Tuesday , March 2 2021
Breaking News
Home / ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သတင်းများ / ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအျကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝး နဝမေန့ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း ၁၃၇၉ ခုနွစ္၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ ရက္ ( ၂ဝ၁၇ ခုနွစ္၊ ဧျပီလ ၂၅ ရက္ ) (အဂၤါေန့)

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအျကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝး နဝမေန့ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း ၁၃၇၉ ခုနွစ္၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ ရက္ ( ၂ဝ၁၇ ခုနွစ္၊ ဧျပီလ ၂၅ ရက္ ) (အဂၤါေန့)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးရိွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ဒုတိယအျကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝး နဝမေန့ကို နံနက္(၁ဝဝဝ)နာရီအခိ်န္၌ စတင္က်င္းပပါသည္။ [ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးတင္ေမာင္ထြန္းမွ ေဆာင္ရြက္ျပီး အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ရံုးအျကီးအမွဴး ေဒၚျကည္ျကည္ေဆြမွ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ]

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေနရာယူျခင္း

အခိ်န္။ ၁ဝဝဝ

အခမ္းအနားမွူး ။         ။ ဒုတိယအျကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္ အစည္းအေဝး နဝမေန့က်င္းပရန္ အခိ်န္နီးကပ္လာျပီျဖစ္ပါ၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေနရာယူေပးျကပါရန္ ပန္ျကားအပ္ပါတယ္ရွင္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ၾကြေရာက္လာပါျပီရွင္။

[ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးတင္ေမာင္ထြန္းသည္ ဥကၠ႒အတြက္ သတ္မွတ္ ထားသည့္စင္ျမင့္ေပၚတြင္ ၾကြေရာက္ေနရာယူပါသည္။ ]

ဥကၠ႒ ။            ။ အားလံုးမဂၤလာပါ။

အခမ္းအနားမွူး။            ။ အားလံုးထိုင္နိုင္ပါျပီရွင္။

ဒုတိယအျကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝး နဝမေန့ အစည္းအေဝး အထေျမာက္ေျကာင္းနွင့္ အစည္းအေဝးစတင္က်င္းပေျကာင္းေျကညာျခင္း

အခိ်န္။ ၁ဝဝ၃

ဥကၠ႒ ။            ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ဒီကေန့က်င္းပတဲ့  ဒုတိယအျကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝး နဝမေန့မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီရဲ့တင္ျပခ်က္အရ အစည္းအေဝးသို့ တက္ေရာက္ခြင့္ရိွတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ စုစုေပါင္း (၁၂၃)ဦးရိွျပီး ဒီကေန့အစည္းအေဝးကို (၁၁၄)ဦး တက္ေရာက္ပါတယ္။ အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ခြင့္ရိွတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရစုစုေပါင္း၏ (၉၂.၆၈)ရာခိုင္နႈန္းျဖစ္ျပီး တက္ေရာက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရဟာ အစည္းအေဝးအထေျမာက္ရန္လိုအပ္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ သံုးပံုတစ္ပံု ေက်ာ္လြန္တဲ့အတြက္ တိုင္းေဒသျကီး သို့မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၃၄၊ နည္းဥပေဒခဲြ(ခ)အရ အစည္းအေဝးအထေျမာက္ေျကာင္းနွင့္ နည္းဥပေဒ ၃၅၊ နည္းဥပေဒခဲြ (ဂ)အရ အစည္းအေဝးစတင္က်င္းပေျကာင္း ေျကညာပါတယ္။

ဒုတိယအျကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝး နဝမေန့                                              အစည္းအေဝးအစီအစဥ္ ေျကညာျခင္း

အခိ်န္။ ၁ဝဝ၄

ဥကၠ႒ ။         ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ တိုင္းေဒသျကီး သို့မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၄၊ နည္းဥပေဒခဲြ(ခ)အရ ဒုတိယအျကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝးရဲ့ နဝမေန့ အစီအစဥ္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ ျကိုတင္ျဖန့္ေ၀ထားျပီးျဖစ္တဲ့အတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခြင့္ပန္ျကားျခင္း

အခိ်န္။ ၁ဝဝ၅

ဥကၠဋၭ ။           ။ အစီအစဥ္အရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခြင့္ပန္ျကားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန့လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမတက္ေရာက္နိုင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ယခုခြင့္ပန္ျကားရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုလ္မွူးသူရိန္၊ အဖဲြ့ဝင္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစိစစ္ေရး ေကာ္မတီ။   ။ ေလးစားအပ္ပါေသာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီးခင္ဗ်ား။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ဒုတိယအျကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ၊ အဖဲြ့ဝင္၊ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွူးသူရိန္ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ဒုတိယအျကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝး နဝမေန့ကို မတက္ေရာက္နိုင္တဲ့ တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၇)ဦးကိုယ္စား ခြင့္ပန္ျကားခြင့္ျပုပါခင္ဗ်ား။ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသျကီးဝန္ျကီးခု်ပ္ ဦးျဖိုးမင္းသိန္းသည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ရိွပါသျဖင့္ ၂၅.၄.၂ဝ၁၇ ယေန့ ခြင့္(၁)ရက္၊ ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ျကီး၊ ေဒၚပန္းသဥၨာမို်းသည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ရိွပါသျဖင့္ ၂၅.၄.၂ဝ၁၇ ယေန့ ခြင့္(၁)ရက္၊  ဒဂံုျမို့သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္ (၂) မွတိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဇင္မင္းေထြးသည္ ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရိွပါသျဖင့္ ၂၅.၄.၂ဝ၁၇ ယေန့ခြင့္(၁)ရက္၊ ေဒါပံုျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၁)မွ တိုင္းေဒသျကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဟန္စိုးသည္ ကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥရိွပါသျဖင့္ ၂၅.၄.၂ဝ၁၇ ယေန့ ခြင့္(၁)ရက္၊ ထန္းတပင္ျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၂)မွ တိုင္းေဒသျကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဌးေမာ္သည္ ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥရိွပါသျဖင့္ ၂၅.၄.၂ဝ၁၇ ယေန့ ခြင့္(၁)ရက္၊ ဒဂံုျမို့သစ္ (အေရွ့ပိုင္း) ျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ  တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ျမင့္သည္ ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ရိွပါသျဖင့္ ၂၅.၄.၂ဝ၁၇ ယေန့ ခြင့္(၁)ရက္နွင့္ ဒဂံုျမို့သစ္ (အေရွ့ပိုင္း) ျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ  တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္သည္ ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ရိွပါသျဖင့္ ၂၅.၄.၂ဝ၁၇ ယေန့ ခြင့္(၁)ရက္ခြင့္ျပုေပးနိုင္ပါရန္ ေလးစားစြာတင္ျပအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခြင့္ပန္ျကားျခင္းကို လႊတ္ေတာ္၏                                               အဆံုးအျဖတ္ရယူျခင္း

ဥကၠဋၭ ။                   ။ ယေန့ခြင့္ပန္ျကားေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၇)ဦးတို့၏ ခြင့္ပန္ ျကားခ်က္မ်ားကို ခြင့္ျပုရန္ လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူပါသလားခင္ဗ်ား (သေဘာတူပါတယ္)။ သေဘာတူတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ့ ခြင့္ပန္ျကားခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပုေျကာင္း ေျကညာပါတယ္။ (တူထုသံ)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစည္းအေဝးတက္ေရာက္မႈ အေျခအေနကို လႊတ္ေတာ္ကမွတ္တမ္းတင္ျခင္း

ဥကၠဋၭ ။         ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ဒီကေန့က်င္းပတဲ့ ဒုတိယအျကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝး နဝမေန့ကို တက္ေရာက္ခြင့္ရိွတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ (၁၂၃)ဦး၊ ဒီကေန့အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူ (၁ဝ၇)ဦး၊ ယမန္ေန့ကခြင့္ပန္ျကားသူ (၉)ဦးကို လႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပုထားပါတယ္။ ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္သူမရိွပါ။ တိုင္းေဒသျကီး သို့မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၄၊ နည္းဥပေဒခဲြ(ဂ)၊ နည္းဥပေဒခဲြငယ္(၂)အရ ယခုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစည္းအေဝးတက္ေရာက္မႈ အေျခအေနတင္ျပခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပုခ်က္ရယူပါမယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစည္းအေဝးတက္ေရာက္မႈအေျခအေနတင္ျပခ်က္ကို အတည္ျပု ပါသလားခင္ဗ်ား (အတည္ျပုပါတယ္)။ အတည္ျပုပါသလားခင္ဗ်ား (အတည္ျပုပါတယ္)။ အတည္ ျပုပါသလားခင္ဗ်ား (အတည္ျပုပါတယ္)။ လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပုတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစည္းအေဝးတက္ေရာက္မႈအေျခအေနကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ေျကာင္း ေျကညာပါတယ္။ (တူထုသံ)

ျကယ္ပြင့္ျပထားေသာေမးခြန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းနွင့္                         တိုင္းေဒသျကီး အဆင့္အဖဲြ့အစည္းဝင္မ်ားက ေျဖျကားျခင္းမ်ား

အခိ်န္။ ၁ဝဝ၇

ဥကၠဋၭ ။         ။ အစီအစဥ္(၇)၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖျကားျခင္းအစီအစဥ္ စတင္ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္သို့ တိုင္းေဒသျကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေမးျမန္းထားသည့္ ျကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းမ်ားအား တိုင္းေဒသျကီး အဆင့္အဖဲြ့အစည္းဝင္မ်ားက ျပန္လည္ေျဖျကားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေရႊျပည္သာျမို့နယ္၏ ေတာင္ဘက္ျခမ္းတြင္ရိွသည့္ အ.လ.က (၅)ေက်ာင္းေဟာင္း ေျမေနရာတြင္ အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရိွ/မရိွ၊ အစီအစဥ္ရိွပါက မည္သည့္အခိ်န္တြင္ တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ေပးမည္၊ အစီအစဥ္ မရိွပါက မည္သည့္အတြက္ေျကာင့္ ဖြင့္လွစ္ေပးနိုင္ျခင္းမရိွသည္ကိုသိရိွလိုပါေျကာင္း

အခိ်န္။ ၁ဝဝ၈

ဥကၠဋၭ ။         ။ ေရႊျပည္သာျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ေအာင္မင္း (ခ) ဦးေဂးေမာင္ ေမးျမန္းဖို့ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးရန္ေအာင္မင္း (ခ) ဦးေဂးေမာင္၊ ေရႊျပည္သာျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၁) ။  ။ ရိုေသေလးစားအပ္ပါေသာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီးနွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး အစိုးရအဖဲြ့ဝင္ ဝန္ျကီးမ်ားအားလံုး မဂၤလာပါလို့နႈတ္ခြန္း ဆက္သပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ေရႊျပည္သာျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ေအာင္မင္း (ခ) ဦးေဂးေမာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေမးျမန္းလိုတာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို့ ေရႊျပည္သာျမို့နယ္မွာ ျမို့နယ္ျကီးမားတဲ့အျပင္ လူဦးေရ (၃)သိန္းနွင့္ (၄)သိန္းအျကား ေနထိုင္တဲ့ေနရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး ေရႊျပည္သာျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္ အမွတ္ (၁)နွင့္ အမွတ္ (၂)မွာ နယ္ေျမ (၂)ခုခဲြတဲ့ေနရာမွာ ဗိုလ္ခု်ပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းလို့ေခၚတဲ့ လမ္းကေန အဓိကပိုင္းျခားထားပါတယ္။ အဲဒီေနရာမွာ မဲဆနၵနယ္အမွတ္ တစ္ဘက္ျခမ္းျဖစ္တဲ့ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့မဲဆနၵနယ္တစ္ဝက္ေနရာမွာ အထက္တန္းေက်ာင္းမရိွပါဘူး။ အဲဒီမဲဆနၵနယ္အမွတ္ (၁)ဘက္က လူဦးေရထက္ဝက္ေက်ာ္ (၁)သိန္းေက်ာ္ေနထိုင္တဲ့ဘက္ျခမ္းက မဲဆနၵနယ္အမွတ္ (၂)ဘက္ျခမ္းကို သြားေရာက္ျပီးေတာ့မွ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားဟာ ပညာသင္ျကားရပါတယ္။ အဲဒီလိုသင္ျကားတဲ့အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္တို့ မဲဆနၵနယ္အမွတ္ (၂)ဘက္ကို သြားေရးလာေရးအတြက္ လိုင္းကားမ်ားလည္းမရိွတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားဟာ သြားေရးလာေရးခက္ခဲစြာနွင့္ သြားေရာက္ပညာသင္ျကားရပါတယ္။ ဒါ့ေျကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို့ မဲဆနၵနယ္အမွတ္ (၁) (၁ဝ)ရပ္ကြက္ မွာရိွတဲ့ အ.လ.က (၅)ေက်ာင္းဟာ မဲဆနၵနယ္အမွတ္ (၂)ဘက္ကို ေျပာင္းေရႊ့သြားခဲ့တာျကာပါျပီ။ ဒီေနရာမွာ အ.လ.က (၅)ေက်ာင္းေဟာင္းေျမေနရာမွာ လစ္လပ္ရိွပါတယ္။ အဲလိုလစ္လပ္တဲ့ ေျမေနရာထဲမွာလည္း ကူ်းေက်ာ္မ်ားဝင္ေရာက္လ်က္ရိွပါတယ္။ ဒါ့ေျကာင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ပညာသင္ျကားဖို့လြယ္ကူေစရန္နွင့္ ပညာေရးဝန္ျကီးဌာနပိုင္ေက်ာင္းေျမေနရာအား ဆက္လက္ျပီး ကူ်းေက်ာ္မ်ားမဝင္နိုင္ေစရန္အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို့အဲဒီ အ.လ.က (၅) ေက်ာင္းေဟာင္းေျမ ေနရာမွာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း တိုးခဲ့်တည္ေဆာက္ခြင့္ျပုေပးဖို့အတြက္ ကြ်န္ေတာ့္ အေနနွင့္ ေမးခြန္းေမးျမန္းလိုပါတယ္။ အဲဒီေနရာမွာ တကယ္လို့ အ.လ.က (၅)ေျမေနရာမွာ အထက္တန္းေက်ာင္းပတ္ကားမခ်ေပးနိုင္ခဲ့ရင္ေတာင္မွ အမွတ္ (၁)နယ္ေျမဘက္မွာရိွတဲ့ အ.လ.က (၃) ထ(ခဲြ) ေက်ာင္းကို အ.ထ.က ေက်ာင္းအျဖစ္အဆင့္ျမွင့္ျပီးေတာ့ အ.လ.က (၅)ေနရာကို အ.လ.က (၃)ကိုေျပာင္းေရႊ့ေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါ့ေျကာင့္အဓိက ကြ်န္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီးမွ တဆင့္ ေမးျမန္းလိုတာကေတာ့ အ.လ.က (၅)ေက်ာင္းေဟာင္းေျမေနရာကို အထက္တန္းေက်ာင္း ခ်ထားေပးရန္ အစီအစဥ္ရိွ/မရိွနွင့္ အစီအစဥ္ရိွပါက ဘယ္အခိ်န္ဘယ္ကာလမွာခ်ထားေပးမည္ဆိုတဲ့ အေျကာင္း ဥကၠဋၭျကီးမွတစ္ဆင့္ ေလးစားစြာေမးျမန္းအပ္ပါတယ္။ အားလံုးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဥကၠဋၭ။             ။ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသျကီးအဆင့္ အဖဲြ့အစည္းဝင္က ေျဖျကားေပးဖို့ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးနိုင္ငံလင္း၊ လူမႈေရးဝန္ျကီး ။      ။ ေလးစားအပ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီးနွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးမဂၤလာပါ။ အ.လ.က (၅)ေက်ာင္းေျမေနရာက ကြ်န္ေတာ္တို့ ေရႊျပည္သာျမို့နယ္အတြင္းမွာရိွတဲ့ အ.လ.က (၅)ေက်ာင္းေဟာင္းဟာ ပညာေရးဝန္ထမ္းမိသားစု (၁ဝ) ခန့္နွင့္ ေရြ့ေျပာင္းေနထိုင္တဲ့ ကူ်းေက်ာ္အိမ္ (၁၅)လံုးခန့္ရိွပါတယ္။ အ.လ.က (၅)ေက်ာင္း ေျမေနရာအနီးပတ္ဝန္းက်င္မွာ အ.လ.က (ခဲြ) အ.မ.က (၂၅)၊ အ.လ.က (ခဲြ) အ.မ.က (၂၆)နွင့္ အ.ထ.က (ခဲြ) အ.လ.က (၃) တို့တည္ရိွေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အ.လ.က (ခဲြ) အ.မ.က (၂၆)ေက်ာင္းကို အလယ္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္အဆင့္တိုးျမွင့္ေပးရန္ လ်ာထားပါတယ္။အ.ထ.က (ခဲြ) အ.လ.က (၃) ေက်ာင္းရိွေန၍ လက္ရိွပညာသင္ျကားေရးကို အခက္အခဲမရိွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္ဟု ယူဆသျဖင့္ ေက်ာင္းေဟာင္းေျမေနရာေပၚတြင္ ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းထပ္မံဖြင့္လွစ္ရန္ လတ္တေလာတြင္ အစီအစဥ္မရိွပါေျကာင္း ေလးစားစြာေျဖျကား အပ္ပါသည္။

စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၏ ဂရန္အမည္ေပါက္ေျမတြင္ အားကစားကြင္းရိွေသာ္လည္း ယခုအခါ                     အားကစားကြင္းေပ်ာက္ေနေသာ ကိစၥကိုသိရိွလိုပါေျကာင္း

အခိ်န္။ ၁ဝ၁၁

ဥကၠဋၭ ။         ။ တာေမြျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွသိန္း ေမးျမန္းဖို့ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးလွသိန္း၊  တာေမြျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၁) ။    ။ ေလးစားအပ္ပါေသာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီးနွင့္တကြ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဝန္ျကီးခု်ပ္နွင့္  အစိုးရအဖဲြ့ဝင္မ်ား၊  ဧည့္သည္ေတာ္အေပါင္းတို့အား ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္း၊ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္းနွင့္ ျပည့္စံုျကပါေစ။ တာေမြျမို့နယ္အတြင္းမွာရိွတဲ့ အေျခခံေက်ာင္းမ်ားမွာ ေက်ာင္းအမည္ေပါက္ေျမဂရန္မွာ အားကစား ကြင္းပါရိွေသာ္လည္း ၄င္းအားကစားကြင္းေပ်ာက္ဆံုးေနပါသျဖင့္ အးကစားကြင္းျပန္လည္ ေပၚေပါက္နိုင္ရန္ ျကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းအျဖစ္ ေမးျမန္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလးစားရပါေသာ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဋၭျကီးခင္ဗ်ား။ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္သို့ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ျကီးခု်ပ္၏ ေပးပို့ေသာသဝဏ္လႊာမွာ တိုင္းအတြင္းမွာရိွတဲ့ အေျခခံေက်ာင္းမ်ား ေက်ာင္း၏ဥပဓိရုပ္၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား အခို်းအဆမ်ားနွင့္ ေက်ာင္း၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပနိုင္ရန္ေပးပို့ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းကိုအေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖို့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီး၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ ကြ်န္ေတာ္တို့လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားဟာ မိမိတို့ျမို့နယ္အတြင္းမွာရိွတဲ့ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားကို သြားေရာက္ေလ့လာတဲ့ အခိ်န္အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္တို့တာေမြျမို့နယ္မွာ မူလတန္းအဆင့္ေက်ာင္း (၄၃)ေက်ာင္းမွာ သြားေရာက္ ေလ့လာတဲ့အခါမွာ ယခုတင္ျပတဲ့ေက်ာင္း (၂)ေက်ာင္းဟာ ေက်ာင္းအမည္ေပါက္ေျမဂရန္မွာ အားကစားကြင္းရိွေနပါတယ္။ ၄င္းအားကစားကြင္းဟာ ယခုအခိ်န္အခါမွာ ကြယ္ေပ်ာက္ေနတဲ့ကိစၥ အားတင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလးစားရပါေသာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီးခင္ဗ်ား။ တာေမြျမို့နယ္၊ တာေမြျကီး (ခ)ရပ္ကြက္၊ (၁၆၆)လမ္းနွင့္ (၁၆၅)လမ္းျကားမွာရိွတဲ့ အေျခခံမူလတန္းေက်ာင္းအမွတ္ (၁၉)မွာ ေက်ာင္းပိုင္ေျမဂရန္မွာကေလးအားကစားကြင္းလို့ေဖာ္ျပထားျပီး ယခုအားကစားကြင္းမွာ ကေလးေတြကစားေနျကတာ၊ ကေလးေတြေဆာ့ေနျကတာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးေဆာင္ရြက္ေနတာ ကြ်န္ေတာ္တို့ လမ္းသူ/သားမ်ားျမင္ေတြ့ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခိ်န္အခါမွာကေလးအားကစားကြင္း မရိွေတာ့သျဖင့္ ဆရာ/ ဆရာမ်ား ၊ ရပ္ကြက္မွာရိွတဲ့ျပည္သူမ်ားဟာ အလြန္စိတ္မခ်မ္းေျမ့စြာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေက်ာင္းအားကစားကြင္းဆိုေပမယ့္ လမ္းသူ/သားမ်ားသြားကစားလို့ရတဲ့အတြက္  အားကစားကြင္းအား အျမန္ဆံုးေဖာ္ထုတ္ေပးပါရန္ ေမးျမန္းရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠဋၭျကီးခင္ဗ်ား။ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ားနွင့္တင္ျပခြင့္ျပုပါ။ ဒါဟာ အ.မ.က (၁၉)ေက်ာင္းရဲ့မ်က္နွာစာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ အ.မ.က (၁၉)နွင့္ဆက္နြယ္ေနတဲ့ ဒီဘက္က အ.မ.က (၁၉)ေက်ာင္းရဲ့ ေျမအတြင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုျမင္ေနတဲ့အဝါတိုက္ျကီးဟာ ကေလးကစားကြင္းရဲ့အျခမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက အ.မ.က (၁၉)ရဲ့ေနာက္ေက်ာ အစိမ္းေလးဟာ အ.မ.က (၁၉)ေက်ာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အ.မ.က (၁၉)၊ ကေလးကစားကြင္းေနရာမွာ ေဆာင္ရြက္ထားတဲ့ ေရႊဇီးကြက္ဆန္ဆိုင္ေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကလည္းေရႊဇီးကြက္ဆန္ဆိုင္ရဲ့ေရွ့က ျမင္ကြင္းျဖစ္ပါတယ္။ ယခုျမင္ရတဲ့ တိုက္အဝါ ျကီးဟာ အားကစားကြင္းရဲ့နယ္နိမိတ္အဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ေလးစားရပါေသာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီး ခင္ဗ်ား။ ၄င္းနည္းတူ တာေမြျမို့နယ္၊ တာေမြျကီး (ကက) ရပ္ကြက္၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္းေပၚမွာရိွတဲ့ တာေမြမ်က္နွာစာ၊ တာေမြပလာဇာနွင့္မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ရိွတဲ့ မူလတန္းေက်ာင္း အ.မ.က (၁၉) ေက်ာင္းဟာလည္း ေက်ာင္းပိုင္ဂရန္ေျမမွာ အားကစားကြင္းရိွခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခိ်န္အခါမွာ အားကစားကြင္းမရိွေတာ့သျဖင့္ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ား အလြန္စိတ္္ မခ်မ္းေျမ့စရာျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါ့ေျကာင့္မို့လို့ ဒီေက်ာင္းမွာမူလကပါတဲ့အားကစားကြင္းကို အျမန္ဆံုး ေဖာ္ေဆာင္ေပးနိုင္ရန္ ေမးျမန္းအပ္ပါတယ္။ ဥကၠဋၭျကီးခင္ဗ်ား။ ေက်ာင္းအတြက္ ဏသတနမ ဏသငညအ နွင့္ျပခြင့္ျပုပါခင္ဗ်ား။ ဒါကေတာ့ အ.မ.က (၁၅)ေက်ာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းရဲ့အစိမ္းေလးက ေက်ာင္းရဲ့ေရွ့ကေနျမင္ရတဲ့ျမင္ကြင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ကေလးအားကစားကြင္း သတ္မွတ္ ထားတဲ့ေနရာမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့အရာေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါတစ္ဖက္ကေနျကည့္ရင္ ဒီေက်ာင္းမွာ အားကစားကြင္းမွာ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ကိစၥေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကလည္းအဲဒီအေပၚက အေဆာက္အဦျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းရဲ့နယ္နိမိတ္အဆံုးဟာ သမဝါယမဆိုင္အဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ေလးစားရပါေသာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီးခင္ဗ်ား။ ကြ်န္ေတာ္တို့ျမို့နယ္မွာ နားမျကားေက်ာင္းဆုေပးပဲြ ကိုသြားတဲ့အခိ်န္အခါမွာ ကေလးမ်ားေယာက်ာ္းေလးေတြသာဆုရျပီး၊ မိန္းကေလးမ်ားဆုမရတဲ့ အတြက္ မိန္းကေလးမ်ားရဲ့ဆရာမျကီးဟာ သူတို့ဘာသာနွင့္ေျပာျကားခ်က္အရ သူတို့ကစားစရာမရိွ တဲ့အတြက္ ……ေမးခြန္းေမးပါ့မယ္။ (၁) တာေမြျမို့နယ္၊ တာေမြျကီး (က)ရပ္ကြက္၊ အ.မ.က (၁၉)နွင့္ တာေမြျကီး (ကက)ရပ္ကြက္မွာရိွတဲ့ အ.မ.က (၁၅) ေက်ာင္းမွာ ကစားကြင္းမ်ားကို မည္သည့္အခိ်န္ အခါတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္ကို သိလိုပါတယ္။ (၂) အကယ္၍ မေဖာ္ေဆာင္ေပးနိုင္ ပါက မည္သည့္အတြက္ေျကာင့္ျဖစ္သည္ကို သိလိုပါတယ္။

ဥကၠဋၭ။             ။ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသျကီးအဆင့္ အဖဲြ့အစည္းဝင္က ေျဖျကားေပးဖို့ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးနိုင္ငံလင္း၊ လူမႈေရးဝန္ျကီး ။      ။ အားလံုးမဂၤလာပါ။ ေလးစားအပ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီးနွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ကြ်န္ေတာ္တို့ တာေမြျမို့နယ္ဟာ စာသင္ေက်ာင္းေတြလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ျကီးျပသြားတဲ့အတိုင္းေတြပါဘဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို့ ေျမေနရာေတြက ေတာ္ေတာ္အခက္အခဲရိွေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို့ တာေမြ ျမို့နယ္မွာရိွတဲ့ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားအားကစားျပုလုပ္နိုင္ရန္ဆိုျပီးေတာ့ အ.လ.က (၁၁) ေက်ာင္းတြင္ အားကစားကြင္းအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကြ်န္ေတာ္တို့စီစဥ္ေနပါတယ္။ အ.လ.က (၁၁) ေက်ာင္းပိုင္ ေျမေနရာတြင္ ယခင္ကဝန္ထမ္းသက္သာဆိုင္ခန္းမ်ား၊ ကားေဘာ္ဒီရံု၊ ဆိုင္ခန္းမ်ား၊ တိုင္ကီဆိုင္ခန္းမ်ား ကိုပညာေရးဌာနမွအျပီးတိုင္ရွင္းလင္းျပီး ျခံစည္းရိုးကာရံထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါေျမေနရာအား အေရွ့ပိုင္းခရိုင္အတြင္းရိွျမို့နယ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ အားကစား ျပိုင္ပဲြမ်ားက်င္းပရန္အတြက္ပါ ကြ်န္ေတာ္တို့ခရိုင္အားကစားကြင္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ရရိွမည့္ ရန္ပံုေငြဘတ္ဂ်က္အေပၚမူတည္ျပီးေတာ့ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဖို့ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဆက္စပ္ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းနွင့္ ျပန္လည္ေျဖျကားျခင္း

ဦးလွသိန္း၊ တာေမြျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၁) ။              ။  ဆက္စပ္ေမးခြန္း ေမးျမန္းခြင့္ျပုပါခင္ဗ်ား။ ကြ်န္ေတာ္အခုတင္ျပမႈသည္ ေက်ာင္းရဲ့ေျမဂရန္မွာအားကစားကြင္းရိွျပီး အားကစားကြင္းေနရာေပ်ာက္ဆံုးမႈျဖစ္ပါတယ္။ သူ့ေက်ာင္းမွာ သူ့အားကစားကြင္းရိွျပီးသားျဖစ္ေန ပါတယ္။ ဒီေန့အထိ ေက်ာင္းရဲ့ဂရန္မွာလည္း အားကစားကြင္းအျဖစ္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အခုဝန္ျကီး ေျဖျကားမႈသည္ အ.လ.က (၁၁) ေက်ာင္းရဲ့ေက်ာင္းအားကစားကြင္း ဒီေနရာမွာေသေသခ်ာခ်ာ ေဆာင္ရြက္တဲ့ အက်ယ္အဝန္းရိွပါတယ္။ သို့ေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္တင္ျပမႈသည္ ကေလးေတြ အတြက္အားကစားကြင္း ထပ္ေဖာ္ေပးဖို့မဟုတ္ပါဘူး။ မူလေျမဂရန္မွာရိွျပီးသား ကေလးေတြေဆာ့ ေနတဲ့ဒီကစားကြင္းဟာ ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ဖို့ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရမွာ အမ်ားပိုင္္ ေျမမ်ား၊ အမ်ားပိုင္အျဖစ္ျပန္လည္ေရာက္ရိွေရးဆိုတဲ့အဆိုမွာလည္း ကြ်န္ေတာ္တို့ ေအာင္ျမင္ျပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေျကာင့္မို့လို့ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့တင္ျပမႈဟာ ဝန္ျကီးအေနနွင့္ ျပန္လည္စိစစ္ျပီး ေဆာင္ရြက္ဖို့ အေလးအနက္တိုက္တြန္းပါတယ္။

ဦးနိုင္ငံလင္း၊ လူမႈေရးဝန္ျကီး ။      ။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠျကီးခင္ဗ်ား။ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျကီးနွင့္အတူ စိစစ္ျပီးညိွနိႈင္းေဆာင္ရြက္ပါ့မယ္ခင္ဗ်ား။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

လမ္းမေတာ္ျမို့နယ္အတြင္း ကမ္းနားလမ္း၊ မဟာဗနၶုလလမ္း၊ လမ္းသစ္လမ္း (ေမာ္တင္လမ္း) သံုးပြင့္ဆိုင္ေနရာတြင္ မီးပိြုင့္တပ္ဆင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရိွ/မရိွ ၊ တပ္ဆင္ေပးမည္ဆိုပါက မည္သည့္အခိ်န္တြင္ တပ္ဆင္ေပးမည္ကို သိရိွလိုပါေျကာင္း

အခိ်န္။ ၁ဝ၂ဝ

ဥကၠဋၭ ။         ။ လမ္းမေတာ္ျမို့နယ္၊မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးေအးမာ ေမးျမန္းဖို့ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအးေအးမာ၊ လမ္းမေတာ္ျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၁)  ။      ။ ေလးစားအပ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဋၭျကီးနွင့္တကြ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး၊ တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရ အဖဲြ့ဝင္မ်ားအားလံုး  မဂၤလာပါရွင္။ ကြ်န္မကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၊ လမ္းမေတာ္ျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးေအးမာ ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ ေလးစားရေသာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီးရွင္။ ကြ်န္မတို့ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၊ လမ္းမေတာ္ျမို့နယ္၊ မဟာဗနၶုလလမ္း ေပၚမွ ့ျွ ယာဥ္လိုင္းကားမ်ား မွတ္တိုင္ေနရာတြင္ ယာဥ္ေျကာပိိတ္ဆို့မႈမ်ားသည္ ယခင္ကေလာက္ မဆိုးရြားေသာ္လည္း ကားဟြန္းသံမ်ားက်ယ္္ေလာင္စြာ အဆက္မျပတ္အခ်က္ေပးျခင္းမ်ား၊ ခရီးသည္ မ်ားအတက္အဆင္းအနၱရာယ္ရိွျခင္းမ်ားကေတာ့ ရိွေနပါတယ္။ လမ္းသံုးလမ္းဆံုရာတြင္ ေန့စဥ္္ ျကီးျကပ္မည့္သူအားနည္းသျဖင့္ ကမ္းနားလမ္းေဟာင္းအတိုင္း အေရွ့မွဝင္လာေသာ ယာဥ္ငယ္မ်ား၊ အေနာက္မွဝင္လာေသာယာဥ္ငယ္သည္ ေမာ္တင္လမ္းအတြင္းသို့ ခို်းဝင္မႈရိွျခင္း၊  မဟာဗနၶုလလမ္း ေပၚသို့ အတည့္ယာဥ္ေျကာမ်ားအတိုင္းေမာင္းနွင္ျခင္း၊ ဂေကြ့ေကြ့ျခင္းမ်ားရိွေနပါတယ္။ ဘတ္(စ္)ကား ယာဥ္အမ်ားစုသည္ ရပ္၊ ခ်၊ တင္၊ ထြက္စနစ္အားနည္းလ်က္ ခရီးသည္ေစာင့္ဆိုင္း၍ တင္မႈမ်ား ရိွေနသျဖင့္ ကားမ်ားျကပ္လ်က္ရိွပါတယ္။ ထို့အတူ အေနာ္ရထာလမ္းဘက္မွ လမ္းသစ္လမ္းအတိုင္း ခို်းဝင္ေကြ့ဝင္လာေသာ လိုင္းကားမ်ားသည္လည္း ယင္းမဟာဗနၶုလလမ္းမွတ္တိုင္သို့ ဝင္ေရာက္ လ်က္ရိွပါတယ္။ ထို့ျပင္ကမ္းနားလမ္းေဟာင္းေပၚမွ အေနာက္မွအေရွ့သို့ေမာင္းနွင္လာေသာ လိုင္းကားမ်ားသည္ ယင္းမွတ္တိုင္သို့အတည့္ယာဥ္ေျကာျဖင့္ဝင္ေရာက္ျကပါတယ္။ သို့ျဖစ္ပါ၍ ယင္းမွတ္တိုင္သို့ လမ္းေျကာင္း သံုးေျကာင္းျဖင့္ လိုင္းကားမ်ားဝင္ေရာက္ရာတြင္ ယာဥ္ေျကာရႈပ္ေထြး မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွပါတယ္။ သို့ေသာ္ ထိုေနရာတြင္ အခ်က္ျပမီးပိြုင့္မရိွျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ယာဥ္ထိန္းရဲမရိွျခင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံဘတ္္(စ္) ကားေမာင္းနွင္မႈမ်ား စည္းကမ္းမဲ့မႈေျကာင့္ အနၱရာယ္ ရိွေသာလမ္းဆံုတစ္ခုျဖစ္ရံုမက ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရိွသူမ်ား အေနွာက္အယွက္ဆူညံသံ မ်ားကိုခံစားရပါသည္။ ထိုကဲ့သို့ ကမ္းနားလမ္း၊ မဟာဗနၶုလလမ္း၊ ေမာ္တင္သံုးပြင့္ဆိုင္ေနရာမွ ဘက္(စ္)ကားမ်ားသည္ ဂငယ္ေကြ့ေကြ့ကာ မဟာဗနၶုလလမ္းမွတ္တိုင္တြင္ ျပန္လည္ေနရာယူလ်က္ ခရီးသည္အတင္အခ်ျပုလုပ္ျခင္း၊ ဘက္(စ္)ကားမ်ားသည္ ကမ္းနားလမ္းမွလာျခင္း ပိုမိုမ်ားလာရံုမက ေမာ္တင္လမ္းဘက္မွ ထြက္လာေသာကားမ်ား ကမ္းနားလမ္းအေရွ့ေနာက္မွလာေသာ ကားမ်ားျဖင့္ ယာဥ္ေျကာရႈပ္ေထြးမႈမ်ားပိုမိုမ်ားျပားလာပါတယ္။ ထို့ေျကာင့္ ယာဥ္အနၱရာယ္ကင္းေဝးေစရန္နွင့္ ျပည္သူလူထု၏လိုအပ္ခ်က္ ျပည့္ဝနိုင္ေစရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီးမွတစ္ဆင့္ ေမးျမန္းလိုသည္မွာ ကမ္းနားလမ္း၊ မဟာဗနၶုလလမ္း၊ လမ္းသစ္လမ္း (ေမာ္တင္လမ္း) သံုးပြင့္ဆိုင္ေနရာတြင္ မီးပိြုင့္ အျမန္ဆံုးတပ္ဆင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရိွ/မရိွ ၊ တပ္ဆင္ေပးမည္ဆိုပါက မည္သည့္အခိ်န္တြင္ တပ္ဆင္ ေပးမည္ကို သိရိွလိုပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဥကၠဋၭ ။          ။ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသျကီးအဆင့္အဖဲြ့အစည္းဝင္က ေျဖျကားေပးဖို့ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးျမင့္ေသာင္း၊ စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ျကီး ။       ။ ေလးစားအပ္ပါေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭနွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခင္ဗ်ား။ အခုေမးသြားတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး လမ္းမေတာ္ျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးေအးမာေမးသြားတဲ့ေမးခြန္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး စည္ပင္သာယာေရးဝန္ျကီးရဲ့ကိုယ္စား ကြ်န္ေတာ္ေျဖျကားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး အစိုးရအဖဲြ့မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး သယ္ယူပို့ေဆာင္ေရး ျကီးျကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္အဖဲြ့ (့ေညါသည ြ်နါငသည ႊမေည်စသမအ ဗကအ့သမငအပ)  ၏ျကီးျကပ္မႈျဖင့္ ဃသညအမသူ ဃနညအမန  တည္ေဆာက္ လ်က္ရိွပါတယ္။ ႊမေ္္ငခ ဃသညအမသူ ဃနညအမန  လို့ေခၚပါတယ္။ ျပည္သူ့ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ နကၡတာရာ ျပခန္းရဲ့အေရွ့မွာ ႊမေ္္ငခ ဃသညအမသူ ဃနညအမန  ကိုေဆာက္လ်က္ရိွပါတယ္။ ဒီႊမေ္္ငခ ဃသညအမသူ ဃနညအမန  ထဲမွာပါဝင္တဲ့ မီးပိြုင့္စနစ္က ဃသသမိငညေအန ွငါညေူ နဲ့ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါတယ္။ အဲဒီမီးပိြုင့္စနစ္က ေခတ္မီွတဲ့စနစ္ျဖစ္ျပီးေတာ့ သူတို့ရဲ့ေပါင္းစပ္ထားတဲ့စနစ္ေတြပါပါတယ္။  ြမနနည ႊ်ေလန ွပ်အနာ ဆိုတာ ပါပါတယ္။ ဒီစနစ္ကိုမျကာခင္မွာပဲ (၃) (၄)လအတြင္းမွာ စတင္ျပီးက်င့္သံုး တဲ့အခါမွာ ယာဥ္ေျကာမ်ားျကပ္တည္းမႈဟာ ရွင္းလင္းသြားမယ္လို့ သံုးသပ္ထားပါတယ္။ တကယ္တမ္း မီးပိြုင့္ရဲ့ တစ္ကယ့္လိုအပ္ခ်က္နွင့္ အဆင္ေျပလားဆိုတာ ွအကိပ လုပ္လ်က္ရိွပါတယ္။ ဒါ့ေျကာင့္မို့လို့ အဲဒီမီးပိြုင့္မွာေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကို ရာနႈန္းျပည့္ထိန္းခု်ပ္နိုင္ဖို့လည္း ျကိုးစားေနပါတယ္။ အဲဒီလို လမ္းဆံုေတြ၊ အခုေျပာျပတဲ့ မဟာဗနၶုလလမ္း၊ လမ္းသစ္လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္း (၃)ပြင့္ဆိုင္ေနရာမွာ ယာဥ္ေျကာျကပ္တည္းမႈ၊ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနမႈမ်ားကို ွအကိပ လုပ္လ်က္ရိွပါတယ္။ တကယ္လို့ ဆက္လက္ျပီးေတာ့ ရႈပ္ေထြးေနမယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို့ အျမန္ဆံုးမီးပိြုင့္ တပ္ဆင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း  ႊမေ္္ငခ ဃသညအမသူ   စနစ္ကို ေလ့လာျပီးမွသာလွ်င္ တပ္ဆင္ေပးမည္ျဖစ္ေျကာင္း ျပန္ျကားအပ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ပန္းဘဲတန္းျမို့နယ္၊ (၂)ရပ္ကြက္၊ မဟာဗနၶုလနွင့္ အေနာ္ရထာလမ္းအတြင္းရိွ သိမ္ျကီးေဈး (ဃ) ရံုုအား ျပန္လည္စည္ကားလာေစရန္ အဆင့္ျမင့္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား     ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရိွ/မရိွ၊ ရိွပါက မည္ကဲ့သို့ေဆာင္ရြက္မည္ကို သိရိွလိုပါေျကာင္း

အခိ်န္။ ၁ဝ၂၅

ဥကၠဋၭ။          ။ ပန္းဘဲတန္းျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၂) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစိုးပပလိႈင္ ေမးျမန္းဖို့ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚစိုးပပလိႈင္၊ ပန္းဘဲတန္းျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၂) ။     ။ အားလံုးပဲမဂၤလာပါလို့ နႈတ္ခြန္းဆက္သပါတယ္ရွင္။ ေလးစားအပ္ပါေသာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီးရွင္။ ကြ်န္မကေတာ့ ပန္းဘဲတန္းျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၂) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစိုးပပလိႈင္ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ ပန္းဘဲတန္းျမို့နယ္ဟာ ျမို့လယ္ဧရိယာမွာတည္ရိွတဲ့(က)အဆင့္အထပ္ျမင့္ေဈးျကီး (၄)ေဈးရိွပါတယ္။ဗိုလ္ခု်ပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊ ဗိုလ္ခု်ပ္ေဈးသစ္၊ သိမ္ျကီးေဈး (က) + (ခ) ရံုနွင့္ သိမ္ျကီးေဈး (ဂ)ရံု တို့ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေဈးမ်ားထဲက သိမ္ျကီးေဈး (ဂ)ရံု (သို့မဟုတ္) (ဃ) ရံုနွင့္ပတ္သက္ျပီး ေမးခြန္း ေမးျမန္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီးရွင့္။ သိမ္ျကီးေဈး (ဂ)ရံုဟာ ပန္းဘဲတန္းျမို့နယ္ (၂) ရပ္ကြက္၊ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္းနွင့္ (၂၅)လမ္းျကား ေတာင္ေျမာက္တန္းလ်က္တည္ရိွပါတယ္။ ယခုအခါမွာ ျမင္ေတြ့ေနရတဲ့ သိမ္ျကီးေဈး (ဃ) ရံုကို ၁၉၅၈ခုနွစ္မွာ ကန္ထရိုက္စနစ္နွင့္ အစၥေရး ကုမၸဏီက တာဝန္ယူေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အေဆာင္ (၄)ေဆာင္၊ အထပ္ (၅)ထပ္ပါရိွပါတယ္။ ၁၉၆၃ခုနွစ္မွာဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၂ခုနွစ္မွာ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၊ စိုက္ပို်းေရးဝန္ျကီးဌာနနွင့္ တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ့မ်ား၊ သမဝါယမအသင္းစုမ်ားကို အငွားခ်ထားခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၅ခုနွစ္မွာေတာ့ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ျကီးဌာနမွအပ က်န္ဝန္ျကီးဌာနမ်ားက အေဆာင္အထပ္မ်ားအား ျပန္လည္အပ္နံွ ခဲ့ျပီး ၁၉၉၈ခုနွစ္မွာ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ျကီးဌာနမွ က်န္အေဆာင္၊ အထပ္မ်ားရိွဆိုင္ခန္းမ်ား ဝန္ထမ္းသက္သာဆိုင္ခန္းမ်ား သင္တန္းခန္းမမ်ားနွင့္ ြနဃ အေရာင္းဆိုင္ခန္းမ်ားကို ေဈးမ်ား ဌာနသို့ ျပန္လည္အပ္နံွခဲ့တယ္လို့ သိရိွရပါတယ္ရွင္။ ေဈးနွင့္ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဏသတနမ ဏသငညအ ျဖင့္တင္ျပခြင့္ျပုပါ။ သိမ္ျကီးေဈး (ဂ)ရံု (ေခၚ)(ဃ) ရံု၏အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ပါ တယ္။ အထပ္ (၅)ထပ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ (၁)(ဃ) ရံု တစ္ထပ္ခ်င္းစီမွာရိွတဲ့ ဆိုင္ခန္းအေရအတြက္နွင့္ သူ့မွာပါဝင္တဲ့ ဓာတ္ေလွကားအေရအတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ၁၉၈၁နွင့္ ၁၉၉၈ခုနွစ္ အတြင္းမွာရိွခဲ့တဲ့ သိမ္ျကီးေဈး (ဃ) ရံုရဲ့ အေနအထားပါ။ အဲဒီတုန္းက ျမန္မာ့ကုန္တိုက္ဖြင့္လွစ္ ခဲ့တဲ့အခိ်န္က ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေဈးရံုျကီးက အလြန္အမင္းစည္ကားတဲ့ ေဈးရံုျကီးျဖစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ယခုလက္ရိွအေနအထားမွာရိွတဲ့ ေဈးမ်ားဌာနကို ေျပာင္းလဲျပီးေနာက္ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ေဈးရံုရဲ့ဆိုင္ခန္း အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကာလေတြတုန္းက ကုန္တိုက္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့သိမ္ျကီးေဈး (ဃ) ရံုဟာ ေဈးရံုအတြင္းေရာ၊ အျပင္မွာပါ အလြန္စည္ကားခဲ့တာ အားလံုး အသိပဲျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလက္ရိွအေျခအေနမွာေတာ့ ေဈးရံုအျပင္မွာသာ အေရာင္းအဝယ္မ်ားျပား ေနတာေတြ့ရပါတယ္။ ေဈးရံုအတြင္းပိုင္းမွာ ဆိုင္ခန္းမ်ားဟာ အေရာင္းအဝယ္အသံုးခ်မႈ နည္းပါး ေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဆိုင္ခန္းမ်ားကို ဂိုေဒါင္သဖြယ္အသံုးျပုမႈမ်ားလည္းရိွေနတာကို နယ္ေျမ ကြင္းဆင္းစဥ္မွာ ေတြ့ရိွခဲ့ရပါတယ္။ ဓာတ္ေလွကားေတြ၊ ကုန္တင္ဓာတ္ေလွကားေတြ၊ စက္ေလွ ကားေတြ အထပ္အလိုက္ရိွပါတယ္။ ဒါေပမဲ့တခို့်စက္ေလွကားေတြကို အသံုးမျပုဘဲ ရပ္နားထား တာကို ေတြ့ရပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီးရွင့္။ သိမ္ျကီးေဈး (ဃ) ရံုကို (က) အဆင့္ေဈးလို့ သတ္မွတ္ထားျပီး အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ေနရာမွာတည္ရိွပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဈးျကီးဟာ စည္ကား သင့္သေလာက္စည္ကားမႈ မရိွေတာ့တာကိုလည္း ေတြ့ေနရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေဈးပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရိွတဲ့အေဆာက္အဦမ်ားဟာ ေခတ္မီအေဆာက္အဦမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားျပီး ပိုမိုစည္ကားမႈ မ်ားျပားလာတာကို ေတြ့ရပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဲကညခအငသည ဃငအပ ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ မျကာခင္က ဖြင့္လွစ္သြားတဲ့ ေဈးျကီးတစ္ခုပါ။ သိမ္ျကီးေဈး (ဃ) ရံုကိုလည္း အဆင့္ျမင့္မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈျပုလုပ္ျပီး အခုထက္ပိုမိုစည္ကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္မယ္ဆိုရင္ နိုင္ငံရဲ့ဝင္ေငြလည္း တိုးေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမို့လယ္ဧရိယာမွာ ရိွသင့္တဲ့ေဈးျကီးတစ္ခုရဲ့အဂၤါရပ္နွင့္လည္း ညီညြတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေျကာင့္ သိမ္ျကီးေဈး (ဃ) ရံုကို ျပန္လည္စည္ကားလာေစဖို့ အဆင့္ျမင့္ေစတဲ့ အစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရိွ/မရိွသိရိွလိုပါတယ္ရွင္။ အကယ္၍ မရိွခဲ့ပါလည္း ဘာေျကာင့္မရိွသည္ကို သိရိွလိုပါသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီးမွတစ္ဆင့္ ေမးျမန္းလိုပါတယ္ရွင္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဥကၠဋၭ ။          ။ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသျကီးအဆင့္အဖဲြ့အစည္းဝင္က ေျဖျကားေပးဖို့ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးျမင့္ေသာင္း၊ စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ျကီး ။       ။ ေလးစားအပ္ပါေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီးခင္ဗ်ား။ ဒီေမးခြန္းကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ျကီးရဲ့ကိုယ္စား ကြ်န္ေတာ္ကဘဲ ေျဖျကားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး ပန္းဘဲတန္း ျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၂)လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစိုးပပလိႈင္ ေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းကေတာ့ ပန္းဘဲတန္းျမို့နယ္၊ အမွတ္ (၂)ရပ္ကြက္၊ မဟာဗနၶုလနွင့္ အေနာ္ရထာလမ္းအတြင္းမွာရိွတဲ့ သိမ္ျကီးေဈး (ဃ) ရံုအား ျပန္လည္စည္ကားလာေစရန္ အဆင့္ျမွင့္္တင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရိွ/မရိွ၊ ရိွပါက မည္ကဲ့သို့ေဆာင္ရြက္မည္ကို သိရိွလိုပါေျကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးရဲ့ လမ္းညႊန္ခ်က္နွင့္အညီ ရန္ကုန္ျမို့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ကြပ္ကဲမႈလက္ေအာက္ကေနျပီးေတာ့ လက္ရိွေဈးေတြကို ေခတ္မီွအဆင့္ျမင့္ေဈးေတြ ျဖစ္လာေစဖို့ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါတယ္။ အဲဒီလို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ရရိွလာတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ေဘာင္ အတြင္းကမဟုတ္ဘဲနဲ့ ဏဏဏ (ဏကဘူငခ ဏမငလေအန ဏေမအညနမ့်ငစ) စနစ္နွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို့ စီစဥ္လ်က္ရိွပါတယ္။ အဲလိုစီစဥ္တဲ့ေနရာမွာ ပထမအဆင့္အေနနွင့္ ေဈးေတြကို ဦးစားေပးျပင္ဆင္ ေဆာက္လုပ္ဖို့ သက္မွတ္ထားတဲ့ေဈးေပါင္း (၂၁)ေဈးရိွပါတယ္။ ပန္းဘဲတန္းျမို့နယ္၊ သိမ္ျကီးေဈး (ဃ)ရံုအပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ပထမအဆင့္ေဈးမ်ား ျပင္ဆင္တဲ့ အပိုင္းမွာေတာ့ သိမ္ျကီးေဈး (ဃ) ရံုအတြက္ကို ျမန္မာနိုင္ငံဗိသုကာအသင္းရဲ့ အစီအစဥ္နွင့္ ဘယ္လို အေဆာက္အဦေတြ၊ ဘယ္လိုပံုစံမို်းနွင့္ေဆာက္ဖို့အတြက္ကိုေတာ့ ဒီဇိုင္းျပိုင္ပဲြကိုေခၚယူျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ ဒီဇိုင္းနွင့္အတူ ေဆာက္ဖို့အတြက္ တင္ဒါေခၚယူျခင္းဆိုတဲ့ အဆင့္ဆင့္နွင့္ ကြ်န္ေတာ္တို့ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆံုုးအေနနွင့္ေတာ့ ဒီဇိုင္းျပိုင္ပဲြ စတင္ေခၚယူဖို့ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေနပါတယ္။ ဒါ့ေျကာင့္မို့လိို့ ပန္းဘဲတန္းျမို့နယ္၊ သိမ္ျကီးေဈး(ဃ)ရံု ကိုရန္ကုန္ျမို့ေတာ္ရဲ့ ေဈးျကီး တစ္ခု၏အဂၤါရပ္နွင့္အညီ အဆင့္ျမွင့္တင္တည္ေဆာက္ဖို့ အစီအစဥ္ ရိွပါေျကာင္း ေျဖျကားအပ္ ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ျကည့္ျမင္တိုင္ျမို့နယ္တြင္ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြင္း ျကည့္ျမင္တိုင္ညေဈးျကီး အားအဆင့္ျမင့္အျကီးစားေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းမွာ ယေန့အထိျပီးစီးေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမရိွေသးသည့္အတြက္ မည္သည့္အတြက္ေျကာင့္ ျကန့္ျကာ                                               ေနရျခင္းကို သိရိွလိုပါေျကာင္း

အခိ်န္။ ၁ဝ၃၂

ဥကၠဋၭ ။         ။ ျကည့္ျမင္တိုင္ျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၂) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦခင္ဝင္း ေမးျမန္းဖို့ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးခင္ဝင္း၊ ျကည့္ျမင္တိုင္ျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၂) ။    ။ ေလးစားရပါေသာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီးနွင့္တကြ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖာက်န္းမာ ခ်မ္းသာျကပါေစေျကာင္း နႈတ္ခြန္းဆက္သပါတယ္။ ဥကၠဋၭျကီးခင္ဗ်ား။ ရန္ကုန္ျမို့ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရေကာ္မတီမွ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာေရးနွစ္မွာ ျကည့္ျမင္တိုင္ျမို့နယ္၊ ေလဟာျပင္ ညေဈးျကီးအား အျကီးစားျပုျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျကပါတယ္။ ေဈးဧရိယာအျပင္ (၄၉၉၂ဝ)စတုရန္းေပအတြင္းမွာ သံထည္နွစ္ထပ္ေဈးရံု (၆)ရံု၊ တစ္ထပ္ေဈးရံု (၄)ရံု ျပုျပင္တည္ေဆာက္ျခင္းနွင့္ လွ်ပ္စစ္ပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေဈးဧရိယာ ပတ္လည္ အလ်ား (၃၁၃)ေပမွာ (၆)ေပအျမင့္ ဃ့ေငည ူငညု ျခံစည္းရိုးကာရံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ဘ႑ာေငြမ်ားေတာင္းခံျပီး ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျကည့္ျမင္တိုင္ ေလဟာျပင္ညေဈးျကီးေဆာက္လုပ္ျပီးစီးမႈဟာ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ဘ႑ာနွစ္ကုန္ဆံုးသြားသည့္တိုင္ သံထည္ နွစ္ထပ္ရံု (၃)ရံုနွင့္ တစ္ထပ္ရံု (၁)ရံုသာ ေဆာက္လုပ္ထားတာေတြ့ရိွရျပီး ဆက္လက္ ေဆာက္လုပ္သည္ကို မေတြ့ရသည့္အတြက္ က်န္ရိွေနတဲ့ နွစ္ထပ္သံထည္ (၄)ရံုနွင့္ တစ္ထပ္ရံု (၃)ရံု လွ်ပ္စစ္မီးမ်ားသြယ္တန္းျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေဈးဧရိယာပတ္လည္ကို ျခံစည္းရိုးကာရံျခင္း လုပ္ငန္း ေတြကို သက္မွတ္ထားတဲ့ဘ႑ာနွစ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ျခင္းမျပီးဆံုးဘဲ ယေန့တိုင္ရပ္တံ့ ထားသည္မွာ မည္သို့ေသာအေျကာင္းေျကာင့္ ျဖစ္သည္ကိုလည္း သိရိွလိုပါတယ္။ ျကည့္ျမင္တိုင္ ညေဈးျကီး အျကီးစားျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ေတာင္းခံထားသည့္ေငြေျကးပမာဏမွာ က်ပ္သန္း (၁၁၁၅.ဝဝ)သန္းျဖစ္ျပီး ၄င္းေငြေျကးျဖင့္ အမွန္တကယ္တည္ေဆာက္ေပးရမည့္ သံထည္နွစ္ထပ္ရံု (၆)ရံု၊ တစ္ထပ္ရံု (၄)ရံု၊ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျခံစည္းရိုးကာရံျခင္းတို့ကို သတ္မွတ္ခ်က္နွင့္ အညီေဆာက္လုပ္ေပးရန္အတြက္ တင္ျပေတာင္းခံျခင္းျဖစ္သည္ကို ေတြ့ရိွရပါသည္။ ဘ႑ာနွစ္ ကုန္ဆံုးသည့္တိုင္ေအာင္ သတ္မွတ္ခ်က္ခ်ထားတဲ့အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးမႈမရိွဘဲ  နွစ္ထပ္ရံု (၃)ရံုနွင့္ တစ္ထပ္ရံု (၁)ရံုသာ ေဆာက္လုပ္ထားတာ ယေန့အထိေတြ့ရိွေနရတဲ့အတြက္      က်န္ရိွေနေသးသည့္ နွစ္ထပ္ရံု (၄)ရံုနွင့္ တစ္ထပ္ရံု (၃)ရံု လွ်ပ္စစ္မီးမ်ားသြယ္တန္းျခင္းလုပ္ငန္း၊  ျခံစည္းရိုးကာရံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို မည္သည့္အတြက္ေျကာင့္ ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ထားျခင္း မျပုသည္ကို တိက်ရွင္းလင္းစြာေျဖျကားေပးေစလိုပါတယ္။ မည္သို့ေသာအေျကာင္းမ်ားေျကာင့္ က်န္ရိွေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပုျခင္းအား ဥကၠဋၭျကီးမွတစ္ဆင့္ ေမးျမန္း အပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဥကၠဋၭ ။          ။ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသျကီးအဆင့္အဖဲြ့အစည္းဝင္က ေျဖျကားေပးဖို့ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးျမင့္ေသာင္း၊ စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ျကီး ။       ။ ေလးစားအပ္ပါေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီးခင္ဗ်ား။ ဒီေမးခြန္းကိုလည္းကြ်န္ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးဝန္ျကီးရဲ့ကိုယ္စား ကြ်န္ေတာ္ကဘဲ ေျဖျကားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျကည့္ျမင္တိုင္ျမို့နယ္ရဲ့ ညေဈးဟာလည္း ခုနကအလားတူပဲ သိမ္ျကီးေဈး (ဃ) ရံုကဲ့သို့ပါပဲ။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရ ရဲ့လမ္းညႊန္ခ်က္နွင့္ပါဘဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို့ျမို့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရဲ့ကြပ္ကဲမႈမွာ ေခတ္မီေဈးမ်ားေဆာက္လုပ္ဖို့အစီအစဥ္ထဲမွာပါပါတယ္။ အဲဒီအစီအစဥ္ကပထမအဆင့္အေနနွင့္ ဦးစားေပးထဲမွာထည့္ထားတဲ့ ေဈးေပါင္း (၂၁)ေဈးထဲမွာ ျကည္ျမင္တိုင္ေလဟာျပင္ေဈးလည္း ပါပါတယ္။ ေခတ္မီေဈးျဖစ္လာဖို့အတြက္ကိုလည္း (ဏကဘူငခ ဏမငလေအန ဏေမအညနမ့်ငစ) စနစ္နွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္သြားဖို့ ထည့္သြင္းထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ လည္းခုနက သိမ္ျကီးေဈး (ဃ) ရံုရဲ့နည္းတူပါဘဲ။ ျမန္မာနိုင္ငံဗိသုကာအသင္းရဲ့ အစီအစဥ္နွင့္ ဒီဇိုင္းျပိုင္ပဲြကို ေခၚယူျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ဒီဇိုင္းနွင့္အတူ တည္ေဆာက္ဖို့အတြက္ တင္ဒါေခၚယူတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ျကည့္ျမင္တိုင္ေလဟာျပင္ ေဈးမွာေျပာရင္ေတာ့ ေဆာက္လက္စလုပ္ငန္းေတြက်န္ခဲ့တဲ့အေဆာက္အဦေတြက်န္ခဲ့တယ္။ မျပီးျပတ္ေသးဘဲနဲ့ ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့အေနအထားက ေဈးအသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္မွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဒီလက္ရိွေဈးရံုေတြရဲ့ အျကီးစားျပင္ဆင္မႈကို ရပ္ဆိုင္းထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေျကာင့္ ျကည့္ျမင္တိုင္ေလဟာျပင္ေဈးဟာ ေခတ္မီေဈးျကီးျဖစ္ေပၚလာဖို့အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္ဖို့ စီစဥ္ ထားတာေျကာင့္မို့လို့ ကြ်န္ေတာ္တို့ေဈးရံုရဲ့ အျကီးစားျပင္ဆင္ ေဆာက္လုပ္တာေတြကို ရပ္ဆိုင္းထား တာျဖစ္တယ္။ ျပီးေတာ့မွ ေခတ္မီတဲ့အဆင့္ျမင့္ေဈးျကီးကိုတည္ေဆာက္မွာျဖစ္ေျကာင္း အစီအစဥ္ထဲ တြင္ထည့္သြင္းထားေျကာင္း ေျဖျကားလိုပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္ေဒသျကီး၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမို့နယ္၊ ၁၄ရပ္ကြက္၊ အပိုင္း (၂) သံသုမာလမ္းေပၚတြင္တည္ရိွေသာ သီရိျမင္သာေဈးအား ေဈးအဂၤါရပ္နွင့္ညီေသာ အဆင့္ျမင့္ေဈးအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ေဆာက္လုပ္ေပးနိုင္ျခင္းရိွ/မရိွ၊ အဆင့္ျမွင့္တင္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ခု၊ ဘ႑ာေရးနွစ္(ြ်န) ဘတ္ဂ်က္တြင္ ထည့္သြင္းနိုင္ျခင္းရိွ/မရိွ၊ မတည္ေဆာက္နိုင္ပါက အဘယ့္ေျကာင့္ဆိုသည္ကို                                                        သိရိွလိုပါေျကာင္း

အခိ်န္။ ၁ဝ၃၇

ဥကၠဋၭ ။         ။ ေတာင္ဥကၠလာပျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၂) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမိုးျမင့္ ေမးျမန္းဖို့ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးမိုးျမင့္၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၂) ။    ။ ေလးစားရပါေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီးနွင့္တကြ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊  အစိုးရအဖဲြ့ဝင္မ်ားအားလံုးကို မဂၤလာပါလို့ ပထမဦးစြာ နႈတ္ခြန္းဆက္သပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ေတာင္ဥကၠလာပျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၂) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမိုးျမင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠဋၭျကီးခင္ဗ်ား။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအတြင္းမွာ ရန္ကုန္ျမို့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ေဈးမ်ားဌာနမွ ျကီးျကပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ ေဈးမ်ားအနက္မွ ေတာင္ဥကၠလာပျမို့နယ္၊ ၁၄ရပ္ကြက္၊ အပိုင္း (၂) သံသုမာလမ္းမျကီးေပၚတြင္တည္ရိွေသာ သီရိျမင္သာေဈးအား အလ်ား (၄၁ဝ)x အနံ (၁၆ဝ)၊ ဧရိယာ (၁.၄၃၃)ဧကရိွျပီးေတာ့ အေရွ့ဘက္မွာ ေမတၱာလမ္း၊ အေနာက္ဘက္မွာ ဟသၤာလမ္း၊ ေျမာက္ဘက္မွာ သံသုမာလမ္းနွင့္ ေတာင္ဘက္မွာ ျမိုင္ကမ္းသာလမ္းတို့နွင့္ဆက္စပ္တည္ရိွပါတယ္။ ေဈးအဆင့္အတန္းဟာ (ဃ)အဆင့္ရိွေသာေဈးျဖစ္ျပီးေတာ့ ေဈးဖြင့္ခိ်န္ နံနက္(၆)နာရီကေန ေဈးပိတ္ခိ်န္ ညေန (၆)နာရီအထိသတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ေဈးရံံု (၂)ရံုတည္ေဆာက္ထားျပီးေတာ့ ဆိုင္လခက်ပ္ (၁၅ဝဝ)နႈန္းျဖင့္ ေရာင္းကုန္မို်းစံုေရာင္းခ်ေနေသာ ေဈးရံုျဖစ္ျပီးေတာ့ ဝန္ထမ္းဖဲြ့စည္းပံု အရစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ေဈးမ်ားဌာနမွ ေဈးတာဝန္ခံ (၁)ဦးနွင့္ ေန့စား(၁)ဦးသာရိွေသာ ေဈးမ်ားလည္းျဖစ္ပါတယ္။ သို့ပါေသာ္လည္း ထိုေဈးတြင္လာေရာက္ေရာင္းခ်သူ၊ ဝယ္ယူသူ မရိွပဲနဲ့ေဈးဆိုင္လြတ္မ်ားစြာေတြ့ျမင္ေနရျပီးေတာ့ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ေပးသြင္းရမည့္ အခြန္အခနွင့္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ေဈးမ်ားဌာနအတြက္ပါအခြန္ဘ႑ာေငြမရရိွပဲျဖစ္ေနပါတယ္။ သို့ျဖစ္ပါ၍ ထိုေဈးသည္ သံသုမာလမ္းမျကီးေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ လမ္းဆံုအခ်က္အခ်ာေပၚတြင္ လည္းေကာင္းတည္ရိွေနျပီးေတာ့ ေဘးပတ္လည္တြင္ လူေနအိမ္၊ ရပ္ကြက္မ်ားစြာျဖင့္နီးကပ္စြာတည္ရိွ ေနေသာေနရာလည္းျဖစ္ပါသျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိို့သည္ ျမန္မာျပည္တြင္အျကီးမားဆံုးေသာ စီးပြားေရး ျမို့ေတာ္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေဈးအဆင့္အတန္းျမွင့္တင္ျပီးေတာ့ အမ်ားျပည္သူတို့ေန့စဥ္သြားလာဝယ္ ျခမ္းနိုင္ျပီး ပစၥည္းေပါင္းစံုရရိွသည့္ ွကစနမ ျေမုနအ ေခၚတဲ့ မိုးလံု၊ ေလလံုေဈးဆိုင္ခန္းမ်ားအျဖစ္ သာမက ကားပိတ္ဆို့မႈ၊ ျကပ္တည္းမႈကင္းေဝးေစရန္ ကားပါကင္မ်ားပါဝင္ေသာ နိုင္ငံတကာအဆင့္မီွ ေသာေဈးျကီးအျဖစ္ တည္ေဆာက္နိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနွင့္ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္အခမ်ားရရိွေစရန္သာမက ျမို့နယ္အတြက္ဂုဏ္ယူစရာ ေဈးျဖစ္ေစမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမို့နယ္၊  ၁၄ရပ္ကြက္၊ အပိုင္း (၂) သံသုမာလမ္းေပၚတြင္ တည္ရိွေသာ သီရိျမင္သာေဈးအား ေဈးအဂၤါရပ္နွင့္ညီေသာ အဆင့္ျမင့္ေဈးအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ ေဆာက္လုပ္ေပးနိုင္ရန္အတြက္ ေတာင္ဥကၠလာျမို့သူ/သားမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား ေအာက္ေဖာ္ ျပပါေမးခြန္းအား လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီးမွတစ္ဆင့္ ေမးျမန္းအပ္ပါတယ္။ ေမးခြန္း (၁) သီရိျမင္သာ ေဈးအား အဆင့္ျမင့္ေဈးအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ေဆာက္လုပ္ေပးနိုင္ျခင္းရိွ/မရိွ၊ ေမးခြန္း (၂)  အဆင့္ျမွင္တင္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ခု၊ ဘ႑ာေရးနွစ္ဘက္ဂ်က္တြင္ ထည့္သြင္းနိုင္ျခင္းရိွ/မရိွ၊ ေမးခြန္း (၃) မတည္ေဆာက္နိုင္ပါက အဘယ့္ေျကာင့္ဆိုသည္ကို သိရိွ လိုပါတယ္။ အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဥကၠဋၭ ။          ။ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသျကီးအဆင့္အဖဲြ့အစည္းဝင္က ေျဖျကားေပးဖို့ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးျမင့္ေသာင္း၊ စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ျကီး ။       ။ ေလးစားအပ္ပါေသာ တိုင္းေဒသျကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီးခင္ဗ်ာ။ ဒီေမးခြန္းကိုလည္းကြ်န္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ျကီးရဲ့ကိုယ္စား ကြ်န္ေတာ္ကဘဲ ေျဖျကားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၂) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမိုးျမင့္ ေမးတဲ့ေမးခြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္ဥကၠလာမွာရိွတဲ့ သီရိျမင္သာေဈးကို အဆင့္ျမွင့္တင္တည္ေဆာက္ေပးနိုင္ျခင္း ရိွ/မရိွနွင့္အဆင့္ျမွင့္တင္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ဘ႑ာေရးနွစ္အတြင္းမွာထည့္သြင္း နိုင္ျခင္းရိွ/မရိွနွင့္ မတည္ေဆာက္နိုင္ပါက အဘယ့္ေျကာင့္ဆိုသည့္ေမးခြန္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရိွ အားျဖင့္ေတာင္ဥကၠလာပျမို့နယ္၊ သီရိျမင္သာေဈးဟာ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ေဈးမ်ားဌာန ကြပ္ကဲမႈရဲ့ေအာက္မွာရိွျပီးေတာ့ (ဃ)အဆင့္ရိွတဲ့ ေဈးတစ္ေဈးျဖစ္ပါတယ္။ ေဈးရံု (၁)ရံုနွင့္ ဆိုင္ခန္း ေပါင္း (၉၆)ခန္းရိွျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို့စည္ကားမႈ အထိုက္ေလ်ာက္ပဲရိွတဲ့ ေဈးတစ္ေဈးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ခုနကတင္ျပခဲ့တဲ့ ဦးစားေပးထားတဲ့ေဈး (၂၁)ေဈးထဲမွာေတာ့ ပါဝင္ျခင္းမရိွပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့ရဲ့လမ္းညႊန္မႈနွင့္ ရန္ကုန္ျမို့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီရဲ့လက္ေအာက္မွာရိွတဲ့ေဈးေတြကို ေခတ္မီွအဆင့္ျမွင့္တင္ဖို့အတြက္ (ဏကဘူငခ ဏမငလေအန ဏေမအညနမ့်ငစ) စနစ္နွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ ေဈးမ်ားအဆင့္ျမွင့္တဲ့စနစ္ထဲမွာေတာ့ ထည့္သြင္း ထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္ဥကၠလာပျမို့နယ္၊ သီရိျမင္သာေဈးကို အဆင့္ျမွင့္တင္တည္ေဆာက္ဖို့ စီစဥ္ထားလ်က္ရိွေျကာင္း ေျဖျကားအပ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

မဂၤလာေတာင္ညြန့္ျမို့နယ္၊ ဖို့ေျမရပ္ကြက္နွင့္ သာယာကုန္းရပ္ကြက္ျကား ျမရာကုန္းလမ္း နွင့္ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္းေထာင့္ရိွ စံျပညေဈးသည္ အလြန္အမင္းပ်က္စီးယိုယြင္းလ်က္ရိွပါ သျဖင့္ေဈးအသစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ (၁) တင္ဒါေခၚယူျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္ အတြက္ေျကာင့္ တင္ဒါမဖြင့္ျဖစ္ေျကာင္း၊ (၂) စံျပညေဈးအား အသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္ရိွ/မရိွ၊ ရိွပါကမည္သည့္အခိ်န္တြင္ တည္ေဆာက္မည္၊

မရိွပါကမည္သည့္အတြက္ေျကာင့္ျဖစ္သည္ကိုသိရိွလိုပါေျကာင္း

အခိ်န္။ ၁ဝ၅၈

ဥကၠဋၭ ။         ။ မဂၤလာေတာင္ညြန့္ျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၂) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ေအာင္ ေမးျမန္းဖို့ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးရန္ေအာင္၊ မဂၤလာေတာင္ညြန့္ျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၂) ။   ။အားလံုးကို မဂၤလာပါလို့နႈတ္ခြန္းဆက္သပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ မဂၤလာေတာင္ညႊန့္ျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္ အမွတ္ (၂) တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ေအာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ တင္ျပ ေဆြးေနြးမည့္ကိစၥက ေဈးကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့မဂၤလာေတာင္ညြန့္ျမို့နယ္၊ ဖို့ေျမရပ္ကြက္နွင့္ မဂၤလာေတာင္ညြန့္ျကီးရပ္ကြက္ျကားမွာရိွတဲ့ ျမရာကုန္းလမ္း နွင့္ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္းေထာင့္မွာရိွတဲ့ အကြက္အကြင္းက်တဲ့ စံျပညေဈးဟာ ေတာ္ေတာ္ျကီးကိုပ်က္စီးယိုယြင္းေနတာ ေတြ့ရိွရပါတယ္။ အရင္အစိုးရလက္ထက္တုုန္းက ဝန္ျကီးခု်ပ္ကိုယ္တိုင္ကြင္းဆင္းျပီးေတာ့ ဒီေဈးျကီးကအျမန္ဆံုးျပန္ လည္တည္ေဆာက္ရမယ္ဆိုျပီးေတာ့ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲဒါေျကာင့္မို့လို့လည္း ၂ဝ၁၆ခု၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၃)ရက္ေန့မွာ တင္ဒါေခၚယူခဲ့ပါတယ္။ ေဈးအေျခအေနပ်က္ယြင္းေနတာက         ျမို့အဂၤါရပ္နွင့္လည္းမညီပါဘူး။ ဒီေဈးျကီးရဲ့ရုပ္အဆင္းအဟုတ္မျငင္းနိုင္ေအာင္ အမ်ားျကီးပ်က္ယြင္း ေနတယ္ဆိုတဲ့အေျကာင္း တင္ျပနိုင္ဖို့အတြက္ ႉငိန ွ့သတနွင့္ျပသခြင့္ျပုပါ။ ဒါကေဈးရဲ့အတြင္းပိုင္း ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ ေဈးရဲ့ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ပရိေဘာဂေတြေရာ၊ ကားဝပ္ေရွာ့ေတြေရာ၊ ပရိေဘာဂအသစ္ေတြေရာ၊ အေဟာင္းေတြေရာ၊ ဂုန္နီအိတ္ေတြ၊ ေျြမေရခံြအိတ္ေတြ၊ အလွကုန္ပစၥည္း ေတြအမ်ားျကီးေရာင္းခ်ေနတဲ့ ေဈးတစ္ေဈးျဖစ္ပါတယ္။ မီးေဘးအနၱရာယ္လည္း အလြန္စိုးရိမ္ရတဲ့ အေျခအေနမွာရိွပါတယ္။ ေဈးကေရစီးေရလာလည္းမေကာင္းေတာ့ဘဲ အဂၤေတေတြပ်က္စီးေန ပါတယ္။ အေျခအေနကေတာ့ ေဈးေရာင္းသူေရာ၊ ဝယ္သူေရာအခက္အခဲေတြျဖစ္ေနတာအမွန္ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဈးလို့ေျပာဖို့ေတာင္ေတာ္ေတာ္ခက္ခဲတဲ့အေျခအေနမွာရိွပါတယ္။ ရပ္ကြက္နွစ္ကြက္ရဲ့ ျကားထဲမွာရိွျပီး အကြက္အကြင္းလည္း က်တဲ့အတြက္ေျကာင့္မို့လို့ ေဈးျကီးကိုအျမန္ဆံုး ျပန္လည္ ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင္ေျပနိုင္မယ့္အေျခအေနရိွပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ယခုတိုင္ တည္ေဆာက္ ေရးကိစၥရပ္ မ်ားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္တာလည္းမေတြ့ရေသးပါဘူး။ မီးေဘးအနၱရာယ္လည္း စိုးရိမ္ရတဲ့အျပင္ ေဈးသူ/ေဈးသားေတြေရာ ေဈးဝယ္တဲ့လူေတြပါ အခက္အခဲေတြ ေတြ့ေနရ ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္မို့လို့ ကြ်န္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီးကတစ္ဆင့္ ေမးျမန္းလိုတာကေတာ့ တင္ဒါေခၚယူျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္အတြက္ေျကာင့္ တင္ဒါမဖြင့္နိုင္တာလဲဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္၊ ေနာက္ျပီးေတာ့ ဒီေဈးျကီးနွင့္ ပတ္သက္လို့ဘယ္အခိ်န္ေလာက္မွာ ျပန္ျပီးအသစ္ေဆာက္မယ္ဆိုတာ သိရိွလိုပါတယ္။ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

ဥကၠဋၭ ။          ။ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသျကီးအဆင့္အဖဲြ့အစည္းဝင္က ေျဖျကားေပးဖို့ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးျမင့္ေသာင္း၊ စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ျကီး ။       ။ ေလးစားအပ္ပါေသာ တိုင္းေဒသျကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီးခင္ဗ်ား။ ဒီေမးခြန္းကိုလည္းကြ်န္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ျကီးရဲ့ကိုယ္စား ကြ်န္ေတာ္ကဘဲ ေျဖျကားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၊  မဂၤလာေတာင္ညြန့္ျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၂) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ေအာင္ရဲ့ ေမးခြန္း ကေတာ့ တင္ဒါေခၚယူျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္အတြက္ေျကာင့္ တင္ဒါမဖြင့္ျဖစ္ေျကာင္း၊ စံျပညေဈးအား အသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္ရိွ/မရိွ၊ ရိွပါကမည္သည့္အခိ်န္တြင္ တည္ေဆာက္မည္၊ မရိွပါကမည္သည့္အတြက္ေျကာင့္ျဖစ္သည္ကို သိရိွလိုပါေျကာင္းဆိုတဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္္ ပါတယ္။ မဂၤလာေတာင္ညြန့္ျမို့နယ္၊ စံျပညေဈးဟာ ေခတ္မီအဆင့္ျမင့္ေဈးအျဖစ္ျပန္လည္တည္ ေဆာက္ဖို့ဆိုျပီးေတာ့ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ဘ႑ာနွစ္မွာ တင္ဒါေခၚယူခဲ့တယ္လို့သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့ရဲ့ တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္အဖဲြ့မွာ တင္ဒါကိုထုတ္ျပန္ေျကညာျခင္းလည္းမရိွသလို၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းလည္းမရိွခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့ေျကာင့္မို့လို့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရရဲ့ လမ္းညႊန္မႈနွင့္ ရန္ကုန္ျမို့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရဲ့ ကြပ္ကဲမႈလက္ေအာက္မွာရိွတဲ့ ေဈးေတြကို ေခတ္မီအဆင့္ျမင့္ေဈးျဖစ္ဖို့ ခုနကတင္ျပခဲ့တဲ့ (ဏကဘူငခ ဏမငလေအန ဏေမအညနမ့်ငစ) စနစ္နွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ဖို့အတြက္ ပထမအဆင့္နဲ့သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေဈးေပါင္း (၂၁)ေဈးထဲမွာ မဂၤလာေတာင္ညြန့္ျမို့နယ္ စံျပညေဈးလည္း ပါဝင္ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေျကာင့္မို့လို့ ဒီလိုအစီအစဥ္နွင့္ပါဝင္တာနွင့္အညီ ျမန္မာနိုင္ငံဗိသုကာအသင္းရဲ့ အစီအစဥ္နွင့္ ဒီဇိုင္းျပိုင္ပဲြေခၚယူ ျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ခံထားရတဲ့ဒီဇိုင္းနွင့္အညီ တည္ေဆာက္မည့္တင္ဒါေခၚယူျခင္းလုပ္ငန္းနွင့္အညီ စနစ္တက် ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ စံျပညေဈးရဲ့ဒီဇိုင္းေခၚယူမႈစီစဥ္လ်က္ရိွေနပါ တယ္။ ဒါ့ေျကာင့္မို့လို့ ကြ်န္ေတာ္တို့ မဂၤလာေတာင္ညြန့္ျမို့နယ္၊ စံျပညေဈးကို ေခတ္မီအဆင့္ျမင့္ေဈး အျဖစ္အဆင့္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ဖို့ စီစဥ္ထားျပီးေတာ့ ေလာေလာဆယ္တင္ဒါဒီဇိုင္းေခၚယူရန္ စီစဥ္ လ်က္ရိွပါေျကာင္း ေျဖျကားအပ္ပါသည္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဥကၠဋၭ ။         ။ ေခတၱ (၁ဝ)မိနစ္နားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အခမ္းအနားမွူး ။       ။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျပန္လည္ထြက္ခြာပါမယ္ရွင္။ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ျကီးမ်ားထြက္ခြာပါမယ္ရွင္။ အစည္းအေဝးကို (၁၁)နာရီမွာ ျပန္လည္က်င္းပပါမယ္ရွင္။

အခိ်န္။ ၁၁ဝဝ

အခမ္းအနားမွူး ။         ။ ဒုတိယအျကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္ အစည္းအေဝး နဝမေန့က်င္းပရန္ အခိ်န္နီးကပ္လာျပီျဖစ္ပါ၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေနရာယူေပးျကပါရန္ ပန္ျကားအပ္ပါတယ္ရွင္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭ ျြကေရာက္လာပါျပီရွင္။

[ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭ ဦးတင္ေမာင္ထြန္းသည္ ဥကၠဋၭအတြက္ သတ္မွတ္ ထားသည့္စင္ျမင့္ေပၚတြင္ ျြကေရာက္ေနရာယူပါသည္။ ]

ဥကၠဋၭ ။            ။ အားလံုးမဂၤလာပါ။

အခမ္းအနားမွူး ။       ။ အားလံုးထိုင္နိုင္ပါျပီရွင္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့မွ ေပးပို့ေသာ ၂ဝ၁၇ခုနွစ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၏ အခြန္အခဥပေဒ (မူျကမ္း) နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒျကမ္းေကာ္မတီ၏ သံုးသပ္ခ်က္                                                 အစီရင္ခံစာအား ဖတ္ျကားတင္ျပျခင္း

အခိ်န္။ ၁၁ဝ၅

ဥကၠဋၭ။          ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့မွ ေပးပို့ေသာ ၂ဝ၁၇ခုနွစ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၏ အခြန္အခဥပေဒ (မူျကမ္း) နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒျကမ္းေကာ္မတီ၏ သံုးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာအား ဖတ္ျကားရွင္းလင္းရန္ျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုလ္မွူးမင္းေအာင္ေဇာ္၊ အဖဲြ့ဝင္၊ ဥပေဒျကမ္းေကာ္မတီ ။               ။ ေလးစား ရပါေသာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီးနွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး အစိုးရ အဖဲြ့ဝင္ဝန္ျကီးမ်ား အားလံုးပဲ မဂၤလာပါခင္ဗ်ား။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ ဥပေဒျကမ္းေကာ္မတီအဖဲြ့ဝင္ ဗိုလ္မွူးမင္းေအာင္ေဇာ္ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ကြ်န္ေတာ့္ အေနနွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့မွ ေပးပို့ေသာ ၂ဝ၁၇ခုနွစ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၏ အခြန္အခဥပေဒ (မူျကမ္း)နွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒျကမ္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာစိစစ္ေတြ့ရိွခ်က္နွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာကို ဥပေဒျကမ္းေကာ္မတီ၏ကိုယ္စား လႊတ္ေတာ္သို့တင္ျပ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝ၁၇ခုနွစ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၏ အခြန္အခဥပေဒျကမ္းကို ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့ကိုယ္စား စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ျကီးအား   ၂ဝ၁၇ခုနွစ္၊ ဧျပီလ (၅)ရက္ေန့ တြင္က်င္းပေသာ ဒုတိယအျကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္၊ စတုတၳပံုမွန္ အစည္းအေဝး ဆဋၭမေန့မွာတင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီဥပေဒျကမ္းအေပၚ ဥပေဒျကမ္းေကာ္မတီရဲ့ ေလ့လာစိစစ္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကေတာ့ ဖဲြ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၈၈အရလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၁၉ဝ (ခ) အရလည္းေကာင္း တိုင္းေဒသျကီး (သို့မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာပုဒ္မ ၅၈အရ လည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသျကီး (သို့မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒပုဒ္မ နည္းဥပေဒ ၁၂၈၊ နည္းဥပေဒခဲြ (ခ)၊ နည္းဥပေဒခဲြငယ္ ၃အရလည္းေကာင္း တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေျကာင္း စိစစ္ ေတြ့ရိွရပါတယ္။ ဒီဥပေဒျကမ္းတြင္ အခန္း (၁) အမည္၊ အာဏာတည္ျခင္းနွင့္ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ အခန္း (၂) ေကာက္ခံရမည့္အခြန္လ်ာထားခ်က္၊ အခန္း (၃) သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၏ တာဝန္နွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ အခန္း (၄) အခြန္အခအမို်းအစားမ်ားနွင့္နႈန္းထားမ်ား၊ အခန္း (၅) အခြန္မက်သင့္သည့္ နႈန္းထားမ်ားနွင့္ နႈန္းထားမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊ အခန္း (၆) ကင္းလြတ္ခြင့္နွင့္သက္သာခြင့္မ်ား အခန္း (၇) အေထြေထြဟူ၍ပါရိွျပီး အခန္း (၁)တြင္ ပုဒ္မ ၁ မွ ၃၊ အခန္း (၂)တြင္ ပုဒ္မ ၄၊ အခန္း (၃)တြင္ ပုဒ္မ ၅ မွ ၈၊ အခန္း (၄)တြင္ ပုဒ္မ ၉ မွ ၂၄၊ အခန္း (၅)တြင္ ပုဒ္မ ၂၅၊ အခန္း (၆)တြင္ ပုဒ္မ ၂၆နွင့္ အခန္း (၇)တြင္ ပုဒ္မ၂၇ မွ ၃၄ အထိ ပါဝင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ဒီဥပေဒျကမ္းတြင္ ေနာက္ဆက္တဲြ (က)မွ (ည)အထိအခြန္နႈန္းထားဇယားမ်ားနွင့္ ေနာက္ဆက္တဲြ (ဍ)တြင္၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရ၏ အခြန္အခေကာက္ခံရန္ မူလလ်ာထားခ်က္တို့ ပါဝင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရက စီမံပိုင္ခြင့္ရိွေသာ အခြန္အခမ်ားနွင့္နႈန္းထားမ်ားကို ဖဲြ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္အညီ သီးျခားဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္ စုစည္းျပဌာန္း၍ စီမံခန့္ခဲြျခင္း၊ ေကာက္ခံျခင္းေဆာင္ရြက္သင့္ေျကာင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အျကံျပုခ်က္နွင့္အညီ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသျကီးအစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ေကာက္ခံရရိွေသာ အခြန္ေငြမ်ားအေပၚရပ္တည္၍ အခြန္ထမ္းျပည္သူလူထုအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေပၚ၍ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရိွေသာ အခြန္စနစ္တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ေရးတို့အတြက္ ရည္ရြယ္ထားတင္သြင္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေျကာင္း စိစစ္ ေတြ့ရိွရပါတယ္။ ေနာက္ဆက္တဲြ (ဍ)တြင္ပါဝင္ေသာ မူလအခြန္လ်ာထား ခ်က္နွင့္အညီ ျပည့္မီစြာ ေကာက္ခံရရိွရန္အတြက္ ေနာက္ဆက္တဲြ (က)မွ (ည)အထိတြင္ ပါဝင္ေသာ အခြန္နႈန္းထားမ်ားျဖင့္ ျပဌာန္းထားေသာ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသျကီးဌာနမ်ားမွ ေကာက္ခံသြားရန္ရည္ရြယ္ေျကာင္း စိစစ္ေတြ့ရိွရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ျပည္ေထာင္စုကျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒနွင့္အညီ ေကာက္ခံရမည့္ အခြန္အခမ်ားကို ထည့္သြင္းေရးဆဲြ ထားျခင္းေျကာင့္ ဒီဥပေဒျကမ္းပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ အခြန္အခေကာက္ခံမႈမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူေစေျကာင္း စိစစ္ေတြ့ရိွရပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပုခ်က္ျဖင့္အခြန္အခက်သင့္သည့္ပမာဏနွင့္ နႈန္းထားမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းနွင့္၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းကိုျပုနိုင္သည္ဟု ထည့္သြင္း ေရးဆဲြထားျခင္းေျကာင့္ အခြန္အခတစ္ရပ္သည္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစသည္ဟု ေတြ့ရိွခဲ့ပါက ေျဖေလ်ာ့ျပင္ဆင္ေကာက္ခံနိုင္ေျကာင္း စိစစ္ေတြ့ရိွရပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့သည္ အခြန္အခနႈန္းထားမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ အစားထိုးျခင္း တို့ေဆာင္ရြက္လိုလွ်င္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္သို့ ေဆြးေနြးဆံုးျဖတ္နိုင္ေရးအတြက္ တင္သြင္းရမည္ဟုပါရိွျခင္းေျကာင့္ အစိုးရနွင့္လႊတ္ေတာ္အျကား အျပန္အလွန္ထိန္းေျကာင္း နိုင္ေျကာင္း စိစစ္ေတြ့ရိွရပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့သည္ အခြန္အခ ေကာက္ခံရန္ လ်ာထားခ်က္အေပၚ ေကာက္ခံရရိွမႈအေျခအေနကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး လႊတ္ေတာ္သို့အစီရင္ခံတင္ျပရမည္ဟု ထည့္သြင္းေရးဆဲြထားေသာေျကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားမွတစ္ဆင့္  ျပည္သူမ်ားကိုရွင္းလင္းတင္ျပနိုင္ေျကာင္း စိစစ္ေတြ့ရိွရပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ဖဲြ့စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၄၊ ဇယား ၅ တိုင္းေဒသျကီး (သို့မဟုတ္) ျပည္နယ္မ်ားက ေကာက္ခံ ရမည့္အခြန္အခမ်ားအမွတ္စဥ္ (၁)မွ (၁၉)အထိ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ဤဥပေဒျကမ္း၏ ေနာက္ဆက္တဲြ (က)မွ (ည)အထိ အခြန္နႈန္းထားဇယားမ်ားကို ထည့္သြင္းေရးဆဲြထားျခင္း ျဖစ္ေျကာင္း စိစစ္ေတြ့ရိွရပါသည္။ကြ်န္ေတာ္တို့ ဥပေဒျကမ္းေကာ္မတီ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အေနနွင့္ကေတာ့ ၂ဝ၁၇ခုနွစ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၏ အခြန္အခဥပေဒျကမ္းသည္ ၂ဝ၁၇ခုနွစ္၊ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒနွင့္ခိ်တ္ဆက္လ်က္ရိွျပီး တိုင္းေဒသျကီး၏ရေငြမ်ားရရိွေရး အတြက္လည္းေကာင္း၊ အခြန္အခ လ်ာထားခ်က္မ်ားျပည့္မီစြာ ေကာက္ခံရရိွရန္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူလူထုအေပၚ အခြန္ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာအခြန္စနစ္ တစ္ရပ္ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ျခင္းျဖစ္ေျကာင္း ေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္ေျကာင္းေတြ့ရိွရျပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး အစိုးရအဖဲြ့အေနျဖင့္ အခြန္အခမ်ားအေပၚတြင္ ဆံုးရံုးမႈမျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ အထူးအေလးထား ျကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေျကာင္းနွင့္အခြန္အခဆိုင္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကိုလည္း တည္ဆဲ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ ထိေရာက္စြာေဖာ္ထုတ္အေရးယူေဆာင္ရြက္သင့္ေျကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျကမ္းေကာ္မတီမွ ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္အစီရင္ခံစာကို တင္ျပအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့မွေပးပို့ေသာ ၂ဝ၁၇ခုနွစ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၏ အခြန္အခဥပေဒ (မူျကမ္း)နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၈)ဦးက ေဆြးေနြးျခင္း

အခိ်န္။          ၁၁၁၂

ဥကၠဋၭ ။         ။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့မွေပးပို့ေသာ ၂ဝ၁၇ခုနွစ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသျကီး၏ အခြန္အခဥပေဒ (မူျကမ္း)နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေနြးရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၈)ဦး လႊတ္ေတာ္ရံုးသို့ အမည္စာရင္းေပးပို့ထားပါတယ္။ ပထမဦးစြာ လိႈင္ျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း ေဆြးေနြးရန္ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း၊ လိႈင္ျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္ (၁) ။   ။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီး နွင့္တကြ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစိုးရအဖဲြ့ဝင္ဝန္ျကီးမ်ားအားလံုး မဂၤလာပါခင္ဗ်ား။ ေလးစားရပါေသာလႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီးခင္ဗ်ား။ ၆.၄.၂ဝ၁၇ရက္ေန့ကတင္သြင္းခဲ့ေသာ အခြန္အခ ဆိုင္ရာဥပေဒျကမ္းအား အျပုသေဘာနွင့္ေဆြးေနြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခြန္အခနွင့္ လိုင္စင္ခြန္ မ်ားဟာ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံတိုင္းအတြက္ အဓိကတိုင္းျပည္ဝင္ေငြမ်ားျဖစ္သလို ဒီအခြန္ေငြေတြနွင့္ပဲ တိုင္းျပည္ဖံြ့ ျဖိုးေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ျပည္သူ့လိုအပ္ခ်က္အသီးသီးကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ျဖည့္ဆည္းေပး ေနရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အခြန္အခလိုင္စင္မ်ားဟာ ျပည္သူမ်ားအေပၚမွာ ဝန္ထုပ္ ဝန္ပိုးမ်ားမျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္ေပမယ့္ တခို့်လုပ္ငန္းမ်ားဟာေတာ့ နည္းပါးေနတာကို ေတြ့ရိွရပါတယ္။အခြန္အခလိုင္စင္ခြန္မ်ား ထည့္ဝင္ရျခင္းမွာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအတြက္ မိမိတို့ရဲ့လုပ္ငန္းဝင္ေငြ မ်ားမွအခို်းက် ပါဝင္ထည့္ေပးရျခင္းျဖစ္ျပီး မိမိတို့အပါအဝင္ ျပည္သူမ်ားအားလံုးအကို်းအတြက္    ျပန္လည္အသံုးျပုေနတယ္ဆိုတာကိုလည္း ျပည္သူလူထုအားလံုးသိေအာင္ ရွင္းလင္းခ်ျပခ်င္ပါတယ္။     ဥပမာ- အိမ္ျကီးတစ္လံုးမွာ ညီ၊ အစ္ကို၊ ေမာင္နွမေတြ၊ မိသားစုေတြစုေပါင္းေနထိုင္ျကျပီးေတာ့ ဒီအိမ္ျကီးရဲ့စားဝတ္ေနေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ ျပုျပင္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္လည္းေကာင္း ေရရွည္ တည္တံ့ဖံြ့ျဖိုးရန္အတြက္လည္းေကာင္း မတူညီတဲ့မိမိတို့ရဲ့ဝင္ေငြအသီးသီးကေန သင့္တင့္မွ်တတဲ့ အခို်းအစားမ်ားနွင့္ သတ္မွတ္ျပီးထည့္ဝင္ျက၊ သံုးစဲြျကရတဲ့ သေဘာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေလးစားရပါေသာ ဥကၠဋၭျကီးခင္ဗ်ား။ ၂ဝ၁၇ခုနွစ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၏ အခြန္အခဥပေဒမူျကမ္းမွ ေလ့လာေတြ့ရိွ ခ်က္အခို့်ကို အျပုသေဘာနွင့္ သံုးသပ္တင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခြန္အခဥပေဒျကမ္းမွာ အခန္း (၁)မွ အခန္း (၇)အထိပါရိွျပီးေတာ့ ပုဒ္မ ၃၄ခုနွင့္ ေနာက္ဆက္တဲြ (က)မွ ေနာက္ဆက္တဲြ (ဍ)အထိ ပါရိွတာကိုလည္း ေတြ့ရိွရပါတယ္။ ဏသတနမ ဏသငညအ နွင့္ရွင္းလင္းပါရေစ။ အခန္း (၅) အခြန္အခ မက်သင့္သည့္ပမာဏနႈန္းထားမ်ား သတ္္မွတ္ျခင္းဆိုတဲ့ေနရာမွာ ပုဒ္မ ၂၅မွာ ၂ဝဝ၈ဖဲြ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့မွ ေကာက္ခံပိုင္ခြင့္ရိွသည့္ အခြန္အခမ်ားကို ေကာက္ခံရာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပုခ်က္ျဖင့္ အခြန္မက်သင့္သည့္ေငြပမာဏနႈန္းထားမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းတို့ ျပုလုပ္နိုင္တယ္လို့ပါရိွပါတယ္။ အထက္ပါပုဒ္မအရ အခြန္အခမ်ားကို ထိုက္သင့္ သလို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္နိုင္တယ္လို့လည္း နားလည္မိပါတယ္။ ဒါ့ေျကာင့္ ေနာက္ဆက္တဲြ (က)မွ (ဍ)အထိေဖာ္ျပထားေသာ အထက္ပါအခြန္အခမ်ားအား ျပည္သူ့ဘ႑ာေငြမ်ား အေလအလြင့္မရိွ၊ ဆံုးရံႈးမႈမရိွေစရန္ ေခတ္နွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ အခြန္အခမ်ားျဖစ္လာေစရန္လည္းေကာင္း၊ ျပင္ဆင္ သတ္္မွတ္နိုင္ရန္ တင္ျပေဆြးေနြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ေျမယာခြန္မ်ားျဖစ္ပါတယ္ ကြ်န္ေတာ္ ေလ့လာေတြ့ရိွတဲ့ေနရာမွာေတာ့ ေျမယာခြန္မ်ားဟာ တစ္ဧကကို (၄)က်ပ္၊ သန္လ်င္မွာဆိုရင္ (၄)က်ပ္ခဲြ၊ (၂)က်ပ္ခဲြ၊ (၁)က်ပ္ခဲြ၊ (၂)က်ပ္၊ ဓနိဆိုရင္ (၅)က်ပ္ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို့ဒီေခတ္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို့ျမင္တာကေတာ့ ဒါေတြဟာကြ်န္ေတာ္တို့ငယ္ငယ္ကတည္းကေကာက္လာတဲ့ ေကာက္ခံ ေငြေတြျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ဘာလို့လဲဆိုေတာ့ အခုအခိ်န္မွာကြ်န္ေတာ္တို့ အနည္းဆံုးေတာင္မွ (၅ဝ)က်ပ္နွင့္သံုးစဲြတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါသည္ေခတ္နွင့္မေလ်ာ္ညီေတာ့ဘူးလို့ ျမင္ပါတယ္။ အနည္းဆံုး သတ္မွတ္ေဈးေတြကိုေတာ့ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သင့္တယ္လို့ ယူဆမိတယ္လို့ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ဒါလည္းဒီလိုပါဘဲ အခုေခတ္မွာတစ္ဧကနႈန္းေကာက္ခံတဲ့ ေငြေျကးေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာေတာ့ အရက္ခ်က္စက္ရံုပိိုင္ဆိုင္ခြင့္နွင့္ ခ်က္လုပ္ခြင့္ထုတ္လုပ္မႈကို ဂါလံနွင့္ျပထားပါတယ္။ ဂါလံ (၅ဝ) ကေန(၅ဝဝ) ကိုေတာ့ သိန္း (၅ဝ)၊ ဒါတစ္နွစ္ကို သိန္း (၅ဝ)ဆိုတာက မ်ားတယ္ထင္ရေပမဲ့ ဒီဘက္က လအလိုက္ကိုတြက္ျကည့္တဲ့အခါမွာေတာ့ (၄.၁၆)သိန္းခန့္ပဲရိွပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ဂါလံ (၅ဝဝ)ကေန (၁ဝဝဝ) ကိုအလတ္သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဒါကိုလည္း သိန္း (၁ဝဝ)၊ သိန္း (၁ဝဝ) ဆိိုတဲ့ေငြဟာ တကယ္တမ္း တစ္လက်ေတာ့ (၈.၃)သိန္းပဲရိွပါတယ္။ ေနာက္ (၁ဝဝဝ)ကေနအထက္ ကိုအျကီးစားသတ္္မွတ္ျပီးေတာ့ သိန္း (၁၅ဝ)ကလည္း တစ္လကို (၁၂.၅)သိန္းပဲရိွပါတယ္။ တကယ္ ေတာ့အရက္ခ်က္စက္ရံုျကီးေတြဟာ အျမတ္ေငြအလြန္မ်ားျပားစြာရတဲ့ လုပ္ငန္းျကီးေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခိ်န္မွာ တစ္ရက္ကိုဂါလံ (၅ဝဝဝ)ကေန၊ (၁ဝဝဝဝ)အထိထုတ္လုပ္ေနတဲ့ ျကီးမားေသာ အရက္ခ်က္စက္ရံုျကီးေတြရိွလာပါတယ္။ ဒီအတြက္ေျကာင့္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို့ဒါကိုလည္း (၁ဝဝဝ) အထက္ကဘယ္ေလာက္ထိဆိုတာ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ သတ္မွတ္ေစခ်င္ပါတယ္။ (၁ဝဝဝ)ကေန (၅ဝဝဝ)အတြင္းမွာ တစ္ေန့ကို (၁ဝဝဝဝ)အထိထုတ္တဲ့ အရက္ခ်က္စက္ရံုဆိုတာ လူထုအတြက္မရိွ မျဖစ္တဲ့အစားအေသာက္လည္းမဟုတ္ပါဘူး။ လူငယ္ေတြအတြက္ အနာဂတ္ကိုရင္ေလးစရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ လမ္းေဘးအရက္ဆိုင္ေလးေတြဟာလည္း၊ တခို့်ဆိုည (၁)နာရီေလာက္ထိ ေရာင္းတဲ့ဆိုင္ေလးေတြလည္းမ်ားလာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့မွာဥပေဒရိွေပမယ့္ အသက္အရြယ္မေရြး အရက္ကိုဝယ္လို့ရေနတာဟာ အရက္ခ်က္စက္ရံုေတြပိုမိုမ်ားျပားလာတာ ေကာင္းကို်းထက္ဆိုးကို်းနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း အလြန္ထိခိုက္တဲ့လုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို့ဒါေတြဟာ တိုးျမွင့္ေကာက္ခံသင့္တယ္ထင္လို့ ေဆြးေနြးတာျဖစ္ပါတယ္။ အစားအေသာက္လိုင္စင္မ်ားမွာလည္း ရင္းနီွးျမွပ္နံွမႈ (၈)သိန္းကေန သိန္း (၄ဝဝဝ)အထိျပထားပါတယ္။ အနည္းဆံုးက (၆ဝဝဝ)ကေန (၅)သိန္းအထိ ဒါေပမဲ့သူက (၂၂)ဆင့္သတ္မွတ္ျပီးေတာ့ ဘ႑ာနွစ္တစ္နွစ္အတြက္ ေကာက္ခံ တယ္လို့ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို့က ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈမရိွတာကို ေတြ့ရိွရပါတယ္။ဒီေနရာမွာရွင္းလင္းျပတ္သားမႈမရိွတဲ့အတြက္            တိက်စြာမသတ္မွတ္တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို့အရင္ ကလည္းျကံုခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ အခြန္သတ္မွတ္တဲ့ဝန္ထမ္းနွင့္ အခြန္ေဆာင္မည့္သူနွင့္ညိွနိႈင္းလုပ္ လို့ရမည့္အေနအထားျဖစ္တာေျကာင့္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ဘယ္ေလာက္ကိုေတာ့ဘယ္ေလာက္၊ ဘယ္ေလာက္ကိုေတာ့ဘယ္နႈန္းဆိုတာကို တိတိက်က်ေလးသတ္္မွတ္ရင္ ပိုျပီးေတာ့အခြန္ေလလြင့္ ဆံုးရံႈးမႈနည္းမွာျဖစ္တယ္လို့ ကြ်န္ေတာ္တို့ျမင္ပါတယ္။ ေအာက္မွာေတာ့ (၅)သိန္းက်ပ္ထက္ပိုမို ေကာက္ခံရင္ လိုအပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ပတ္သတ္ျပီး ဌာနနွင့္ေကာ္မတီညႊန္ျကားခ်က္မ်ားနွင့္ သတ္မွတ္ေကာက္ခံနိုင္တယ္လို့ ပါရိွပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါသည္လည္းတိက်မႈမဟုတ္တဲ့အတြက္ တိတိက်က်ဆိုရင္ ပိုမိုအခြန္ရဖို့အဆင္ေျပနိုင္ပါတယ္။ တည္းခိုခန္းလိုင္စင္ေတြေပါ့ေနာ္ တည္းခိုခန္း လိုင္စင္ကလည္း ကြ်န္ေတာ္တို့ျကည့္တာအခန္းနွင့္ေကာက္တာ မိသားစုတစ္ခန္း၊ နွစ္ေယာက္ခန္း၊ တစ္ေယာက္ခန္း သတ္မွတ္ထားတဲ့နႈန္းထားကေတာ့ အဆင္ေျပနိုင္ေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို့ေလ့လာ ေတြ့ရိွခ်က္အရ တည္းခိုခန္းေတြဟာ အခန္းကိုသတ္သတ္္မွတ္မွတ္ ရိွတဲ့အခန္းက (၂၅)ခန္းရိွရင္ အခန္းေလ်ာ့ျပလို့ရပါတယ္။ ဒါေတြကျကေတာ့ အခန္းေတြကို ေလ်ာ့ျပလို့မရေအာင္ ေသေသခ်ာခ်ာ စိစစ္ျကပ္မတ္သင့္ပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ေဈးမ်ားမွာလည္း ေဈးအဆင့္အတန္း၊ တည္ေနရာ၊ ရင္းနီွးျမွပ္နံွမႈ ပမာဏအေပၚမူတည္ျပီးေတာ့ အနည္းဆံုး (၈)ေသာင္းကေန၊ (၁ဝ)သိန္းအထိသတ္မွတ္ျပီးေတာ့ ဘ႑ာနွစ္ (၁)နွစ္အတြက္ ေကာက္ခံတယ္လို့ပါရိွပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့ဟာ ဘယ္လိုသတ္မွတ္ တယ္ဆိုတာတိတိက်ေလးျဖစ္မွ အခြန္အေလအလြင့္မဆံုးရံႈးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါကိုလည္းတိတိ က်က်ေလး ဘယ္လိုေဈးဆိုဘယ္ေလာက္လဲဆိုတာ သတ္မွတ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ေဘာ္ဒါေဆာင္လိုင္စင္ ဒါကလည္းအခန္းနွင့္သတ္မွတ္ပါတယ္။ ကုတင္တစ္လံုးကို (၃ဝဝဝ)သတ္မွတ္ပါတယ္။ ကုတင္ေတြကို ေလ်ာ့ျပျပီးေတာ့ လုပ္လို့ရပါတယ္။ ဒါေတြကအရင္ကလည္း လုပ္ခဲ့တဲ့သာဓကေတြ အမ်ားျကီးေတြ့တဲ့ အတြက္ေထာက္ျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ဆိုင္ပစၥည္းေတြကလည္းဒီလိုပါပဲ အိမ္ဆိုင္ကို (၆ဝဝဝ) သတ္မွတ္ပါတယ္။ ပစၥည္းစံုဆိုင္ကိုေတာ့ (၆ဝဝဝ)သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဒါကလည္း ကြ်န္ေတာ္တို့ ေလ့လာတဲ့အခါမွာ တစ္ခို့်ဆိုင္ေလးေတြကေသးျပီးေတာ့ တစ္ခို့်ဆိုင္ေတြဟာ ျငညင ျေမုနအ ေတြအဆင့္ေလာက္အထိ စံုစြာေရာင္းတဲ့အတြက္ ဒါေတြကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို့ျကပ္မတ္သင့္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့ျမို့နယ္ေတြမွာ ေမးတဲ့အခါမွာတစ္ခါတစ္ေလ ဝါးတားတားေတြျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့ဆိုင္အေရအတြက္ေတြေတာင္းတဲ့အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္တို့အဆင္မေျပပါဘူး။ ဒါ့ေျကာင့္ ဒါေတြကိုလည္းစိစစ္ျပီးေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာတာဝန္ရိွသူေတြကေန စိစစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ တိုးျမွင့္ သတ္မွတ္သင့္တာေတြလည္း တိုးျမွင့္သက္မွတ္သင့္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဏူေဖေ အခြန္ ဆိုတာလည္း ဒီလိုပါပဲ ဏူေဖေ ေတြကလည္းမ်ားလာပါတယ္။ ဏူေဖေ အခြန္ေတြကိုလည္းကြ်န္ေတာ္တို့ ျကပ္ျကပ္မတ္မတ္မွမလုပ္ရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို့အခြန္ရရိွမႈနႈန္းထားေတြဟာ တိုးတက္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါကေတာ့အေရးျကီးဆံုးလို့ထင္ပါတယ္။ စည္းကမ္းမဲ့အမိႈက္ေတြစြန့္ပစ္ဖို့အတြက္ ေန့စဥ္စည္းကမ္းမဲ့ စြန့္ပစ္တာေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္တို့ဒဏ္ေျကးသိပ္နည္းေနလို့ မထင္မဲ့ျမင္ျပုေနတာ လား၊ လူေတြကဘဲဒီ (၁ဝဝဝဝ)ဆိုတဲ့ဒဏ္ေျကးက ဘယ္ေလာက္မွမရိွတဲ့အတြက္ အမိႈက္ေတြဟာ ေတာ္ေတာ္ျကီးကိုစည္းကမ္းမရိွပဲနဲ့ ရန္ကုန္ျမို့တစ္ျမို့လံုးမွာ အမိႈက္စည္းကမ္းမရိွစြန့္ပစ္သူေတြေျကာင့္ ေျမာင္းေတြပိတ္ဆို့တာေတြ၊ ေနာက္ေဖးလမ္းျကားေတြပိတ္ဆို့တာေတြက အမ်ားျကီးျဖစ္ေနတာ၊ ဒါေတြကိုလည္းအမႈတစ္မႈအတြက္ (၁ဝဝဝဝ)ဆိုတာ ဒီေခတ္နွင့္မညီပါဘူး။ ဒါကိုေတာ့ ေလးေလး နက္နက္တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ ဒီဒဏ္ေျကးကိုေတာ့ အမိႈက္စည္းကမ္းမဲ့စြန့္ပစ္မႈအတြက္ကို ကြ်န္ေတာ္တို့တိုးျမွင့္သတ္မွတ္ေစခ်င္ပါတယ္။ မျဖစ္မေန ဘီးခြန္ေတြကလည္း ဒီနွစ္မွာေတာ့ တိုးတက္ ျပီးေတာ့သတ္မွတ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဘာလို့လဲဆိုေတာ့ကားေတြမ်ားလာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအတြင္းမွာရိွတဲ့ တံတားျကီး (၉)စင္းကို အခြန္ေကာက္ခံမႈေတြ၊ တံတား ျဖတ္သန္းမႈေတြ၊ ေကာက္ခံျခင္းမရိွေတာ့ပါဘူး။ ဒီအတြက္ရရိွမည့္အခြန္ေတြကို ကာမိေအာင္ဒီမွာရ ေအာင္တံတားျကီး (၉)စင္းရဲ့အခြန္ေတြကလည္းမနည္းပါဘူး။ အဲဒီအခြန္ေတြကိုကာမိေအာင္ ကားေတြရဲ့ဘီးခြန္ေတြ၊ ညအိပ္ခြန္ေတြကို တိုးျမွင့္ေကာက္ခံသင့္တယ္လို့ ျမင္ပါတယ္။ ညအိပ္ခြန္လည္း ဒီလိုပါဘဲ တစ္နွစ္မွ (၆၄၅)က်ပ္ဆိုတာ သိပ္နည္းလြန္းပါတယ္။ ဒါကေတာ့ကြ်န္ေတာ္တို့ မရွင္းလင္းလို့ ထည့္ထားတာပါ။ သူကေတာ့ စက္ရံု၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နွင့္ ဒဂံု (ဆိပ္ကမ္း) ျမို့နယ္အတြင္းကဆိုင္ခန္း (၃)ခန္းေျမငွားခ်ထားတဲ့နႈန္းေတြပါ။ လက္ဘက္ရည္ဆိုင္က (၃၂)ေပx (၃၃)ေပx (၁ဝ)ေပရိွတဲ့ အခန္းကို (၁)သိန္းဆိုတာ (၁)လလား (၁)နွစ္လားဆိုတာမပါဘူး။ သက္သာထမင္းဆိုင္မွာလည္း ဒီလိုပါဘဲ (၆)ေထာင္က ဒီအတိုင္းျဖစ္ေနပါတယ္။ စာစီစာရိုက္ဆိုင္ကလည္း (၁၅ဝဝဝ)က်ပ္ တစ္လ ဆိုတာမဆိုးေပမယ့္ တစ္နွစ္သာျဖစ္ရင္အလြန္နည္းတဲ့ ေျမငွားချဖစ္လို့ထည့္သြင္းျပီးေတာ့ အျကံျပု ထားတာပါ။ က်န္းမာေရးေထာက္ခံခ်က္ ဝန္ေဆာင္ခေကာက္ခံျခင္းကလည္းဒီလိုပါဘဲ က်န္းမာေရး ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းေတြကမ်ားလာပါတယ္။ ျပည္သူလူထုအတြက္လည္းျဖစ္လာျပီးေတာ့ ဒါေပမဲ့ သူတို့အတြက္ေကာက္ခံတဲ့ေငြေတြဟာေတာ့ အလြန္နည္းေနတာေတြ့ရပါတယ္။ ဒီမွာက်ေတာ့လည္း စားသံုးရန္မသင့္ေသာ အစားအေသာက္ေရာင္းခ်မႈလက္မွတ္ ထုတ္ေပးတဲ့ေနရာမွာ ကြ်န္ေတာ္တို့က စက္ျကီးေတြနွင့္စစ္ရပါတယ္။ ဒီစက္ျကီးေတြဟာ တကယ့္ကိုျပည္သူလူထုအတြက္ က်န္းမာေရးမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေအာင္ ဒီစက္ျကီးေတြကေကာင္းတဲ့စက္ေတြျဖစ္ရမွာပါ။ စက္ေတြတန္ဖိုးျမွင့္လာ သည္နွင့္အမွ် လိုင္စင္အခြန္အခေတြကလည္း ပိုမိုေကာက္ျပီးေတာ့ ျပည္သူလူထုရဲ့က်န္းမာေရး အတြက္ျမွင့္တင္ျပီးေတာ့ စက္ေတြကိုလည္းအေကာင္းစားေတြ ဒါ့ေျကာင့္လည္းလိုင္စင္နႈန္းကိုျမွင့္ ျပီးေတာ့စက္ေတြအေကာင္းစားတပ္ဖို့အတြက္ လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါလည္းဒီလိုပါပဲ က်န္းမာေရး ေထာက္ခံခ်က္၊ အနၱရာယ္ကင္းေျကာင္းေထာက္ခံခ်က္၊ ရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈကိုလည္း ဒီလိုပါဘဲတိုးျမွင့္ ေကာက္ခံတာ လုပ္ငန္းလိုင္စင္နႈန္းထားေတြကလည္း အခုအခိ်န္မွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို့ဟာ အရင္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေတြကို အခြန္ေရွာင္ျကတာေတြ၊ မေဆာင္ျကတာေတြအမ်ားျကီး ေတြ့လာပါတယ္။ အခုအေျခအေနမွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို့ဟာ ထိုက္သင့္တဲ့အခြန္လိုင္စင္နႈန္းေတြ ျဖစ္ေအာင္ျပန္လည္စိစစ္ဖို့ တင္ျပအပ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ျပပဲြေဖ်ာ္ေျဖပဲြအခြန္ေဆာင္တာပါ။ ဇာတ္ပဲြ ေတြကေတာ့ထားပါေတာ့။ ဒီေခတ္မွာသိပ္ျပီးအတြင္က်ယ္ေတာ့ေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္အျကံျပုခ်င္တာ ကေတာ့ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပစတိတ္ရိႈးေတြျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့ျကားသိေနရတာ စတိတ္ရိႈးတစ္ခု ကိုတီးဝိုင္းေသးေတြဟာထားပါ (၅)ေသာင္း၊ (၁)သိန္းသင့္ေတာ္ေပမယ့္ တကယ့္တီးဝိုင္းျကီးေတြ ျမန္မာျပည္မွာရိွပါတယ္။ ဒီတီးဝိုင္းျကီးေတြဟာ လက္မွတ္တစ္ေစာင္ကိုတခို့် (၂)သိန္း၊ (၁)သိန္း အနည္းဆံုးေပးရတဲ့ စတိတ္ရိႈးျကီးေတြေတာင္ရိွပါတယ္။ ဒီလိုစတိတ္ရိႈးျကီးကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို့ဟာ ခဲြျခားသတ္မွတ္ ဘယ္လို  ွပ်အနာ ဘယ္လိုအေျခအေနမို်းမွာဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္ေလာက္ေပါက္မယ္ ဆိုတာျပသင့္ပါတယ္။ အခုနာမည္ျကီးေနတဲ့ ျပေညာေမ  ိႈသူ ဆိုရင္သူတို့က်င္းပတဲ့ေနရာျကီးမွာ ျကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာလုပ္ေနပါတယ္။ ဒါေတြဟာလည္း ေကာက္ခံေငြရရိွရဲ့လား ဘယ္လိုရရိွတာလဲ သူတို့ဟာဘယ္လိုေဖ်ာ္ေျဖေနတယ္ဆိုတာ သိရမည့္အေနအထားေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ၂ဝ၁၇ -၂ဝ၁၈ဘ႑ာနွစ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး အခြန္အခေကာက္ခံရန္မူလလ်ာထားခ်က္မ်ားမွာ ေျမယာခြန္မွာျပထားတာပါ။ အနီနွင့္ျပထားတာေလးေတြက ဒါကလ်ာထားခ်က္ျဖစ္ေပမယ့္ အခုလ်ာထားတဲ့က်ပ္ (၂၉၈.၈၄၁)သန္းခန့္မွန္းေျခဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ခုနကလို ေျမယာခြန္ေတြ ဘာေတြ တိုးလိုက္မယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို့ပိုမိုရရိွသင့္တဲ့ အေနအထားေတြပါ။ ယစ္မို်းခြန္ကလည္း ဒီလိုပါဘဲ(၈၈၇ဝ.ဝဝ၉)သန္းဟာလည္း တကယ္ေကာက္ခံတဲ့ေနရာမွာ စစ္စစ္စီစီေသခ်ာ ေကာက္ခံရင္ ပိုမိုရရိွမည္ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးကုန္စည္ခြန္ပိုင္းမွာလည္းဒီလိုပါဘဲ (၆ဝ၆၇၄.၇၉) အနီနွင့္ျပထားတာေတြက ပိုမိုေကာက္ခံရရိွသင့္သည့္ အခြန္အခေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွာကေတာ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွတ္ပံုတင္နွင့္ စစ္ေဆးခဆိုတာဘာမွထည့္မထားတာေတြ့တဲ့အတြက္ (၊)ေလးနဲ့ ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ဆိုတာမသိပါဘူး။ မပါတဲ့အတြက္။ အားလံုးေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

အခိ်န္။ ၁၁၂၇

ဥကၠဋၭ ။         ။ လိႈင္သာယာျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဦးဝင္းေမာင္ (ခ) ဦးဦးဝင္းေမာင္ ေဆြးေနြးရန္ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးဝင္းေမာင္ (ခ) ဦးဦးဝင္းေမာင္၊ လိႈင္သာယာျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္ (၁)    ။    ။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီးနွင့္တကြ အစိုးရအဖဲြ့ဝင္ဝန္ျကီးမ်ား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား  အားလံုးမဂၤလာပါခင္ဗ်ား။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ လိႈင္သာယာျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ ဦးဝင္းေမာင္ (ခ) ဦးဦးဝင္းေမာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအျကိမ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္၊ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝး၊ ဆဋၭမေန့မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့မွတင္သြင္းလာတဲ့ ၂ဝ၁၇ခုနွစ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအခြန္အခဥပေဒျကမ္းကို ကြ်န္ေတာ့္အေနနွင့္ ေလ့လာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ေဆြးေနြးခ်က္မ်ားကို တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဤဥပေဒျကမ္းကို ေလ့လာ သံုးသပ္ရာမွာ ဥပေဒျကမ္းကေတာ့ အခန္း(၇)ခန္းပါျပီးေတာ့ ပုဒ္မ (၃၄) ခုပါရိွပါတယ္။ အခန္း(၃)၊ ပုဒ္မ (၈)မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့သည္ အခြန္ပညာေပးျခင္း၊ စည္းရံုးျခင္းနွင့္ ထိုက္သင့္ ေသာစည္းရံုးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္ဟုစကားရပ္အစား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့ သည္ပညာေပးျခင္း၊ စည္းရံုးျခင္း၊ ထိုက္သင့္ေသာရွင္းလင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းနွင့္ တည္ဆဲဥပေဒ မ်ားနွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ အမိန့္ေျကညာစာထုတ္ျပန္ သတ္မွတ္နိုင္သည္ဟု ျပဌာန္းသင့္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အခြန္ဆိုင္ရာအဂတိလိုက္စားမႈမ်ားေျကာင့္ အခြန္ေလလြင့္ဆံုးရံုးမႈ မ်ားစြာျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ အေရွ့ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားထဲမွာ အခြန္ရရိွမႈကအနည္းဆံုးနိုင္ငံျဖစ္ျပီး ဒီကိစၥမ်ားကိုလည္းကြ်န္ေတာ္တို့ အခြန္ရရိွနိုင္ဖို့အတြက္ ပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ အခြန္ဆိုင္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပုလုပ္ရန္လိုအပ္ေနပါသည္။ ေလးစားအပ္ပါ ေသာလႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီးခင္ဗ်ား။ ၂ဝ၁၇ခုနွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအခြန္အခဥပေဒျကမ္းပါ ပုဒ္မ ၁၈၊ ေနာက္ဆက္တဲြ (စ) ၊ အမွတ္စဥ္ (၂၈)တြင္ ကမ္းရိုးတန္းသြားသေဘၤာတစ္စီး ဆိပ္ကမ္းကပ္ခ (၂)ေထာင္နႈန္းသတ္မွတ္ထားသည့္အစား ေခတ္ကာလနွင့္ေလ်ာ္ညီသည့္ ကမ္းရိုးတန္းသြား သေဘၤာျကီးမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး သေဘာသဘာဝနွင့္ေလ်ာ္ညီေသာနႈန္းထားမ်ားနွင့္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္သင့္ေျကာင္း ေတြ့ရိွရပါတယ္။ ပုဒ္မ ၁၈၊ ေနာက္ဆက္တဲြ ဇယား (စ)၊ အမွတ္စဥ္ (၉၇) မွာလည္း ေျမငွားခမ်ားတြင္ တဲ၊ တိုက္၊ စီမံခန္းတိုက္ခန္းမ်ားကိုငွားရမ္းခ အခန္းတစ္ခန္းကို တစ္နွစ္ (၇၂ဝ)က်ပ္ဆိုတဲ့နႈန္းထားဟာ ေခတ္ကာလနွင့္ ဘယ္လိုမွဆီေလ်ာ္မႈမရိွေတာ့ပါဘူး။ ဒီနႈန္းထားသည္ ယခုေခတ္ကာလမွာ လၻက္ရည္တစ္ခြက္ေတာင္ (၃ဝဝ)က်ပ္ေပးေဆာင္ေနရတဲ့ကာလမွာ ဒီငွားရမ္းခနႈန္းထားဟာဆိုရင္ ဘယ္လိုမွဆီေလ်ာ္မႈမရိွေျကာင္း ေတြ့ရိွရတဲ့အတြက္ ေခတ္ကာလ နွင့္ေလ်ာ္ညီစြာနႈန္းထားသတ္မွတ္ျပီးေတာ့ ျပင္ဆင္သင့္ပါေျကာင္း ေလ့လာေတြ့ရိွရပါတယ္။           ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး အခြန္အခဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့သည္ အခြန္ေပးေဆာင္ထိုက္သူမ်ား ဥပေဒနွင့္အညီ အခြန္အခေပးေဆာင္လာေစေရးအတြက္ ျပည္သူ မ်ားသို့အခြန္ပညာေပးျခင္း၊ စည္းရံုးျခင္း၊ ဥပေဒနွင့္အညီခံစားနိုုင္ေသာ အခြန္အခဆိုင္ရာသက္သာခြင့္၊ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားအားအသိေပးျခင္း၊ အခြန္ဆိုင္ရာတာဝန္ေက်ပြန္သည့္ အခြန္ထမ္း ျပည္သူမ်ားအား အသိအမွတ္ျပုျခင္း၊ ထိုက္တန္ေသာခီ်းျမွင့္မႈမ်ားစီမံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို့ကို ျပုလုပ္ေပးနိုင္သည္ဟု ဆိုသည့္္စကားရပ္အစား ျပုလုပ္ေပးရမည္ဟုစကားရပ္ျဖင့္အစားထိုးထည့္သြင္း သင့္ပါသည္။ အဘယ့္ေျကာင့္ဆိုေသာ္ ကြ်န္ေတာ္တို့ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္အေနနွင့္ အခြန္အခကို အဓိကထားျပီးေတာ့ ရပ္တည္ရတဲ့အစိုးရပဲျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ အခြန္ဆိုင္ရာတာဝန္ ေက်ပြန္မႈကို ဂုဏ္ျပုေသာအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ မျဖစ္မေနျပုလုပ္သင့္တဲ့ ဂုဏ္ျပုမႈေတြကို ျပုလုပ္သင့္တဲ့ကိစၥျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပုလုပ္ေပးရမည္ဆိုတဲ့ စကားရပ္ကိုထည့္သြင္းမွသာ လွ်င္ပိုမိုသင့္ေတာ္တယ္လို့ ကြ်န္ေတာ္တို့အေနနွင့္ သံုးသပ္ရရိွပါတယ္။ ဤဥပေဒျကမ္းရဲ့ ေနာက္ဆက္ တဲြဇယား ဇ မွာတာတမံခြန္နႈန္းထားမ်ားနွင့္ပတ္သက္ျပီးေတာ့ တစ္ဧကကို (၅)က်ပ္နႈန္းဆိုတဲ့ပမာဏ ဟာဆိုရင္ ေခတ္ကာလနွင့္ေလ်ာ္ညီတဲ့ နႈန္းထားကိုေျပာင္းဖို့လိုပါတယ္။ ဒီ (၅)က်ပ္နႈန္းဆိုတဲ့ ပမာဏ ကိုေကာက္ခံတဲ့ဝန္ေဆာင္မႈစရိတ္ေတာင္မွ ဒီထက္မကကုန္မည့္သေဘာရိွပါတယ္။ ပိုက္ဆံ (၅)က်ပ္ကို ေကာက္ခံမည့္တာတမံခြန္နႈန္းထားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရတဲ့ လုပ္အား၊ အခိ်န္၊ စာရြက္စာတမ္းအပါအဝင္ (၅)က်ပ္ထက္မက ကုန္တဲ့အေနအထားရိွနိုင္တဲ့အတြက္ ဒီနႈန္းထားဟာ ဆိုရင္လည္း ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္သတ္မွတ္သင့္တဲ့နႈန္းထားတစ္ခုေနနွင့္ ေလ့လာေတြ့ရိွရပါတယ္။ ေလးစားအပ္ပါေသာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီးခင္ဗ်ား။ ဖဲြ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၈)၊ ပုဒ္မ ၃၈၉တြင္ နိုင္ငံသားတိုင္းသည္      ဥပေဒအရေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္အေကာက္မ်ားကို ေပးေဆာင္ ရန္တာဝန္ရိွသည္ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးဟာဆိုရင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အခြန္အခ ရရိွမႈပမာဏ အမ်ားဆံုးရရိွေနသည့္ တိုင္းေဒသျကီးတစ္ခုျဖစ္တာနွင့္အညီ ၂ဝ၁၇ခုနွစ္၊ တိုင္းေဒသျကီး အခြန္အခဥပေဒသည္လည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအတြက္သာမက ျပည္ေထာင္စုအတြက္ပါ အေရးပါတဲ့ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခါမွာ ေျမျပင္ လက္ေတြ့ရိွေနသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား၊ အေျခအေနမ်ားနွင့္ကိုက္ညီေအာင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ဖို့လိုပါတယ္။            နိုင္ငံေတာ္၏ အခြန္အခရရိွမႈပမာဏကဆိုရင္ တစ္နိုင္ငံလံုး၏ ီြဏ အခို်းအစားအျဖစ္ (၈) ရာခိုင္နႈန္းသာရိွပါတယ္။ အိမ္နီးနားခ်င္းနိုင္ငံမ်ားနွင့္ နိႈင္းယွဥ္မယ္ဆိုရင္ နည္းပါးေနပါတယ္။ အခြန္ေရွာင္မႈမ်ား၊ အခြန္ဆိုင္ရာတာဝန္ရိွသူမ်ား၏ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို နည္းနိုင္သမွ်နည္းေအာင္ ထိေရာက္သည့္အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ သင့္သည္ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ နိုင္ငံေတာ္၏သယံဇာတမ်ားျဖစ္ေသာ သစ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္းမ်ားကို တတ္နိုင္သမွ်ေလ်ာ့ခ်ျပီး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အတြက္ ၄င္းက႑မ်ားမွရရိွတဲ့ ဝင္ေငြပမာဏဟာ လြန္စြာနည္းပါးေနပါတယ္။ ထို့အတြက္ေျကာင့္ ယခုအခိ်န္မွာ ျပည္သူမ်ားထံမွ ရရိွသည့္အခြန္အခသည္ လြန္စြာအေရးျကီးေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္လ်က္ရိွပါတယ္။ ဥကၠဋၭျကီးခင္ဗ်ား။ လက္ရိွအခြန္အခနႈန္းထားအမ်ားစုကို တိုးျမွင့္ေကာက္ခံျခင္း မျပုဘဲေခတ္ကာလနွင့္ေလ်ာ္မညီေသာ နႈန္းထားမ်ားကိုသာျပင္ဆင္ေကာက္ခံသင့္ပါတယ္။ အေျကာင္းအမို်းမို်းေျကာင့္ နိုုင္ငံေတာ္ဘ႑ာထဲသို့ ေရာက္ရိွမလာဘဲ ယိုဖိတ္ေနေသာ အခြန္အခ မ်ားကိုျပည့္ျပည့္ဝဝရရိွရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ အခြန္ေရွာင္တိမ္းမႈမ်ားနွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာဗဟုသုတ အားနည္းမႈမ်ားကို အျမန္ဆံုးထိေရာက္ေသာစီမံခ်က္မ်ားနွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ျပီး အခြန္အေကာက္ပိုမို ရရိွလာနိုင္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအေနျဖင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါျပီ။ ဥပမာ- ကြ်န္ေတာ္တို့ နိုင္ငံမွာဆိုရင္ လွ်ပ္စစ္ကရရိွတဲ့အခြန္အခဟာ အင္မတန္မွအရံႈးေပၚလ်က္ရိွပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္က႑မွာ အရံႈးေပၚေနတယ္ဆိုတာကို အားလံုးသိျပီးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ သို့ေသာ္လည္းပဲ ကြ်န္ေတာ္တို့လွ်ပ္စစ္ က႑မွာအရံႈးေပၚေနေပမဲ့လည္း ဒီဘက္မွာျကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာ လွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ ေလလြင့္ ဆံုးရံုးမႈေတြ၊ အဂတိလိုက္စားမႈေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ကိုင္တြယ္နိုင္တာကို မေတြ့ရိွရေသးပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို့လဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို့ရန္ကုန္တိုင္းမွာဆိုရင္ ျမို့ျပင္ပိုုင္းမွာရိွျကတဲ့ ျမို့သစ္ေတြမွာဆိုရင္ လွ်ပ္စစ္မီးခိုးသြယ္တန္းမႈဆိုတာ အမ်ားအျပားရိွပါတယ္။ တစ္နိုင္ငံလံုးမွာလည္း မသမာမႈေတြ၊ မီးခိုး သြယ္တန္းမႈေတြက သက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားရဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈေတြေျကာင့္ လွ်ပ္စစ္ေလလြင့္ ျဖုန္းတီးမႈမ်ားဟာ အင္မတန္မွမ်ားျပားေနတာကို ေတြ့ရိွရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့နိုင္ငံရဲ့ လွ်ပ္စစ္ က႑မွာ အရံႈးေပၚေနတဲ့ပမာဏကိုမကာမိေပမဲ့ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိေတာ့ အဂတိလိုက္စား မႈမ်ား၊ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လိုက္မယ္ဆိုရင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို့ကုစားနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ မူလကမွ မီးအျပည့္အဝမေပးနိုင္တဲ့ကိစၥမွာ ယခုလိုခိုးယူေဆာင္ ရြက္တယ္ အဂတိတရားေတြနွင့္ လွ်ပ္စစ္အေလအလြင့္ျပုန္းတီးမႈေတြ မ်ားေနတဲ့ကိစၥဟာ နူရာဝဲစဲြ ဆိုတဲ့ကိစၥမို်းျဖစ္ေပၚေနတာျဖစ္ပါတယ္။ နိဂံုးခု်ပ္အေနနွင့္ ေခတ္ကာလနွင့္မေလ်ာ္ညီတဲ့ အခြန္အခ နႈန္းထားအနည္းငယ္၊ အခို့်ကိုသာ ေခတ္ကာလနွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျပီး အျခားနႈန္း ထားအမ်ားစုကို မူလအတိုင္းထားရိွကာ ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္၊ ျပည့္ျပည့္ဝဝေကာက္ခံရရိွနိုင္ေရး အတြက္ထိေရာက္တဲ့ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ျပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေျကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

အခိ်န္။ ၁၁၃၆

ဥကၠဋၭ ။         ။ ဒဂံုျမို့သစ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္ (၂) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ ဦးတင္ထြန္းနိုင္ေဆြးေနြးရန္ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးတင္ထြန္းနိုင္၊ ဒဂံုျမို့သစ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္ (၂) ။   ။ အားလံုးပဲမဂၤလာပါ။ ေလးစားအပ္ပါေသာဥကၠဋၭျကီးခင္ဗ်ား။ ကြ်န္ေတာ့္အေနနွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့မွ လႊတ္ေတာ္သို့ေပးပို့ေသာ ၂ဝ၁၇ခုနွစ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၏ အခြန္အခဥပေဒ (မူျကမ္း) နွင့္ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေနြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝ၁၅ခုနွစ္ အမို်းသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ့ခု်ပ္ ရဲ့ေရြးေကာက္ပဲြေျကညာစာတမ္းမွာ အခြန္ေကာက္ခံေရးနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူမ်ားကလိုလားစြာ ထမ္းေဆာင္လိုစိတ္ရိွသည့္ အခြန္စနစ္မို်းေပၚေပါက္ရန္တြန္းအားေပးမည္။ မေျပာင္းေရႊ့နိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအပါအဝင္ အျခားပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ျခင္းမွရရိွသည့္ အကို်းအျမတ္မ်ားကို စနစ္တက် ဥပေဒနွင့္အညီေကာက္ခံသြားမည္။ ေကာက္ခံရရိွသည့္အခြန္မ်ားသံုးစဲြပံုကို အမ်ားျပည္သူမ်ားသိရိွ ေစရန္ထုတ္ျပန္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့ စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ျကီးရွင္းလင္းတင္ျပသည့္ ၂ဝ၁၇ခုနွစ္ အခြန္အခဥပေဒ(မူျကမ္း)မွာလည္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသျကီးအစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းေဒသျကီး၏ အသံုးစရိတ္ေကာက္ခံရရိွသည့္ အခြန္ရေငြမ်ားအေပၚ ရပ္တည္ျကိုးစားေဆာင္ရြက္မည္ဟု အခြန္ထမ္းျပည္သူလူထုအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေစေရး၊ ရသင့္ရထိုက္ေသာအခြန္မ်ားရရိွေစေရးနွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေသာ အခြန္စနစ္တစ္ရပ္ကိုေဖာ္ေဆာင္ နိုင္ေရးစတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းေတြပါရိွပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ အခ်က္နွစ္ခ်က္ကိုေဆြးေနြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအခ်က္အေနနွင့္ ရသင့္ရထိုက္ေသာအခြန္မ်ား အျပည့္အဝရရိွေစေရးအပိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးမွာ ျပည္ေထာင္စုမွျပဌာန္း၍ စီမံေကာက္ခံေနေသာ အခြန္အခ မ်ားနွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရ ဘ႑ာေရးရန္ပံုေငြသို့ လဲႊေျပာင္းေပးသြင္းရမည့္ အခြန္အခ မ်ားဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠဋၭျကီးခင္ဗ်ား။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးစာရင္းစစ္ခု်ပ္ရဲ့ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ခုနွစ္ဘ႑ေရးနွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအစီရင္ခံစာကို ေလ့လာျကည့္တဲ့အခါမွာ ေျမယာနွင့္ ပတ္သက္တဲ့ ေျမကြက္ငွားရမ္းခမ်ားမွာ ေခတ္ကာလေပါက္ေဈးမ်ားနွင့္ အလြန္ကြာဟေနတာကို ေတြ့ရိွရပါတယ္။ ဥပမာ- ဒဂံုျမို့နယ္၊ ျပည္လမ္းမေပၚမွာရိွတဲ့ေျမကြက္မ်ားမွာ (၁)စတုရန္းေပလွ်င္ ငွားရမ္းခမွာ (၁ဝဝဝ)က်ပ္ရရိွခိ်န္မွာ ျပည္သူ့ဥယ်ာဥ္အတြင္းမွာရိွတဲ့ ေျမဧက (၇၆.၃၆)ဧကအား ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ မွ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာေရးနွွစ္အထိ (၁)စတုရန္းေပလွ်င္ အမ်ားဆံုးက်ပ္ (ဝ.၈၈) ရာခိုင္နႈန္းဟုေဖာ္ျပထားျပီး ယခုအခိ်န္တြင္ (၁)စတုရန္းေပလွ်င္က်ပ္ (၆.၂၆)နႈန္းျဖင့္ ငွားရမ္းထား သျဖင့္နိုင္ငံေတာ္မွ ငွားရမ္းခေငြမ်ား နစ္နာလ်က္ရိွေျကာင္းကို ေတြ့ရိွရပါတယ္။ ၄င္းျဖစ္စဥ္ကို ျကည့္လွ်င္ နိုင္ငံေတာ္မွရသင့္၊ ရထိုက္ေသာဝင္ေငြမ်ားမရရိွသလို ၄င္းနွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ အခြန္အခမ်ားလည္း ရသင့္ရထိုက္ေသာအခြန္မ်ား ျပည့္ဝစြာမရရိွမွာကို စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ရပါတယ္။ အလားတူ ကရဝိတ္ဥယ်ာဥ္ကမၻာေျမနွစ္ရွည္ငွားရမ္းမႈမွ တစ္နွစ္လွ်င္က်ပ္ (၁၉.၉၂)ဘီလီယံနစ္နာရ သလို ျမကြ်န္းသာအပန္းေျဖဥယ်ာဥ္ေျမငွားရမ္းခမွာလည္း မူလေပါက္ေဈးထက္ ေလ်ာ့နည္းသျဖင့္ တစ္နွစ္လွ်င္ (၂၁.၆၂၉)ဘီလီယံခန့္နစ္နာေျကာင္းကိုလည္း ေလ့လာေတြ့ရိွရပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္နွင့္ နိုင္ငံသားမ်ား၏အကို်းစီးပြားကို မ်ားစြာထိခိုက္ေစသလို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့မွ ခ်မွတ္ ေပးထားေသာ ရသင့္ရထိုက္ေသာအခြန္အခမ်ား အျပည့္အဝရရိွေရးဆိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုလည္း ထိခိုက္ေစပါတယ္။ ဆက္လက္ျပီးဒုတိယအခ်က္အေနနွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေသာ အခြန္စနစ္တစ္ ရပ္ကိုေဖာ္ေဆာင္နိုင္ေရးနွင့္ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေနြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမို့ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ၊ မိခင္နွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းခဲြသို့ ကန္ေတာ္ျကီးျမိုင္ေဟဝန္နွင့္ ကန္ေတာ္မဂၤလာပန္းျခံျကီးမ်ားအတြင္းရိွ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ေဈးနႈန္းျဖင့္ငွားရမ္း ျခင္းမျပုဘဲ အလြန္နည္းပါးသည့္နႈန္းျဖင့္ငွားရမ္းျခင္း၊ စာခု်ပ္အရ ေျမ၊ ဆိုင္ခန္းမ်ားအား ထပ္ဆင့္ ငွားရမ္းျခင္းမျပုလုပ္ရဟု ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း စာခု်ပ္ခု်ပ္ဆိုရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႈ မရိွသျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ဥပေဒကိုလက္တစ္လံုးျခားေဆာင္ရြက္ေနေသာ အေျခအေနကိုေတြ့ရိွ ရပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမို့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပန္းျခံနွင့္အားကစားကြင္းအတြင္းရိွ ဆိုင္ခန္းငွားရမ္းမႈကိုျကည့္ရင္လည္း ေဈးျပိုင္စနစ္တင္ဒါေခၚယူျခင္းမရိွဘဲ အျမဲတမ္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရရိွသကဲ့သို့ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္ကို ေတြ့ရိွရပါတယ္။ ၄င္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို သံုးသပ္္ျကည့္လွ်င္  မူလလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္စဥ္ကတည္းက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွသျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားလံုးမွာ အဂတိ တရားလႊမ္းမိုးမႈေအာက္ကို ေရာက္ရိွခဲ့ရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ၄င္းလုပ္ငန္းနွင့္ ဆက္စပ္ ေနေသာအခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္တြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအပိုင္းမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္အေျခအေန ျဖစ္ေနပါတယ္။ ျပည္သူ့ေရးရာမူဝါဒမ်ားကိုခ်မွတ္ရာတြင္ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရိွေစေရးအတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန့္ေသာ လူထုအျမင္ကိုလည္း ထည့္တြက္ကာခ်မွတ္သင့္ ပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားျကံုေတြ့ေနရ ေသာအကို်းဆက္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရျပီး လက္ေတြ့က်ေစေရးကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ဖို့လိုအပ္ပါတယ္။ ၂ဝ၁၇ခုနွစ္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသျကီး ၏အခြန္အခဥပေဒမူျကမ္းအား ယခုလိုေဆြးေနြးခြင့္ရတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ရဲ့အခန္းက႑ျဖစ္တဲ့ ဥပေဒျပုျခင္း၊ အစိုးရကိုေစာင့္ျကည့္ထိန္းညိွျခင္းနွင့္ ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပုျခင္း ဟူေသာ အဓိကလုပ္ငန္းျကီးတာဝန္သံုးရပ္ကို ယခုလိုေဆြးေနြးခြင့္ရတဲ့အတြက္ အထူးပဲေက်းဇူးတင္ရိွ ပါတယ္ဟု ေျပာျကားရင္းနိဂံုးခု်ပ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

အခိ်န္။ ၁၁၄၁

ဥကၠဋၭ ။         ။ မရမ္းကုန္းျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဦးရန္ရွင္းေဆြးေနြးရန္ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးရန္ရွင္း၊ မရမ္းကုန္းျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္ (၁) ။   ။ အားလံုးပဲမဂၤလာပါ။ ေလးစားအပ္ပါေသာဥကၠဋၭျကီးခင္ဗ်ား။ ကြ်န္ေတာ့အေနနွင့္ ၂ဝ၁၇ခုနွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး အခြန္ဥပေဒနွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ေဆြးေနြးလိုပါတယ္။ ေလးစားအပ္ပါေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး ဥကၠဋၭျကီးခင္ဗ်ား။ လက္ရိွေကာက္ခံေနျကတဲ့ ေနေရာင္ကာအခြန္၊ ယာယီအဖီအဆြယ္၊ မီးစက္ကူ်း စတာေတြနဲ့စပ္လ်ဥ္းျပီး အခြန္ေကာက္ခံမယ္ဆိုရင္ ပတ္ဝန္းက်င္ေနထိုင္သူမ်ားရဲ့သေဘာထားကို ဦးစြာေတာင္းခံျပီးမွ ေကာက္ခံသင့္ပါတယ္။ ယခုအခါမွာ မီးစက္ခ်ထားမႈမ်ားေျကာင့္ လမ္းသြား၊ လမ္းလာမ်ား အေနွာက္အယွက္ျဖစ္ရေျကာင္း ေျပာျကားမႈမ်ားရိွသလို အဖီအဆြယ္ခ်ထားရာမွ ပိုင္ဆိုင္မႈတရားဝင္ကူ်းေက်ာ္မႈေတြျဖစ္လာျပီး ယာဥ္၊ လူသြားလူလာမ်ား၊ ထိခိုက္ရတာေတြျဖစ္ေနပါ တယ္။ အကယ္၍ ပတ္ဝန္းက်င္ကသေဘာတူေနမယ္ယခုနႈန္းထားမ်ားထက္တိုးျမွင့္ေကာက္ခံသင့္ ေျကာင္းတင္ျပလိုပါတယ္။ ဘာ့ေျကာင့္လဲဆိုရင္ အခို့်ေနရာမ်ားမွာအိမ္ရွင္မ်ားကစည္ပင္လမ္းေပၚမွာ အဖီအဆြယ္ခ်ငွားရမ္းမႈမ်ားဟာ ေနရာအလိုက္တစ္ေပပတ္လည္ကို တစ္လလွ်င္က်ပ္တစ္ေထာင္မွ တစ္ေသာင္းအထိ ရိွေနလို့ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရိွရန္ကုန္ျမို့ေတာ္အတြင္းမွာရိွတဲ့ ေဈးမ်ားမွာဆိုင္ခန္း မ်ားကိုအခြန္ေကာက္ခံရာမွာလည္းေကာင္း၊ နွစ္စဥ္မွတ္ပံုတင္ေျကးမ်ားေကာက္ခံရာမွာလည္းေကာင္း ေဈးထဲမွာရိွတဲ့ ဆိုင္ခန္းမ်ားရဲ့တည္ေနရာမ်ားအေပၚမူတည္ျပီး ေဈးနႈန္းမ်ားသတ္မွတ္ေကာက္ခံသင့္ ပါတယ္။ ဥပမာ- ေဈးရံုျကီးမ်ားရဲ့မ်က္နွာစာမ်ား၊ လူဝင္လူထြက္မ်ားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားမွဆိုင္ခန္း မ်ားဟာ အျခားေနရာမ်ားမွဆိုင္ခန္းမ်ားထက္ အေရာင္းအဝယ္ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပီး ငွားရမ္းခမွာေရာ၊ ဆိုင္ခန္းတန္ဖိုးအရပါ သာလြန္ေနတဲ့အတြက္ေျကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ေဆာင္ခအျဖစ္ ကြမ္းယာဆိုင္ ကို(၁)ေသာင္းက်ပ္၊ ယာယီဆိုင္ခန္းကို (၁)သာင္း(၅)ေထာင္က်ပ္ ေကာက္ခံရန္ျပဌာန္းထားတာ ေတြ့ရိွရပါတယ္။ အဲဒီေနရာမွာ စည္ပင္သာယာသေဘာအတိုင္းသာမဟုတ္ဘဲ ပတ္ဝန္းက်င္ျပည္သူ မ်ားရဲ့သေဘာထားအတိုင္းသာ ရယူျပီးမွဝန္ေဆာင္ခေကာက္ခံေရာင္းခ်ခြင့္ျပုနိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အဲဒီဆိုင္ခန္းေတြကိုေနရာအက်ယ္အဝန္းကန့္သတ္သင့္ပါတယ္။ ယခုအခါမွာ ကြမ္းယာဆိုင္မ်ား၊ ယာယီဆိုင္မ်ားမွသည္ တစ္ျဖည္းျဖည္းျဖင့္အတည္တက် မိသားစုေနထိုင္သည့္အခန္းေတြျဖစ္ကုန္ သည့္အထိ တိုးတက္ကူ်းလြန္လာျကတဲ့အတြက္ အထူးပဲဂရုျပုသင့္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္အဲဒီလိုကြမ္းယာ ဆိုင္ေတြ၊ ယာယီဆိုင္ခန္းေတြဟာ အခြန္အေကာက္ေျပစာကိုဗန္းျပျပီး ေနရာပိုင္သဖြယ္၊ ဆိုင္ခန္း တည္ခင္းသည့္ေနရာကို ေရာင္းခ်ေနတာေတြ့ရိွရတဲ့အတြက္ အထူးဂရုျပုသင့္ပါေျကာင္းကိုလည္း တင္ျပေဆြးေနြးလိုပါတယ္။ လက္ရိွကန္ထရိုက္လူေနတိုက္ခန္းေတြကို တည္ဆဲဥပေဒစည္းကမ္းမ်ား နွင့္အညီ ခြင့္ျပုအထပ္အေရအတြက္ထက္ ပိုမိုေဆာက္လုပ္ျကတဲ့အတြက္ ေကာက္ခံတဲ့ဒဏ္ေျကးမ်ား ကိုလည္း ယခုနႈန္းထားမ်ားထက္ပိုမိုေကာက္ခံသင့္ပါေျကာင္း တင္ျပေဆြးေနြးလိုပါတယ္။ လက္ရိွနႈန္း ထားမ်ားအရ ဒဏ္ေျကးအခြန္အခမ်ားဟာ အထပ္ပိုေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အကို်းအျမတ္ထက္ သိသာစြာရရိွေနတဲ့အတြက္ မလိုက္နာျကဘဲ လမ္းက်ဥ္းေတြမွာအထပ္ပိုေတြ ပိုေဆာက္ျကတဲ့အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေရမလံုေလာက္မႈျပႆနာေတြ၊ ယာဥ္ေျကာပိတ္ဆို့မႈျပႆနာေတြနွင့္ အျခားလူမႈျပႆနာ မ်ားေပၚေပါက္လာတာေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို့ေတြ့ရိွေနရပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေျကာင့္မို့လို့      ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈မွာစတင္ေဆာက္လုပ္ရန္ တင္ျပေလွ်ာက္ထားလာခဲ့ေသာ တိုက္ခန္္းမ်ားနွင့္လူေန အိမ္ခန္းတဲြမ်ားကို အထူးျကပ္မတ္ေသာနႈန္းထားမ်ားျဖင့္ အကယ္၍စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ပါက ဒဏ္ေျကးေငြမ်ားတိုးျမွင့္ေကာက္ခံသင့္ပါေျကာင္းကိုလည္း အျကံျပုေဆြးေနြးအပ္ပါတယ္။ လက္ရိွ အိမ္၊ ျခံ၊ တိုက္၊ တာမ်ားကိုေကာက္ခံေနတဲ့ စည္ပင္ခြန္မ်ားကိုလည္း ေခတ္ကာလေပါက္ေဈးမ်ားအရ တိုးျမွင့္ျပီး ေကာက္ခံသင့္တယ္လို့ အျကံျပုလိုပါတယ္။ ယခုလက္ရိွေကာက္ခံေနတဲ့နႈန္းထားမ်ားဟာ လက္ရိွ အိမ္၊ျခံ၊ ေျမေတြေပါက္တဲ့ ေပါက္ေဈးနႈန္းထက္ အလြန္နည္းပါးေနတဲ့အတြက္ တိုးျမွင့္ ေကာက္ခံသင့္ပါတယ္။ လက္ရိွရန္ကုန္ျမို့ေတာ္မွာေကာက္ခံေနတဲ့ ဘီးခြန္မ်ားဟာအျခားနိုင္ငံမွာ နိႈင္းယွဥ္မယ္ဆိုရင္ အလြန္နည္းပါးတာကို ေတြ့ရိွခဲ့ရပါတယ္။ လက္ရိွနႈန္းထားမ်ားထက္ ျပည္သူလူထု အတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေစေသာ နႈန္းထားတစ္ရပ္အထိ တိုးျမွင့္ေကာက္ခံျပီး ယင္းဘီးခြန္တိုးျမွင့္ ေကာက္ခံေငြထဲက ရာခိုင္နႈန္းတစ္စံုတစ္ခုကို ယာဥ္အနၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ ယာဥ္ေျကာပိတ္ဆို့မႈ ေျဖရွင္းေရး၊ လမ္းတံတားမ်ားအဆင့္ျမွင့္တင္ေရးတို့အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထိထိေရာက္ေရာက္ သံုးစဲြသင့္ပါတယ္။ ယခုအခိ်န္အခါမွာ နိုင္ငံေတာ္အေနနွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ျဖည့္ဆည္းေပးေနရခိ်န္မွာ ကားအစီးေရသိန္းခီ်ရိွတဲ့ ရန္ကုန္ျမို့ေတာ္မွာတစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ  သိသာစြာ ဝင္ေငြမ်ားတိုးတက္ရရိွလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလးစားအပ္ပါေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီးခင္ဗ်ား။ လက္ရိွအထင္ကရျဖစ္ေနတဲ့ေနရာမ်ားမွာ အစိုးရပိုင္နွင့္စည္ပင္သာယာပိုင္ ေျမေနရာမ်ားနွင့္အခန္းမ်ားကို ငွားရမ္းထားတဲ့နႈန္းထားမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္သင့္ပါတယ္။ စာရင္းစစ္ခု်ပ္အစီရင္ခံစာအရလည္း အခို့်ကုမၸဏီမ်ားနွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ငွားရမ္းထားတဲ့ ေနရာေကာင္းမ်ားဟာ အမွန္ကိုအခြင့္ထူးသဖြယ္ ေဈးနႈန္းသိသာစြာ ဆယ္စုနွစ္မ်ားစြာ နွစ္ရွည္လမ်ား ငွားရမ္းခြင့္ရရိွထားတာကို ေတြ့ရိွရပါတယ္။ အဲဒီေနရာေတြကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္ အထူးေကာ္မတီဖဲြ့စည္းျပီး ငွားရမ္းခနႈန္းထားမ်ား ျပန္လည္သတ္မွတ္သင့္ပါတယ္။ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသေဘာအရ ကာလေပါက္ေဈးျဖင့္ တိုင္းတာတြက္ခ်က္ေကာက္ခံ သင့္တဲ့လုပ္ငန္းမ်ားရိွသလို အားကစား၊ အပန္းေျဖကစားကြင္းအစရိွသည္တို့ကိုေတာ့ ကာလေပါက္ ေဈးျဖင့္မဟုတ္ဘဲ အမ်ားျပည္သူလည္းလက္ခံနိုင္ ရုပ္တိလည္းရိွတဲ့ ပမာဏအတိုင္း အတာတစ္ရပ္ အထိေလ့လာသံုးသပ္ ျပင္ဆင္ေကာက္ခံသင့္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမို့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ နွင့္အကို်းတူေဆာက္လုပ္ျကတဲ့ ကြန္ဒိုမ်ားနွင့္ အိမ္ရာအေဆာက္အဦမ်ားကို အေဆာက္အဦမျပီး ခင္ကတည္းက အကို်းတူေဆာင္ရြက္သူအား မတန္တဆေဈးနႈန္းသက္သာစြာ ငွားရမ္းခဲ့မႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ သိမ္ျဖူကြင္းမွာေဆာက္လုပ္ခဲ့တဲ့ ဃသည်သအငကာ ႊသတနမ  ၊ စမ္းေခ်ာင္းဟံသာဝတီလမ္းက ဃမသတည ဗိလနညအ ဃသည်အမကခအငသည  ကအေကာင္အထည္ ေဖာ္တဲ့စီမံကိန္းမ်ားမွာ ျပင္ပေပါက္ေဈးရဲ့ (၇)ဆမွ (၁၅)ဆနီးပါးအထိ သက္သာတဲ့နႈန္းထားမ်ား နွင့္အဲဒီ ဏမသျနခအ  အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အကို်းတူေဆာင္ရြက္သူကို ငွားရမ္းခဲ့တာကို ေတြ့ရိွရပါတယ္။ အဲဒီ ဏမသျနခအ  နွစ္ခုထဲက ရန္ကုန္ျမို့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ရရိွတဲ့ အခြန္အခဆံုးရံႈးမႈဟာ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာေရးနွစ္၊ ရန္ကုန္ျမို့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ သာမန္ရရိွေငြရဲ့(၂)ဆနီးပါးျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အဲဒီစီမံကိန္းမ်ားမွ အခန္းမ်ားကို အခြန္အချပန္လည္ ညိွနိႈင္းလွ်င္ ဘယ္ေလာက္အထိျပည္သူအတြက္ အကို်းရိွသြားမယ္ဆိုတာထင္ရွားပါတယ္။ ၄င္းတို့နွင့္ ခု်ပ္ဆိုထားတဲ့စာခု်ပ္ေတြဟာ နွစ္ (၃ဝ)၊ (၅ဝ) ထပ္မံတိုးျမွင့္နိုင္တာဟာလည္း နွစ္ (၂ဝ)အထိပါဝင္ ေနတာေတြ့ရိွရတဲ့အတြက္ သားစဥ္ေျမးဆက္ငွားရမ္းသူေတြအတြက္ အကို်းရိွမွာျဖစ္ေပမယ့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ကေတာ့ သားစဥ္ေျမးဆက္နစ္နာဆံုးရံႈးေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ အေဆာလ်င္ဆံုး ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ားကို ျပင္ဆင္သြားရန္လိုအပ္ေနပါတယ္။ ေနရာမ်ားကလည္း ဘယ္မွာမွ ျပန္မရနိုင္တဲ့ ေနရာေကာင္းေတြျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဘယ္လိုစာခု်ပ္ပဲျဖစ္ေစျပန္လည္ ညိွနိႈင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ ယခင္ကခု်ပ္ဆိုခဲ့တဲ့ ေျကးနီေတာင္စီမံကိန္းစာခု်ပ္ကို ျပည္သူလူထု ဘက္မွ နစ္နာေျကာင္းဟု နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢုလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ကိုယ္တိုင္က ၂ဝ၁၂ ခုနွစ္ကျပန္လည္ညိွနိႈင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ သာဓကမ်ားရိွပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေျကာင့္မို့လို့ နိုင္ငံတကာနွင့္ ခု်ပ္ဆိုခဲ့တဲ့စာခု်ပ္ကိုပင္လွ်င္ျပင္နိုင္ေသးတာ ျပည္တြင္းမွာ နိုင္ငံသားမ်ားအခ်င္းခ်င္း ခု်ပ္ဆိုခဲ့တဲ့စာခု်ပ္ကို မျပင္နိုင္စရာအေျကာင္းမရိွပါဘူးခင္ဗ်ား။ ညိွနိႈင္းတိုးျမွင့္ေကာက္ခံရာမွာလည္း (၁ဝဝ)တန္တဲ့ ေနရာကို (၇)က်ပ္နွင့္ငွားထားရာကေန (၈)က်ပ္တိုးျမွင့္ေတာင္းခံျခင္းမို်းမဟုတ္ဘဲ အနည္းဆံုး (၆ဝ)၊ (၇ဝ)ေလာက္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားသင့္ပါတယ္။ အကယ္၍ ယခုလိုုျပန္လည္ ညိွနိႈင္းသည္ကို လက္မခံနိုင္သည့္ကုမၸဏီမ်ား၊ သက္ဆိုင္သူမ်ားကိုလည္း အနာဂတ္စီမံကိန္းမ်ားမွာ လံုးဝပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရိွျခင္း၊ ကန့္သတ္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားသင့္ပါေျကာင္း အျကံျပု ေဆြးေနြးအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

အခိ်န္။ ၁၁၄၈

ဥကၠဋၭ ။     ။ လသာျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ဝင္းနိုင္ ေဆြးေနြးရန္ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေဇာ္ဝင္းနိုင္၊ လသာျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္ (၁) ။   ။  အားလံုးပဲမဂၤလာပါ။ ကြ်န္ေတာ့္အေနနွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့မွ တင္သြင္းေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၏ အခြန္အခဥပေဒကို ဥပေဒရႈေထာင့္ကေန ေဆြးေနြးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုးအခ်က္အေနနွင့္ ကေတာ့ ဥပေဒရဲ့ေရွ့မွာ ခုနွစ္သကၠရာဇ္တပ္ထားျခင္းပါ။ ပုဒ္မ ၁မွာ ဤဥပေဒကို ၂ဝ၁၇ခုနွစ္ အခြန္အခဥပေဒကို ေခၚတြင္ေစရမည္ဟုျပဌာန္းထားပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့ နွစ္စဥ္အလိုက္ျပဌာန္းခဲ့ တဲ့ဥပေဒထဲမွာ အဲဒီနွစ္စဥ္ရဲ့ေရွ့မွာ ခုနွစ္တပ္ေလ့တပ္ထရိွပါတယ္။ ဒါေျကာင့္မို့လို့ ဒီဥပေဒဟာနွစ္စဥ္ အလိုက္ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ဥပေဒမ်ား ၅ကိုျကည့္တဲ့အခါမွာ ပုဒ္မ ၂၇ မွာသြားေတြ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့သည္ ဤဥပေဒပါအခြန္နႈန္းထားမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ အစားထိုးျခင္းတို့ကို ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္သို့ တင္သြင္းရမည္ဟု ေဖာ္ျပပါရိွပါတယ္။ ျပဌာန္းခ်က္ရဲ့အနွစ္သာရကို ျကည့္မည္ဆိုရင္ ယခုျပဌာန္းခဲ့တဲ့ဥပေဒဟာ နွစ္စဥ္ အလိုက္ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ ဥပေဒမို်းမဟုတ္ဘဲ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးက မျပင္မဆင္ျခင္း အာဏာ သက္ဝင္မည့္ ဥပေဒမို်းျဖစ္တဲ့အတြက္ ဥပေဒရဲ့အမည္ေရွ့မွာ ခုနွစ္တပ္ဆင္ထားျခင္းကိုေတာ့ ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္အေနနွင့္ ဖဲြ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မည္ကဲ့သို့သံုးစဲြ သင့္သလဲဆိုတဲ့ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခဲြ ကမွာ အခြန္အခဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ၂ဝဝ၈ခုနွစ္ဖဲြ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဇယား (၅)ပါ တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရက ေကာက္ခံပိုင္ခြင့္ရိွသည့္ အခြန္အခမ်ားကို ဆိုလိုသည္ဟုေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ပုဒ္မ ၂၅တြင္ ၂ဝဝ၈ခုနွစ္ ဖဲြ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရဟုလည္း ထပ္မံသံုးနႈန္းထားပါတယ္။ အသံုးအနႈန္း (၂)ခုက ကဲြလဲြလ်က္ရိွ ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုကျပဌာန္းခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၃ခုနွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၂ ၂ဝ၁၃ခုနွစ္ တိုင္းေဒသျကီး (သို့မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ ရဲ့အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ (က)မွာ ဖဲြ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုုင္ငံေတာ္ဖဲြ့စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒကို ဆိုလိုသည္လို့ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ကို ျကည့္မယ္ဆိုခဲ့ရင္ ေတာ့ခုနွစ္ကိုေဖာ္ျပထားတာ မရိွတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို့ရဲ့ဥပေဒထဲမွာ ခုနွစ္ေတြထည့္သြင္းထားျခင္း ကိုလည္း ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ တတိယအခ်က္အေနနွင့္ကေတာ့အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ပါ။ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခဲြ ခ မွာဥပေဒဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒကိုဆိုလိုသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ စာသားတစ္ခု သို့တည္းမဟုတ္ရင္ အမည္တစ္ခုဟာ ရွည္လ်ားမယ္ဆိုလို့ရိွရင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ဖြင့္ျပီးေတာ့မွ သံုးစဲြရတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုပုဒ္မ ၃ရဲ့ ပုဒ္မခဲြ ခ ဟာမည္သည့္ဥပေဒကို ဆိုလိုသည္ဟူသည့္အခ်က္ ကိုေပၚလြင္ျခင္းမရိွပါဘူး။ ဥပေဒဆိုသည္မွာ ၂ဝ၁၇ခုနွစ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၏ အခြန္အခဥပေဒ (သို့မဟုတ္) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပုေသာဥပေဒအမည္သို့ေဖာ္ျပနိုင္ပါတယ္။ စတုတၳအခ်က္အေနနွင့္ အခို့်ေသာပုဒ္မမ်ားဟာ ထပ္လ်က္ရိွတာကို ေတြ့ရပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပုဒ္မ ၆မွာ အစိုးရအဖဲြ့၏ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသည္ ဤဥပေဒကပါ အခြန္နႈန္းထားမ်ားအတိုင္း အခြန္အခမ်ားေကာက္ခံ၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၏ ဘ႑ာရန္ပံုေငြသို့ ေပးသြင္းရမည္လို့ ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပုဒ္မ ၃ဝမွာလည္းပဲ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသည္ ဤဥပေဒပါအခြန္အခမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ အခြန္အခနႈန္းထားမ်ားအတိုင္း စည္းျကပ္ေကာက္ခံေပးနိုင္ရန္ တာဝန္ရိွမည္ ျဖစ္ျပီးေကာက္ခံရရိွေသာ အခြန္အခမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့ထံသို့ လဲႊေျပာင္းေပး အပ္နိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါ့ေျကာင့္မို့လို့ သေဘာသဘာဝျခင္းတူညီတဲ့ အခုပုဒ္မနွစ္ခုကိုလည္းပဲ ပုဒ္မတစ္ခုတည္းနွင့္ က်စ္က်စ္လစ္လစ္ေဖာ္ျပသင့္ပါတယ္။ ပဥၥမအခ်က္ အေနနွင့္ ပုဒ္မ ၈မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့သည္        အခြန္ပညာေပးျခင္း၊ စည္းရံုးျခင္းနွင့္ ထိုက္သင့္ေသာခီ်းျမွင့္ေငြမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ အမိန့္ေျကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္နိုင္ သည္ဟုျပဌာန္းထားပါတယ္။ 0x158င္းအျပင္ ပုဒ္မ ၃၄မွာလည္းပဲ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့သည္ အခြန္အခေပးထိုက္သူမ်ား ဥပေဒနွင့္အညီ အခြန္အခေပးေဆာင္လာနိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ားကို အခြန္ပညာေပးျခင္း၊ စည္းရံုးျခင္း၊ ဥပေဒနွင့္အညီခံစားနိုင္ေသာ အခြန္ဆိုင္ရာသက္သာခြင့္၊ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားအား အသိေပးျခင္း၊ အခြန္ဆိုင္ရာ တာဝန္ေက်သည့္ အခြန္ဝန္ထမ္း ျပည္သူမ်ားအား အသိအမွတ္ျပုျခင္း၊ ထိုက္သင့္ေသာခီ်းျမွင့္ေငြမ်ား စီမံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို့ ျပုလုပ္ ေပးနိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပေပးျခင္းအတြက္ အဆိုပါပုဒ္မနွစ္ခုကိုလည္း  ပုဒ္မတစ္ခုတည္းနွင့္ က်စ္က်စ္ လစ္လစ္ေဖာ္ျပသင့္ပါတယ္။ ဆဋၭမအခ်က္အေနနွင့္ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို့ေကာက္ခံရရိွေသာ အခြန္ နႈန္းထားမ်ားပါ။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့အေနနွင့္           တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့က စီမံခန့္ ခဲြပိုင္ခြင့္ရိွတဲ့ အခြန္အမို်းအစားေတြကို ေနာက္ဆက္တဲြအေနနွင့္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အခို့်ေသာ အခြန္အခမ်ားမွာ ဥပေဒနွင့္ျပဌာန္းသတ္မွတ္ထားတာရိွပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပထမအျကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္က ျပဋၭာန္းခဲ့တဲ့ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးရဲ့ ယစ္မို်းခြန္ဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီယစ္မို်းခြန္ဥပေဒမွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ဇယားအတိုင္းဘဲ ကြ်န္ေတာ္တို့ရဲ့ေနာက္ဆက္တဲြ(ခ) မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့ဒုတိယအျကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမွန္ အစည္းအေဝးရဲ့ ၇.၄.၂ဝ၁၆ ရက္ေန့မွာ ယစ္မို်းခြန္ဥပေဒကိုျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါျပင္ဆင္ ခ်က္မွာ ဥပေဒ အခန္း ၃၊ ပုဒ္မ ၄ (က) တြင္ ယစ္မို်းခြန္လိုုင္စင္အမွတ္ ၤူ ၁၇ နွင့္ ၤူ ၂၁ ျကား တြင္ ၤူ ၁၉ ျကားတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖည့္စြက္ရမည္ဟု ျဖည့္စြက္ခဲ့ပါတယ္။ ယစ္မို်းခြန္လိုင္စင္ နႈန္းထားအေနနွင့္ေတာ့ က်ပ္သိန္း (၂ဝ) ျဖည့္စြက္ရမည္ဆိုျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို့ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပုခဲ့ပါတယ္။ ယခုတင္သြင္းခဲ့တဲ့ ေနာက္ဆက္တဲြ (ခ) မွာေတာ့ ၤူ ၁၉ ရဲ့ဇယားပါလာတာကို မေတြ့ရပါဘူး။ သို့ျဖစ္ပါ၍ ကြ်န္ေတာ္တို့အခြန္အခ နႈန္းထားမ်ားကို သတ္မွတ္တဲ့အခါမွာ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒပါ အခြန္အခနႈန္းထားမ်ားအတိုင္း အျပည့္အဝပါရိွဖို့ အေရးျကီးပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္အေနနွင့္ကေတာ့ အခို့်ေသာဥပေဒမ်ားဟာ ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ဥပေဒရိွပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပုဒ္မ ၂၄ ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို့ အခြန္အခနႈန္းထားေတြဟာ ျပည္ေထာင္စုကျပဌာန္းခဲ့တဲ့ ဥပေဒနွင့္အညီလည္း ေကာက္ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သို့ရာတြင္ အခို့်ေသာ နႈန္းထားေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျကီးမ်ားေထာက္ျပခဲ့သလို အင္မတန္ပဲေလ်ာ့နည္းတာကို ေတြ့ရပါတယ္။  ေျမရာဇဝင္နႈန္းထားေတြမွာ တစ္နွစ္လွ်င္တစ္ဧကမွာ ေျမအမို်းအစားအလိုက္ဆိုခဲ့ရင္ အနည္းဆံုး (၁)က်ပ္ကေနျပီးေတာ့ အမ်ားဆံုး (၇)က်ပ္အထိဘဲ ရိွခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူူ လူထုရဲ့လက္ေတြ့ဘဝနွင့္ ေခတ္ကာလအေနအထားမွာ ေလ်ာ္ညီမႈမရိွတဲ့အတြက္ အဆိုပါနႈန္းထား မ်ားကိုလည္း ျပင္ဆင္သင့္ပါေျကာင္း ကြ်န္ေတာ့္အေနနွင့္အျကံျပုအပ္ပါတယ္။ နိဂံုးခု်ပ္အားျဖင့္ တင္ျပရမယ္ဆိုခဲ့ရင္ အခြန္အခေတြဟာ ျပည္သူလူထုကေနျပီးေတာ့ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္အခ ေတြကို ယခုကဲ့သို့ဥပေဒတစ္ရပ္နွင့္ စုစည္းျပဌာန္းတာကိုေတာ့ ျကိုဆိုပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး အစိုးရအဖဲြ့ကျပဌာန္းရန္တင္သြင္းခဲ့တဲ့ ယခုဥပေဒျကမ္းဟာ သီးျခားဥပေဒျပဌာန္းတစ္ရပ္မဟုတ္ ပါဘူး။ ယခင္ကေကာက္ခံခဲ့တဲ့ အခြန္နႈန္းထားေတြကိုစုစည္းျပီးေတာ့ ဥပေဒတစ္ရပ္အေနနွင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ေျကာင္း ေတြ့ရိွရပါတယ္။ ဖဲြ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၄၊ ပုဒ္မခဲြ (က)မွာ တိုင္းေဒသျကီး (သို့မဟုတ္) ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသည္ ဇယား ၅ပါအခြန္အခမ်ားကို ဥပေဒနွင့္အညီ ေကာက္ခံ၍ တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့၏ ဘ႑ာရန္ပံုေငြသို့ေပးသြင္းရမည္ဆိုတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္နွင့္ လည္းကိုက္ညီမႈရိွပါတယ္။ အဲဒီလို အခြန္အခေတြကို ေကာက္ခံတဲ့အခါမွာ အဓိကအားျဖင့္ အခ်က္ (၂)ခ်က္ကို စဥ္းစားဖို့လိုပါတယ္။ နံပါတ္ (၁)အခ်က္ကေတာ့ ျပည္သူလူထုကို အခြန္အခနႈန္းထား ေတြဟာ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ဖို့လိုပါတယ္။ နံပါတ္ (၂) အခ်က္ကေတာ့ ယခုျပဌာန္းခဲ့တဲ့ အခြန္နႈန္း ထားေတြကလည္းပဲ ေခတ္ကာလနွင့္ေလ်ာ္ညီမႈရိွ/မရိွဆိုတဲ့ဟာကို ျပည္သူလူထုရဲ့အသံကို ပိုမို နားေထာင္ျပီးေတာ့ က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ေဆာင္ရြက္ဖို့လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ သို့ျဖစ္ပါ၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့မွ တင္သြင္းေသာ ၂ဝ၁၇ခုနွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးရဲ့ အခြန္အခ ဥပေဒျကမ္းအား အျကံျပုေဆြးေနြးအပ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

အခိ်န္။ ၁၁၅၇

ဥကၠဋၭ ။         ။ ေက်ာက္တံတားျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္ (၂) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေဒၚျမလွစံ ေဆြးေနြးရန္ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚျမလွစံ၊ ေက်ာက္တံတားျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္ (၂) ။   ။ အားလံုးပဲ မဂၤလာပါရွင္။ ကြ်န္မဒီေန့ေဆြးေနြးမွာကေတာ့ ၅.၄.၂ဝ၁၇ ရက္စဲြနွင့္ ၂ဝ၁၇ခုနွစ္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသျကီးရဲ့ အခြန္အခဥပေဒမူျကမ္းကို အျပုသေဘာအားျဖင့္ ေဆြးေနြးတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အခြန္အခဆိုတာဟာ ၂ဝဝ၈ဖဲြ့စည္းပံု၊ အေျခခံဥပေဒ၊ ဇယား (၅)ပါအတိုင္း တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရက ေကာက္ခံပိုင္ခြင့္ရိွတဲ့ အခြန္အခကိုဆိုလိုတယ္လို့ ျပဌာန္းထားပါတယ္။ ေကာက္ခံရရိွတဲ့ေငြကိုလည္း တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့ကို ေပးသြင္းရတာျဖစ္တယ္လို့ ဆိုလိုပါတယ္။ အဲဒီမွာအခြန္ေတြနွင့္ ပတ္သက္ျပီးေတာ့အခြန္အခဥပေဒျကမ္းမွာလည္း ေဖာ္ျပထားတာေတြမွာ အမို်းအစားေတြဟာ အရမ္းကိုစံုလင္လွပါတယ္ရွင္။ နိုင္ငံေတာ္ရဲ့ယနၱရားလည္ပတ္မႈ အဆင္ေျပေကာင္းမြန္ဖို့အတြက္က ျပည္တြင္းဝင္ေငြဟာလည္း အဓိကက်တဲ့အခန္းက႑ကေနျပီးေတာ့ ပါဝင္ေနပါတယ္။ တိုင္းျပည္ ဝင္ေငြရဖို့ဆိုရင္ အခြန္အခေကာက္ခံရာမွာ ေကာက္ခံသင့္၊ ေကာက္ခံအပ္တဲ့အခြန္အခေတြ မက်န္ေအာင္ ေကာက္ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုေကာက္ခံလိုက္တဲ့အခြန္အခဟာ တိုင္းျပည္ဖံြ့ျဖိုး တိုးတက္ဖို့၊ အနာဂတ္လွပဖို့အတြက္ လိုအပ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ေျကာင့္ အခြန္ေကာက္ခံရာမွာ စနစ္တက်စိစစ္ေကာက္ခံသင့္ပါတယ္။         ဒီလိုေကာက္ခံတဲ့အခြန္အခေတြကိုလည္း ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးခ်ဖို့လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္မို့လို့ အခြန္အခေကာက္ခံတဲ့ေငြေတြဟာလည္း တိုင္းသူျပည္သား ေတြရဲ့ေငြေျကးပမာဏေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေျကာင့္လည္း စနစ္တက်စိစစ္အသံုးျပုေစခ်င္ပါတယ္။            မိမိျပည္တြင္းမွာေကာက္ခံေနတဲ့ အခြန္နႈန္းထားေတြနွင့္ကိုက္ညီမႈရိွရဲ့လား ဒါမွမဟုတ္ရင္ ဘယ္လိုနႈန္း ထားေတြနွင့္ေကာက္ခံေနတယ္ဆိုတာကိုလည္း ျပန္လည္စိစစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ကြ်န္မသိရသေလာက္ ေတာ့ ကြ်န္မတို့နိုင္ငံမွာ အရက္အမို်းမိ်ိုး၊ ဘီယာအမို်းမို်း၊ စီးကရက္အမို်းမို်းဟာ အျခားနိုင္ငံေတြနွင့္ နိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ေကာက္ခံတဲ့အခြန္နႈန္းထားကအရမ္းကိုနည္းေနပါတယ္။ ဒီလိုအခြန္နႈန္းထားနည္းေန တဲ့အတြက္ေျကာင့္ ဝယ္ယူေသာက္သံုးသူေတြကလည္း အရမ္းကိုမ်ားျပားေနပါတယ္။ နိုင္ငံျခားက လာတဲ့အရက္၊ ျပည္တြင္းကထုတ္လုပ္တဲ့အရက္အမို်းမို်းေတြ၊ တံဆိပ္အမို်းမို်းေတြဟာဆိုရင္ ေဈးကြက္ေတြမွာ ေနရာယူေနျကတယ္။ စီးကရက္ဟာဆိုရင္လည္း ျပည္တြင္းထုတ္တဲ့စီးကရက္ေတြရိွ ေနတာေတာင္မွဘဲ နိုင္ငံတကာကေနဝင္ေရာက္လာတဲ့ ျမေညိနိ နာမည္ျကီးတံဆိပ္အမ်ားအျပား ေတြကိုလည္း ေတြ့ရိွေနရတယ္။ ယခုအခါမွာ လၻက္ရည္ဆိုင္၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ အရက္၊ ဘီယာနွင့္စားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာလည္း အရက္၊ ဘီယာ၊ ေဆးလိပ္ေတြေရာင္းခ်မႈေတြဟာ ပိုမိုမ်ား ျပားလာတာကိုေတြ့ရိွေနရတယ္။ ဘာျဖစ္လို့ဒီလိုမ်ားျပားလာလဲဆိုရင္ ကြ်န္မတို့နိုင္ငံကေကာက္ခံတဲ့ အခြန္နႈန္းထားက အရမ္းနည္းေနတဲ့အတြက္ေျကာင့္ လူတကာကအခိ်န္မေရြးဝယ္ယူေသာက္သံုးနိုင္ တဲ့အေနအထား ျဖစ္ေနတာကို ေတြ့ရိွရပါတယ္ရွင္။ နိုင္ငံတကာနွင့္နိႈင္းယွဥ္မယ္ဆိုရင္လည္း နႈန္းထား ဟာသက္သာတာရယ္ အခြန္အခကိုတိတိက်က်မေဆာင္ဘဲနဲ့ နားလည္မႈနဲ့အခြန္ေရွာင္တိမ္းေနရ တဲ့အတြက္ေျကာင့္ရယ္ ယခုကဲ့သို့ျဖစ္ေနတယ္လို့ထင္ရပါတယ္။ ယခုလႊတ္ေတာ္ကိုတင္ျပထားတဲ့ အခြန္အခဥပေဒမွာဆိုရင္ လိႈင္ျမို့နယ္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေျပာသြားသလိုဘဲ အရက္ခ်က္ စက္ရံုဟာ အရက္ဂါလံ (၅ဝ)ကေန (၅ဝဝ)ျကားကို ထုတ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ တစ္နွစ္တာအခြန္ဝင္ေငြဟာ     သိန္း (၅ဝ)လို့ဘဲေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ့ရိွရပါတယ္။ အဲဒီအရက္ခ်က္စက္ရံုဟာ အေသးစားေလးလို့ ေျပာပါတယ္။ တကယ္လို့ အဲဒီအရက္ခ်က္စက္ရံုဟာ တစ္ရက္ကို ဂါလံ (၅ဝ)ထုတ္မယ္ဆိုရင္ တစ္လ ဆိုရင္ ဂါလံေပါင္း (၁၅ဝဝဝ)နွင့္ တစ္နွစ္ဆိုရင္ (၁၈ဝဝဝ)၊ ဂါလံ (၅ဝဝ)ဆိုရင္ တစ္နွစ္ကို (၁၈ဝဝဝဝ) ထုတ္လုပ္ေနတာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ့ကိုေကာက္ခံတဲ့ အခြန္နႈန္းထားဟာဆိုရင္ တစ္နွစ္ကိုမွ သိန္း(၅ဝ)လို့ ျပဌာန္းထားတဲ့အတြက္ေျကာင့္ အရမ္းကိုနည္းပါးေနပါတယ္။ သူတို့တစ္ရက္ ထမ္းေဆာင္ရတဲ့ အခြန္ဝင္ေငြဟာ ေသာင္းဂဏန္းမွ်ပဲရိွေနတာကို ေတြ့ရပါတယ္။ ဒါကိုလည္း ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ အခြန္ဝန္ထမ္းေတြနွင့္ ျပန္လည္ညိွနိႈင္းသံုးသပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါကအခြန္အခဥပေဒမွာပါတဲ့ ယစ္မို်းခြန္ဥပေဒထဲက အေျကာင္းအရာပါ။ ေနာက္တစ္ခုကဆိုရင္ ကြ်န္မေျပာျပခ်င္တဲ့ အေျကာင္းအရာတစ္ခုကေတာ့ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္၊ အင္းေတြနွင့္ဆိုင္တဲ့ကိစၥပါ။ ဥကၠဋၭျကီးရွင္ ကြ်န္မကို ဏသနတနမ ဏသငညအ နွင့္တင္ျပခြင့္ျပုပါရွင္။ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္၊ အင္း ပစၥည္းခြန္ ဌာနရဲ့ ၂၉.၁ဝ.၁၉၉၉ ရက္စဲြပါစာအမွတ္နွင့္ေဖာ္ျပထားတာက ဟိုတယ္ခရီးသြားလာေရး ဝန္ျကီး ဌာနရဲ့ ခြင့္ျပုခ်က္နွင့္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္၊ အင္း၊ တည္းခိုရိပ္သာေတြရဲ့ လစဥ္ဟိုတယ္ ခရီးရံုးကိုေပးပို့တဲ့ အရံႈး၊ အျမတ္စာရင္းမွာပါတဲ့ အခန္းငွားဝင္ေငြအေပၚမွာ ေဖာ္ျပပါအတိုင္း သက္သာခြင့္ေတြကိုနႈတ္ပယ္ျပီးေတာ့ အသားတင္က်န္ေငြအေပၚမွာ (၆)ရာခိုင္နႈန္းအရ ပစၥည္းခြန္ကို စည္းျကပ္တယ္လို့ ဆိုပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဝင္ေငြခြန္ကို (၁ဝ)ရာခိုင္နႈန္း၊ ကုန္သြယ္ခြန္ကို (၁ဝ) ရာခိုင္နႈန္းျပရင္ ျပီးခဲ့တဲ့နွစ္က ကုန္သြယ္ခြန္ကို (၅)ရာခိုင္နႈန္းသာ ေကာက္ခံတယ္လို့ဆိုထားပါတယ္။ ဝန္ေဆာင္ခအေနနွင့္ (၁ဝ)ရာခိုင္နႈန္း၊ ေျမနွင့္အေဆာက္အဦပိုင္ရွင္ကို ေပးရတဲ့ငွားရမ္းခက သူက အေျပာင္းအလဲရိွေနတဲ့အတြက္ေျကာင့္ ဒီမွာေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွပါဘူး။ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္ခကို (၄)ရာခိုင္နႈန္းနွင့္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဲဒီမွာ ကာလတန္ဖိုးအားျဖင့္ တြက္ခ်က္မယ္ဆိုရင္ ကုန္သြယ္ခြန္(၅)ရာခိုင္နႈန္းေကာက္ခံတဲ့အတြက္ေျကာင့္ အားလံုးရာခိုင္နႈန္းနွင့္တြက္မယ္ဆိုရင္ (၆၆)ရဲ့ (၆)ရာ ခိုင္နႈန္းမွာ သတ္မွတ္တာဆိုရင္ (၃.၉၆)သာက်သင့္ေနတယ္။ အကယ္၍သာ ေလ်ာ့ေပါ့နႈန္း နွင့္ (၅)ရာခိုင္နႈန္းနွင့္ေကာက္ခံမယ္ဆိုုရင္ (၇၁)ရဲ့ (၅.၅)ရာခိုင္နႈန္းဆိုရင္ (၃.၉၁) ရာခိုင္နႈန္းက် ေနပါတယ္။ ဒါေျကာင့္မို့လို့ ကြ်န္မတို့အေနနွင့္က ကုန္သြယ္ခြန္မွာ (၅)ရာခိုင္နႈန္းေကာက္ခံလိုက္ျပီ ဆိုရင္ အသားတင္ဝင္ေငြ ပစၥည္းခြန္နွင့္ အသားတင္က်န္ေငြကို (၅.၅)ရာခိုင္နႈန္းပဲျဖစ္သင့္ပါတယ္။ (၆)ရာခိုင္နႈန္းဆိုတာက မ်ားေနပါတယ္။ ဗစေမအာနညအ နွင့္ ႊသတနမယ ြ်န်ငိနညခန ေတြမွာ ေလ်ာ့ေပါ့ သက္သာခြင့္ေတြကို ေပးထားတာကေတာ့ ဝင္ေငြခြန္ကို (၁ဝ)ရာခိုင္နႈန္း၊ က်န္ေငြေပၚမွာ အေဆာက္ အဦျပင္ဆင္စရိတ္က (၂၅)ရာခိုင္နႈန္း၊ က်န္ေငြေပၚမွဘဲ အေထြေထြစရိတ္ (၂၅)ရာခိုင္နႈန္း၊ က်န္ေငြေပၚမွာ ဝန္ေဆာင္မႈစရိတ္က (၂ဝ)ရာခိုင္နႈန္း၊ ကြ်န္မတို့အေနနွင့္က ေျပာမယ္ဆိုရင္ ပစၥည္းခြန္နွင့္ က်န္ေငြခြန္ကို (၁၃)ရာခိုင္နႈန္းေကာက္ခံတဲ့ေနရာမွာ (၁၂)ရာခိုင္နႈန္းသာ ေလွ်ာ့ခ် ေကာက္ခံသင့္ပါတယ္။ ဏူေဖေ ရဲ့ပစၥည္းခြန္မွာဆိုရင္ ေလွ်ာ့ေပါ့သက္သာခြင့္ေတြကို ေပးထားတာက ဝင္ေငြခြန္က (၁ဝ)ရာခိုင္နႈန္း၊ က်န္ေငြအေပၚမွာ အေဆာက္အဦျပုျပင္တဲ့စရိတ္ကို (၂၅)ရာခိုင္နႈန္း၊ က်န္ေငြအေပၚမွာဘဲ အေထြေထြျပုျပင္စရိတ္ကို (၂၅)ရာခိုင္နႈန္းတင္ျပတယ္။ အဲဒီေနရာမွာ ကြ်န္မတို့့ အေနနွင့္ က်န္ေငြအေပၚမွာ အေဆာက္အဦျပုျပင္စရိတ္ကို (၂ဝ)ရာခိုင္နႈန္းနွင့္ က်န္ေငြအေပၚမွာဘဲ အေထြေထြျပုျပင္စရိတ္ကို (၂ဝ)ရာခိုင္နႈန္းလို့ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္သင့္ပါတယ္။ ပစၥည္းခြန္နွင့္ အေထြေထြခြန္ကို သူ့ရဲ့ေဖာ္ျပခ်က္မွာကေတာ့ (၈)ရာခိုင္နႈန္းနွင့္ မီးခြန္ကို (၅)ရာခိုင္နႈန္း၊ ေပါင္းရင္ (၁၃)ရာခိုင္နႈန္းေဖာ္ျပထားတယ္။ အကယ္၍ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္မယ္ဆိုရင္ (၇)ရာခိုင္နႈန္း နွင့္မီးခြန္ကို (၁ဝ)ရာခိုင္နႈန္းသာလွ်င္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျပီးေတာ့ ေကာက္ခံသင့္ပါတယ္။ အဲဒီ အေဆာက္အဦကို (၂ဝ)ရာခိုင္နႈန္းနွင့္ အေထြေထြစရိတ္ (၂ဝ)ရာခိုင္နႈန္းေပးျပီးေတာ့ ပစၥည္းခြန္ကို ခုနကေျပာသလိုဘဲ (၇)ရာခိုင္နႈန္း၊ (၃)ရာခိုင္နႈန္းေပါင္းလိုက္ရင္ (၁ဝ)ရာခိုင္နႈန္းသာလွ်င္ ေကာက္ခံသင့္ေျကာင္း ေတြ့ရိွရပါတယ္ရွင္။ ပစၥည္းခြန္နွင့္ ငွားရမ္းထားတဲ့ ေျမ၊ အေဆာက္အဦနွင့္ အခန္းေတြရဲ့အေပၚမွာ အခြန္စည္းျကပ္တဲ့အခါမွာ ေလ်ာ့ေပါ့သက္သာခြင့္ေတြမွာ ဝင္ေငြခြန္ကို (၁ဝ)ရာခိုင္နႈန္း၊ က်န္ေငြရဲ့အေဆာက္အဦျပုျပင္စရိတ္ေတြကို (၂၅)ရာခိုင္နႈန္း၊ က်န္ေငြအေပၚမွာ အေထြေထြစရိတ္ကိုလည္း (၂၅)ရာခိုင္နႈန္း ျပဌာန္းထားပါတယ္။ အဲဒီမွာ ပစၥည္းခြန္အေနနွင့္တြက္မယ္ ဆိုရင္အေထြေထြခြန္ကျပထားတာ (၈)ရာခိုင္နႈန္းနွင့္ ဘီးခြန္က (၅)ရာခိုင္နႈန္း၊ ေပါင္းရင္ (၁၃) ရာခိုင္နႈန္း၊ အဲဒီမွာ ကြ်န္မတို့အေနနွင့္ျပန္လည္တြက္ခ်က္တာက ျပည္သူကိုျကီးျမင့္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈ မျဖစ္ေအာင္အတြက္ ရာခိုင္နႈန္းကိုေလ်ာ့မယ္ဆိုရင္ အေထြေထြခြန္ကို (၇)ရာခိုင္နႈန္းနွင့္ ဘီးခြန္ကို (၃)ရာခိုင္နႈန္းနွင့္သတ္မွတ္မယ္ဆိုရင္ (၁ဝ)ရာခိုင္နႈန္းပဲ က်သင့္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေျကာင့္မို့လို့ လည္းအေဆာက္အဦ (၂ဝ)ရာခိုင္နႈန္း၊ အေထြေထြစရိတ္ (၂ဝ)ရာခိုင္နႈန္းေပးျပီးေတာ့ ပစၥည္း ခြန္ကိုျကေတာ့ (၁ဝ)ရာခိုင္နႈန္းသာလွ်င္ ေကာက္ခံသင့္တယ္လို့ တင္ျပပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုျကေတာ့ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုေတြမွာရိွတဲ့ပစၥည္းခြန္ ေျမရဲ့နွစ္စဥ္တန္ဖိုးမွာ ေျမရဲ့တန္ဖိုးရဲ့ (၃)ရာခိုင္နႈန္းအစား  (၄)ရာခိုင္နႈန္းျဖစ္သင့္တယ္။ ဘာလို့လဲဆိုေတာ့ ေျမဧရိယာက ျမို့ေနအတိုင္းအတာနွင့္ဆိုရင္ မည္သို့ မွတိုးပြားလာျခင္းမရိွတဲ့အတြက္ေျကာင့္ (၃)ရာခိုင္နႈန္းနည္းပါတယ္။ (၄)ရာခိုင္နႈန္းတိုးျမွင့္ေကာက္ခံ သင့္ပါတယ္။ အေဆာက္အဦရဲ့နွစ္စဥ္တန္ဖိုးက အေဆာက္အဦတန္ဖိုး (၆)ရာခိုင္နႈန္းသတ္မွတ္တယ္။ ဒါကိုျပင္စရာမလိုပါဘူး။ စက္ပစၥည္းရဲ့နွစ္စဥ္တန္ဖိုးကလည္း စက္ပစၥည္းတန္ဖိုးရဲ့ (၆)ရာခိုင္နႈန္း ဒါကလည္းပံုမွန္အတိုင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္မို့လို့ သူျပဌာန္းထားတဲ့အတိုင္းပဲ နွစ္စဥ္ တန္ဖိုးစုစုေပါင္းက နွစ္စဥ္တန္ဖိုး၊ ေျမတန္ဖိုး၊ အေဆာက္အဦတန္ဖိုး၊ စက္ပစၥည္းတန္ဖိုးေတြနွင့္ အားလံုးဟာ ညီမွ်မႈရိွတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္နွစ္က်သင့္တဲ့ အခြန္ေငြေပၚမွာဆိုလို့ရိွရင္ နွစ္စဥ္တန္ဖိုးရဲ့ (၁၃)ရာခိုင္နႈန္းအစား (၁၂)ရာခိုင္နႈန္းသာလွ်င္ တိုးျမွင့္ေကာက္ခံသင့္တယ္လို့ တင္ျပအပ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက စာမ်က္နွာ (၃၄)မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ပစၥည္းခြန္ ဒါကသာမန္အေဆာက္အဦေတြ နွင့္ပတ္သက္ျပီးေတာ့ ေျပာျပထားတာ။ အဲဒီမွာ ေျမ (၁)စတုရန္းေပကို (၃)ရာခိုင္နႈန္းပဲ ေကာက္ခံ  ထားတဲ့အတြက္ေျကာင့္ ေျမရဲ့တန္ဖိုးကို တိုးျမွင့္ေကာက္ခံသင့္တယ္လို့ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ (၄)ရာခိုင္နႈန္းတိုးျမွင့္ေကာက္ခံသင့္ပါတယ္။ အေဆာက္အဦရဲ့ (၁)စတုရန္းေပက (၆)ရာခိုင္နႈန္းကို ေျပာင္းလဲမႈမရိွေပမယ့္ ရာျပတ္တန္ဖိုးအရ အေထြေထြခြန္နွင့္ မီးခြန္မွာ (၈)ရာခိုင္နႈန္းနွင့္ (၅)ရာခိုင္နႈန္း သူက (၁၃)ရာခိုင္နႈန္း၊ အဲဒီမွာ ျြ်ျ  အရတြက္ခ်က္မယ္ဆိုရင္ အေထြေထြခြန္(၇)ရာခိုုင္နႈန္းနွင့္ မီးခြန္ကို (၅)ရာခိုင္နႈန္းေျပာင္းလဲလိုက္မယ္ဆိုရင္ (၁၂)ရာခိုင္နႈန္း ရာခိုင္နႈန္းအားျဖင့္ေလ်ာ့သြားတဲ့ အတြက္ေျကာင့္ အခြန္ထမ္းျပည္သူအေနနွင့္ ေဈးနႈန္းေတြေလ်ာ့တယ္ဆိုျပီးေတာ့ စဥ္းစားေတြးေတာ လိုရသြားတာေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက ေနာက္ဆက္တဲြ ဇယား (စ)မွာပါတဲ့ အေဆာက္အဦနွင့္ ေျမငွား ရမ္းခရဲ့တန္ဖိုးမွာ ကြ်န္မတို့ ီသတည ႊသတည  ေက်ာက္တံတား၊ လသာ၊ ပန္းဘဲတန္းေတြမွာ (၁)စတုရန္းေပလွ်င္ (၄)က်ပ္ဆိုျပီးေတာ့ သတ္မွတ္ထားတယ္။ ဒါကတစ္ကယ္ဆို မျဖစ္သင့္ပါဘူးရွင္။ ဘာလို့လဲဆိုေတာ့ ေျမတန္ဖိုးေတြျကီးျမင့္လာတဲ့အေပၚမွာ ဒီေဈးနႈန္းက ေခတ္ကာလနွင့္မေလ်ာ္ညီ ေတာ့ဘူးျဖစ္ေနပါတယ္။ ဓနရွင္ေတြဟာဆိုရင္ တကယ္တမ္းဆိုရင္ သူတို့အမည္ေျပာင္းခေတြေကာက္ ခံရာမွာ သိန္း (၃ဝ)၊ (၄ဝ)ေလာက္ေတာင္ ေကာက္ခံေနတဲ့အခိ်န္မွာ သူတို့ကိုေပးထားတဲ့ (၄)က်ပ္ ဆိုတာ အင္မတန္နည္းေနတဲ့ အေနအထားကိုေတြ့ရပါတယ္။ ဒါေတြကိုလည္း ေခတ္၊ စနစ္နွင့္အညီ ေျပာင္းလဲေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္မို့လို့ ကြ်န္မတို့အေနနွင့္ အခြန္ထမ္းျပည္သူေတြဟာ ဝန္ထုတ္ ဝန္ပိုးမျဖစ္ေစရန္အတြက္ ကြ်န္မတို့အစိုးရအဖဲြ့အေနနွင့္ ေသေသခ်ာခ်ာစိစစ္ေကာက္ခံသင့္ပါတယ္။အမို်းအစားစံုလင္လွတဲ့ ၂ဝ၁၇ခုနွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးရဲ့ အခြန္အခဥပေဒျကမ္းမွ ကြ်န္မအေန နွင့္ကေတာ့ ယစ္မို်းခြန္၊ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္၊ အင္း၊ ပစၥည္းခြန္နွင့္  ဗစေမအာနညအ နွင့္ ႊသတနမယ ြ်န်ငိနညခန ပစၥည္းခြန္၊ ဏူေဖေ ပစၥည္းခြန္၊ ငွားရမ္းထားတဲ့အေဆာက္အဦေပၚမွာ ျကီးျကပ္ထားတဲ့        ပစၥည္းခြန္ေတြ၊ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုေတြရဲ့ပစၥည္းခြန္ေတြ၊ သာမန္လူေနအေဆာက္အဦမ်ားရဲ့ ပစၥည္း ခြန္အေျကာင္းအခ်င္းအရာေတြကို ေကာက္နႈတ္ေဆြးေနြးခြင့္ရတဲ့အတြက္လည္း အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္။

အခိ်န္။ ၁၂ဝ၇

ဥကၠဋၭ ။         ။ တံြေတးျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္ (၂) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဦးေနနိုင္ဦး ေဆြးေနြးရန္ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေနနိုင္ဦး၊ တံြေတးျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္ (၂) ။   ။ အားလံုးပဲမဂၤလာပါ။ ေလးစားရပါေသာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီးခင္ဗ်ား။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ဒုတိယအျကိမ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္၊ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝး၊ ဆဋၭမေန့၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့ဝင္ စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ျကီးမွတင္သြင္းေသာ ၂ဝ၁၇ခုနွစ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၊ အခြန္အခဥပေဒ မူျကမ္းနွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ေဆြးေနြးမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ျကီးတင္သြင္းတဲ့ အခြန္အခဥပေဒျကမ္းကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျကိုဆိုပါတယ္။ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံရဲ့အစိုးရ၊ တိုင္းေဒသျကီးတစ္ခု၏အစိုးရအေနနွင့္ ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား အသံုးစရိတ္မ်ားသံုးစဲြရန္ ရေငြမ်ားရရိွဖို့အထူးလိုအပ္လွပါတယ္။ အစိုးရ၏ ရေငြဆိုတဲ့ေနရာမွာ အခြန္မ်ားထည့္ဝင္ျခင္းမ်ား၊ အခြန္ေတာ္မ်ား၊ အခေငြမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ေျကးမ်ား၊ အလွူေငြမ်ား၊ အျခားရေငြမ်ားဆိုျပီးေတာ့ အမို်းအစားခဲြျခားထားပါတယ္။ အခုဥပေဒကိုေလ့လာ ျကည့္တဲ့အခါ ဥပေဒေခါင္းစဥ္မွာ အခြန္အခဆိုတဲ့စကားလံုးကို အသံုးျပုထားတာေတြ့ရပါတယ္။ အခြန္ဆိုတာကေတာ့ တရားဥပေဒနွင့္အညီအစိုးရကို မေပးမေနရေပးေဆာင္ရေသာ ေငြေျကး ျဖစ္တယ္လို့အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုနိုင္ျပီးေတာ့ အခေငြဆိုတာကေတာ့ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ သို့မဟုတ္ အခို့်လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ဖို့အတြက္ အစိုးရသို့ေပးရေသာေငြေျကးျဖစ္တယ္လို့ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို နိုင္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေမာ္ေတာ္ကားပိုင္ဆိုင္တဲ့ပုဂၢိုလ္တစ္ဦးမွာ ေမာ္ေတာ္ကား လိုင္စင္ရိွရမွာျဖစ္ျပီးေတာ့ အဆိုပါလိုင္စင္အတြက္ နွစ္စဥ္အခေငြေပးေဆာင္ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမို်းမို်း၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ လည္းအခေငြေပးေဆာင္ရမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေျကာင့္မို့လို့ အခြန္ဆိုတဲ့စကားရဲ့ အဓိပၸါယ္နွင့္ အခေငြဆိုတဲ့ စကားရပ္ရဲ့အဓိပၸါယ္မွာ သေဘာသဘာဝတူညီေသာ္လည္း ေကာက္ခံမႈ၊ စည္းျကပ္မႈ၊ ေပးသြင္းမႈပံုသ႑ာန္တို့မွာ တူညီမႈမရိွတာကို ေတြ့ရိွရပါတယ္။ အဲဒါေျကာင့္မို့လို့ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသျကီးအခြန္အခဥပေဒလို့ ျပဌာန္းမည့္အစား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအခြန္နွင့္အခေငြမ်ားဥပေဒ ဟူ၍ျပဌာန္းပါက ပို၍သင့္ေတာ္မည္ျဖစ္ေျကာင္း အျကံျပုေဆြးေနြးလိုပါတယ္။ ယခုဥပေဒမွာ အခန္း (၁)အမည္၊ အာဏာတည္ျခင္းနွင့္၊ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ အခန္း (၂)၊ ေကာက္ခံရမည့္အခြန္ လ်ာထားခ်က္၊    အခန္း (၃)၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၏ တာဝန္နွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ အခန္း (၄)၊ အခြန္အခ အမို်းအစားမ်ားနွင့္နႈန္းထားမ်ားနွင့္၊ အခန္း (၅) အခြန္မက်သင့္သည့္ပမာဏနွင့္ နႈန္းထားမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ အခန္း (၆) ကင္းလြတ္ခြင့္နွင့္သက္သာခြင့္မ်ား၊ အခန္း (၇)၊ အေထြေထြဆိုျပီးေတာ့ အခန္း (၇)ခန္းပါဝင္ပါတယ္။ ဥပေဒနွင့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ အခြန္စည္းျကပ္ျခင္းရဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ျခင္းမရိွတာကိုလည္း ေတြ့ရိွရပါတယ္။ အခြန္စည္းျကပ္ျခင္းရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖစ္တဲ့ အစိုးရ အတြက္ရေငြရရိွရန္ လူမႈေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ရန္ စီးပြားေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ ရန္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအတြင္းမွာရိွတဲ့ အခြန္ထမ္းျပည္သူလူထုအေပၚ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး မျဖစ္ေစေရး၊ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြန္မ်ားရရိွေစေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေသာ အခြန္စနစ္တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ေရးစသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါက ပို၍သင့္ေတာ္မည္ ျဖစ္ေျကာင္း အျကံျပုေဆြးေနြးလိုပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအေနနွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအတြင္း ျပည္သူမ်ားအတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ အသံုးစရိတ္မ်ားသံုးစဲြရန္ အတြက္ လိုအပ္ေသာဝင္ေငြကို အခုလိုျပဌာန္းျပီးေတာ့ အခြန္မ်ားဥပေဒျပဌာန္းျပီးေတာ့ ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ အခြန္မ်ားေကာက္ခံတဲ့အတြက္ ဒုတိယအျကိမ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္၊ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝး ဆဋၭမေန့တြင္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့ဝင္၊ စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ျကီးမွတင္သြင္းေသာ ၂ဝ၁၇ခုနွစ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၏ အခြန္အခဥပေဒကို အတည္ျပု ျပဌာန္းသင့္ပါေျကာင္း ေထာက္ခံေဆြးေနြးအပ္ပါတယ္။ အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

အခိ်န္။ ၁၂၁၂

ဥကၠဋၭ ။         ။ မဂၤလာေတာင္ညြန့္ျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဦးလွေဌး ေဆြးေနြးရန္ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးလွေဌး၊ မဂၤလာေတာင္ညြန့္ျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္ (၁) ။   ။ အားလံုးကို မဂၤလာပါလို့ နႈတ္္ခြန္းဆက္ဂါရဝျပုပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ မဂၤလာေတာင္ညြန့္ျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဦးလွေဌး ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္အေနနွင့္ ၂ဝ၁၇ခုနွစ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၏ အခြန္အခဥပေဒ (မူျကမ္း) အားေဆြးေနြးတင္ျပလိုပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့နိုင္ငံအေနနွင့္ လက္ရိွဘ႑ာေငြသံုးစဲြမႈကို သံုးသပ္ျကည့္မည္ဆိုပါက နိုင္ငံေတာ္၏ ဝင္ေငြမွာနည္းပါးေနျပီး ဘတ္ဂ်က္သံုးေငြမွာမ်ားျပားလြန္းေနတာကို ေတြ့ျမင္ေနရပါတယ္။ ဝင္ေငြနည္း၍ သံုးေငြမ်ားျခင္းဟာ တိုင္းျပည္ကိုဆင္းရဲတြင္းနက္ေအာင္ တြန္းပို့ေနျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္စီးပြားဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္ေအာင္ လတ္တေလာေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မွာဌာနဆိုင္ရာအခို့် ၏အသံုးစရိတ္မ်ားအား စိစစ္ျပင္ဆင္သြားရန္ျဖစ္သည္။ ဝင္ေငြတိုးပြားလာေစရန္ အခြန္ျမင့္မားတိုးပြား လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။  ဝင္ေငြခြန္တိုးပြားစြာရရိွလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌လည္း ျပည္သူလူထုဟာ အခြန္အတင္းအျကပ္ေကာက္ခံျခင္းမို်းမဟုတ္ဘဲ ျပည္သူလူထုကိုယ္တိုင္က စိတ္ပါ ဝင္စားစြာျဖင့္ အခြန္ထမ္းေဆာင္လာေအာင္ ပညာေပးျခင္း၊ စည္းရံုးလံႈ့ေဆာ္ျခင္း၊ အခြန္ထမ္းျပည္သူ မ်ားလည္း တံု့ျပန္မႈေပးျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုထံမွ ေကာက္ခံလိုက္တဲ့အခြန္ဟာ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ မည္သည့္ေနရာ၌သံုးစဲြသည္ကိုလည္း ျပည္သူ လူထုအား အသိေပးရန္လိုအပ္ပါတယ္။ ျပည္သူကထမ္းေဆာင္လိုက္ေသာအခြန္သည္ နိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာသို့အျပည့္အဝေရာက္ရိွရန္လည္း လိုအပ္လွပါတယ္။ အခို့်နိုင္ငံမ်ားတြင္ အခြန္ထမ္းျပည္သူ မ်ား၏အနာဂါတ္အတြက္ အစိုးရကတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပုလုပ္ေပးသည့္အတြက္ ျပည္သူလူထုက အားကို်းမာန္တက္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ေနျကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့နိုင္ငံမွာ အခြန္ေရွာင္လူတန္းစားမ်ား ျြကယ္ဝခ်မ္းသာလြန္းသူလူတန္းစားအခို့်ဟာ အခြန္အျပည့္အဝမထမ္း ေဆာင္သျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္၏ဝင္ေငြခြန္မွာလည္း ထိခိုက္နစ္နာေနရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျြကယ္ဝခ်မ္းသာ လြန္းသူအခို့်ရဲ့ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးျပီးအခြန္ေကာက္ခံပါက နိုင္ငံေတာ္ဝင္ေငြမ်ား တိုးပြားလာနိုင္ ပါတယ္။ ၂ဝ၁၇ခုနွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၏ အခြန္အခဥပေဒအားအနွစ္ခု်ပ္သံုးသပ္တင္ျပတာပါ။ ဤဥပေဒပါအခ်က္အခို့်သည္ ၂ဝ၄၇ခုနွစ္ဟူေသာ ေခတ္ကာလနွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈမရိွေသာ အခ်က္အခို့်ကို ဥပမာတင္ျပလိုပါတယ္။ စာမ်က္နွာ (၁၂)၊ အမွတ္စဥ္ (၁)၊ သဲ (၁ဝဝ)ကုဗေပေကာက္ ခံသည့္နႈန္းထား (၅ဝဝ)က်ပ္၊ စာမ်က္နွာ (၁၃) ေပးရန္ခြန္နႈန္းထားမ်ား၊ ေရထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ စုေစာင္းခြင့္လိုင္စင္၊ (၁)တန္မွ (၁ဝ)တန္သည္ (၁၅ဝ)က်ပ္၊ (၂ဝဝ)က်ပ္၊ (၂၅ဝ)က်ပ္၊ စာမ်က္နွာ (၂၁)၊ သစ္ေတာခြန္နႈန္းထားမ်ား၌ အျခားတိုင္၊ လံုးပတ္ (၁)ေပx (၁)ေပx (၁၁)လက္မ ကုဗတန္ (၄ဝဝ)က်ပ္၊ လံုးပတ္ (၂)ေပx (၂)ေပx(၁၁)လက္မ ကုဗတန္ (၄ဝဝ)က်ပ္၊ ေမ်ာအျခား ကုဗတန္(၅ဝ)က်ပ္၊ သင္ေပါင္းသား ကုဗတန္ (၇၅)က်ပ္၊ ျကိမ္ျကီးအရွည္ (၁၈)ေပ၊ ထိပ္ဝအခ်င္း (၁)လက္မအထက္ (၇၅)က်ပ္၊ ျကိမ္ျကီးအရွည္ (၁၈)ေပ၊ ထိပ္ဝအခ်င္း (၁)လက္မေအာက္ (၁ဝ)က်ပ္၊ ျကက္ဥျကိမ္အရွည္(၁၈)ေပ(၂၅)က်ပ္ဟုေတြ့ရိွရပါတယ္ေဖာ္ျပပါနႈန္းထားမ်ားဟာ ၂ဝ၁၇ေခတ္ ကာလနွင့္ ကိုက္ညီမႈမရိွေတာ့ေျကာင္း သံုးသပ္မိပါသည္။ စာမ်က္နွာ (၂၅)၊ အမွတ္စဥ္ (၅)၊ တည္းခိုခန္းလိုင္စင္ တစ္နွစ္အတြက္နႈန္းထားမွာ မိသားစုခန္းတစ္ခန္း (၂၅ဝဝဝ)က်ပ္၊ (၂)ေယာက္ ခန္းတစ္ခန္း (၂ဝဝဝဝ)က်ပ္၊ တစ္ေယာက္ခန္းတစ္ခန္း (၁ဝဝဝဝ)က်ပ္ေကာက္ခံေရးသည္လည္း  ေခတ္ကာလနွင့္ေလ်ာ့နည္းေနသည္ဟု သံုးသပ္မိပါတယ္။ တစ္ေယာက္ခန္းတစ္ခန္း တစ္နွစ္ကို (၁)ေသာင္းက်ပ္ျဖစ္တဲ့အတြက္    တစ္လမွာေကာက္ခံတဲ့နႈန္းထားက (၈၃၃.၃၃)က်ပ္ေလာက္ပဲ ျဖစ္ေနတာကိုေတြ့ရိွရပါတယ္။         စာမ်က္နွာ (၆၁)၊ အမွတ္စဥ္ (၉ဝ)တြင္ စည္းကမ္းမဲ့အမိႈက္ပစ္မႈ ဒဏ္ေျကး အမႈတစ္မႈအတြက္ တစ္ေသာင္းက်ပ္ဆိုျပီးေတာ့ ေတြ့ျမင္ရပါတယ္။ ယခုအခိ်န္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို့ရန္ကုန္ျမို့ေတာ္ျကီးရဲ့ လူေနထိုင္မႈစနစ္အရ ေနာက္ေဖးလမ္းျကားသို့ စည္းကမ္းမဲ့အမိႈက္ စြန္ပစ္ျခင္းမ်ားဟာ တစ္ေန့တစ္ျခားဆိုးရြားမ်ားျပားလာတာကိုလည္း ေတြ့ျမင္ေနရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီလိုစည္းကမ္းမဲ့ ေနာက္ေဖးလမ္းျကားစြန့္ျပစ္ျခင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္းအတြက္ ေနာက္ေဖးလမ္း ျကားအမိႈက္စြန့္ပစ္ျခင္းကလည္း ဒဏ္ေျကးေငြ (၃ဝဝဝဝ)က်ပ္ျဖစ္ေစ သီးျခားထည့္သြင္းေရးဆဲြ သတ္မွတ္ေပးသင့္ေျကာင္းကိုလည္း အျကံျပုအပ္ပါသည္။ နိဂံုးခု်ပ္အားျဖင့္ ၂ဝ၁၇ခုနွစ္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသျကီး၏ အခြန္အခဥပေဒနႈန္းထားအခို့်သည္ မူလအေဟာင္းမ်ားကိုသာ အမ်ားစုျပန္မီွညမ္း ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ ေခတ္ကာလနွင့္ကိုက္ညီမႈမရိွေသာ နႈန္းထားမ်ားကိုေတြ့ရိွရပါေသာေျကာင့္ ေခတ္ကာလနွင့္ကိုက္ညီေသာနႈန္းထားမ်ားကို စနစ္တက်တြက္ခ်က္တိုးျမွင့္ျပီး ေျပာင္းလဲသင့္သည္ကို ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုအား အခြန္ေကာက္ခံသည့္အခါမွာလည္း မည္သည့္ အတြက္ေျကာင့္ ေကာက္ခံသည္၊ မည္သည့္နႈန္းျဖင့္ေကာက္ခံသည္ စသည္ျဖင့္ကိုလည္း ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာရွင္းျပျပီးမွ ေကာက္ခံရန္လိုအပ္ေျကာင္း အျကံုျပုေဆြးေနြးအပ္ပါသည္။ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ဒုတိယအျကိမ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္  ျပည္သူ့ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၏ နွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာအား ဖတ္ျကားတင္ျပျခင္းနွင့္ ေကာ္မတီ၏သက္တမ္းတိုးျမွင့္ျခင္း

အခိ်န္။ ၁၂၁၈

ဥကၠဋၭ ။         ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ာ။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့ မွေပးပို့ေသာ ၂ဝ၁၇ခုနွစ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၏ အခြန္အခဥပေဒျကမ္းနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေနြးခ်က္မ်ားအေပၚ စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ျကီးက ၂၈.၄.၂ဝ၁၇ (ေသာျကာေန့) တြင္က်င္းပမည့္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေနြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ာ။ ဒုတိယအျကိမ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမွန္အစည္းအေဝး၊ အဋၭမေန့ျဖစ္ေသာ ၂၉.၃.၂ဝ၁၆ ရက္ေန့တြင္ ဖဲြ့စည္းခဲ့သည့္ ျပည္သူ့ေငြစာရင္းေကာ္မတီသည္ ၂၉.၃.၂ဝ၁၇ ရက္ေန့တြင္ သက္တမ္းတစ္နွစ္ျပည့္ျပီျဖစ္တဲ့ အတြက္ ေကာ္မတီ၏နွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ျကားတင္ျပရန္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယအျကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ့ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၏ (၂၉.၃.၂ဝ၁၆)ရက္ေန့မွ (၂၈.၃.၂ဝ၁၇)ရက္ေန့အထိ သက္တမ္း တစ္နွစ္အတြင္း                         ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာ

ေဒၚသက္ထားနြယ္ဝင္း၊ အတြင္းေရးမွူး၊ ျပည္သူ့ေငြစာရင္းေကာ္မတီ ။        ။ဒုတိယအျကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ့ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၏ (၂၉.၃.၂ဝ၁၆) ရက္ေန့မွ (၂၈.၃.၂ဝ၁၇)ရက္ေန့အထိ သက္တမ္းတစ္နွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား နွင့္ ပတ္သက္သည့္အစီရင္ခံစာ။

နိဒါန္း

၁။      ဒုတိယအျကိမ္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမွန္အစည္းအေဝးကို ၈.၂.၂ဝ၁၆ ရက္ေန့တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ျပီး အစည္းအေဝး အဌမေျမာက္ေန့ျဖစ္ေသာ ၂၉.၃.၂ဝ၁၆ ရက္ေန့ တြင္ ျပည္သူ့ေငြစာရင္းေကာ္မတီကို တိုင္းေဒသျကီး သို့မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ၂၃၊ တိုင္းေဒသျကီး သို့မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒ ၆၂ အရ စတင္ဖဲြ့စည္းျပီး ေကာ္မတီလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

၂။      ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအတြင္း ခြင့္ျပုဘ႑ာေငြမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ သတ္မွတ္ခြင့္ျပု ထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္သာ သံုးစဲြျခင္းရိွ/မရိွ၊ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင့္အညီ သံုးစဲြျခင္း ရိွ/မရိွ၊ မူလခြင့္ျပုရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း ဘ႑ာေငြအား ထိေရာက္မွန္ကန္စြာ သံုးစဲြျခင္းရိွ/မရိွ တို့ကို ေလ့လာစိစစ္ရန္နွင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ လႊတ္ေတာ္သို့အစီရင္ခံစာ ေရးသားတင္သြင္းရန္။

ေကာ္မတီဖဲြ့စည္းျခင္း

၃။      ျပည္သူ့ေငြစာရင္းေကာ္မတီကို  အဖဲြ့ဝင္(၁၁)ဦးျဖင့္ ဖဲြ့စည္းတာဝန္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္သူ့ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၏တာဝန္မ်ား

၄။      တိုင္းေဒသျကီး သို့မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ပုဒ္မ၂၅ အရ ေကာ္မတီ၏တာဝန္မ်ား မွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

(က)   တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရ၏အသံုးစာရင္းနွင့္ တိုင္းေဒသျကီးစာရင္းစစ္ခု်ပ္ အစီရင္ခံစာ ကိုစိစစ္ရာတြင္ တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပုေသာေငြကို သတ္မွတ္ထားသည့္ ကိစၥအတြက္သာလ်င္ သံုးစဲြျခင္းရိွ/မရိွ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းနွင့္အညီ သံုးစဲြျခင္းရိွ/မရိွနွင့္ ခြင့္ျပုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း ထိေရာက္မွန္ကန္စြာ သံုးစဲြခဲ့ျခင္းရိွ/မရိွတို့ကို စိစစ္ရ မည္။

(ခ)     တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပုထားေသာေငြကို ထိေရာက္မွန္ကန္စြာ သံုးစဲြျခင္း                   ရိွ/မရိွ စိစစ္နိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္လုပ္ငန္းဌာနမ်ားသို့ သြားေရာက္စစ္ေဆးနိုင္                 သည္။

(ဂ)     ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္သို့ တင္ျပရန္                   တာဝန္ရိွသည္-

(၁)  တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္က တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ   ကိစၥရပ္တစ္ခုအတြက္ ခြင့္ျပုထားေသာသံုးေငြတစ္ရပ္ကို အျခားကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ ေခါင္းစဥ္ေျပာင္း၍ သံုးစဲြျခင္း၊

(၂)     ခြင့္ျပုထားသည့္ သံုးေငြတစ္ရပ္အတြင္း ေခါင္းစဥ္ေျပာင္း၍ သံုးစဲြရာ၌                   ဘ႑ာေရး နွင့္အခြန္ဝန္ျကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင့္                 ညီညြတ္မႈမရိွျခင္း၊

(၃)     သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖဲြ့အစည္းသို့ လမ္းညႊန္သင့္ေသာဘ႑ာေငြ                        သံုးစဲြပံုနည္းလမ္း အားနည္းခ်က္မ်ားကိုစိစစ္ေတြ့ရိွျခင္း၊

(၄)     တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္သို့ တင္ျပေပးရန္ ဘ႑ာေရးနွင့္ အခြန္ဝန္ျကီး              ဌာနက ေတာင္းဆိုေသာ အသံုးစရိတ္မ်ား။

(ဃ)   တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့၏ လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စာရင္းမ်ားနွင့္ယင္းစာရင္း           မ်ားအေပၚတိုင္းေဒသျကီးစာရင္းစစ္ခု်ပ္၏ အစီရင္ခံစာတို့ကို စိစစ္ရမည္။

၅။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ခု၊ ဘ႑ာေရးနွစ္၊ ဘ႑ာေငြလ်ာထားခ်က္နွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္သို့

အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း

(၈.၁၂.၂ဝ၁၆)ရက္ေန့တြင္ က်င္းပျပုလုပ္ေသာ ဒုတိယအျကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး လႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္အစည္းအေဝး (၂ဝ)ရက္ ေျမာက္ေန့တြင္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ခု၊ ဘ႑ာေရးနွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုး ခန့္မွန္းေျခေငြစာရင္း (လ်ာထားခ်က္) ဥပေဒျကမ္း နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဈးနႈန္းမ်ားအလြန္အကံြ်သတ္မွတ္တင္ျပျခင္း၊ မဆီေလွ်ာ္ေသာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား တင္ျပျခင္း၊ ပစၥည္းအမို်းအစားတူညီပါလ်က္ ေဈးနႈန္းကြာျခားေနျခင္းစသည္ကဲ့သို့ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ခို့်ယြင္းအားနည္းခ်က္မ်ားကို စိစစ္ေလ့လာျပီး ေတြ့ရိွခ်က္နွင့္ အျကံျပုတင္ျပခ်က္ အစီရင္ခံစာအား တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။ (၃ဝ.၃.၂ဝ၁၇)ရက္ေန့၊ စတုတၳပံုမွန္ အစည္းအေဝးတတိယေန့တြင္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ခု၊ ဘ႑ာေရးနွစ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသျကီး၏ဘ႑ာေငြအရအသံုးခန့္မွန္းေျခေငြစာရင္း (ဥပေဒျကမ္း)အား ေကာ္မတီဥကၠဋၭနွင့္ ဒုတိယဥကၠဋၭတို့မွေဆြးေနြးခဲ့ပါသည္။

၆။ အျခားေကာ္မတီမ်ားနွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ကိစၥမ်ား

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီး၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ ျပည္သူ့ေငြစာရင္း ေကာ္မတီအေနျဖင့္ တိုင္းေဒသျကီး အစိုးရအဖဲြ့၏ ကတိကဝတ္၊ အာမခံခ်က္မ်ားနွင့္ လႊတ္ေတာ္ အခြင့္အေရးေကာ္မတီနွင့္ပူးေပါင္း၍ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ခု၊ ဘ႑ာေရးနွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအတြင္း ခြင့္ျပုလ်ာထားေပးခဲ့ေသာ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားမွ မရွင္းလင္းသည္မ်ားကို စိစစ္ေလ့လာေဆြးေနြးျပီး သက္ဆိုင္ရာသို့ေမးျမန္းစိစစ္ သင့္သည္မ်ားကိုစုစည္းနိုင္ရန္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီအစည္းအေဝး (၁၂)ျကိမ္ ျပုလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို့ေနာက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီးမွတဆင့္ အစိုးရတာဝန္ရိွသူမ်ားကို ေတြ့ဆံုေမးျမန္းနိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားနွင့္ (၄)ျကိမ္ေတြ့ဆံုခြင့္ ရရိွခဲ့ပါသည္။ ထိုသို့ေတြ့ဆံုရာတြင္ ရန္ကုန္ျမို့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီနွင့္ပတ္သက္ျပီး (၂ဝ.၂.၂ဝ၁၇)ရက္ေန့တြင္ လမ္းတံတားဌာန၊ တိရစၧာန္ေဆးကုနွင့္သားသတ္ရံုဌာန၊ ေဈးမ်ားဌာန တို့နွင့္သက္ဆိုင္ေသာကိစၥမ်ား၊ (၂၂.၂.၂ဝ၁၇)ရက္ေန့တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ သန့္ရွင္းေရးဌာန၊ ေရနွင့္သန့္ရွင္းေရး ဌာန၊ ပန္းဥယ်ာဥ္နွင့္ အားကစားကြင္းမ်ား ဌာနတို့နွင့္ သက္ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ား၊ (၁ဝ.၃.၂ဝ၁၇) ရက္ေန့တြင္ အခြန္ဌာန၊ အင္ဂ်င္နီယာ (အေဆာက္အအံု)ဌာနနွင့္ ေျမယာဌာနမ်ားနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ား၊ (၁၃.၃. ၂ဝ၁၇)ရက္ေန့တြင္ စက္ရံုနွင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဌာန၊ ထုတ္လုပ္ေရးဌာနတို့နွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအျပင္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့၏ အထူးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥရပ္မ်ားကို ေတြ့ဆံုေမးျမန္း စိစစ္ခြင့္ရရိွခဲ့ပါသည္။ စိစစ္ေမးျမန္းရာတြင္ ေတြ့ရိွခ်က္မ်ားနွင့္ အျကံျပုခ်က္မ်ားကို ေကာ္မတီ(၂)ရပ္ပူးေပါင္းအစီရင္ခံစာျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဋၭျကီးထံ တင္ျပခဲ့ပါသည္။

လက္ရိွဘ႑ာေရးနွစ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚသံုးသပ္ခ်က္

၇။      လက္ရိွဘ႑ာေရးနွစ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေကာ္မတီ၏ သံုးသပ္ခ်က္နွင့္အျကံျပု တင္ျပခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

(က) ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးမွ ျကိါနအ လ်ာထားခ်က္မ်ားကို တင္ျပသည့္အခါ လႊတ္ေတာ္သို့ မတင္မီစီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ျကီးဌာနအေနျဖင့္ ျပည္သူ့ေငြစာရင္း ေကာ္မတီနွင့္ ပူးေပါင္းညိွနိႈင္းျပီး ဘ႑ာေငြမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္စိစစ္သင့္ပါသည္။ ေကာ္မတီအေန ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာျမို့နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္နွင့္ ညိွနိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေနြးျငင္းခုန္ရျခင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစျပီး ဘ႑ာေငြမ်ားကို က်စ္လစ္မွန္ကန္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(ခ) ဘ႑ာေငြလ်ာထားခ်က္မ်ားကိုတြက္ခ်က္ရာတြင္ ေျမျပင္အေျခအေနကို မေလ့လာဘဲ လ်ာထားခ်က္မ်ားကို အလြန္အမင္းပိုမိုတြက္ခ်က္ျခင္း၊ ေလ်ာ့နည္းတြက္ခ်က္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းေျကာင့္ အစိုးရ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေနွာင့္ေနွးကာ အားနည္းေစပါသည္။ ထိုသို့ေပါ့ဆစြာေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူသင့္ပါသည္။

(ဂ)  စီမံကိန္းမ်ားေရးဆဲြရာတြင္ စီမံကိန္းအတြက္ တဲြဖက္လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို တစ္ပါတည္းေရးဆဲြတြက္ခ်က္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာ- လမ္းစီမံကိန္း တြက္ခ်က္ ရာတြင္ လမ္းအတြက္လိုအပ္ေသာေရေျမာင္းနွင့္ ျသထ ခကူလနမအ မ်ားကိုထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ ရန္၊ မီးသတ္အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ရာတြင္ မီးသတ္ကားတန္ဖိုး၊ ကား ဝင္/ထြက္ ရန္ လမ္း၊ တံတား၊ ျသထ ခကူလနမအ  မ်ားကိုထည့္သြင္းတြက္ခ်က္လ်ာထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

(ဃ) နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္အခမ်ားေကာက္ခံရာတြင္ ဌာနအလိုက္ရသင့္ရထိုက္ေသာ      အခြန္အခမ်ားကို စနစ္တက်ေကာက္ခံရန္နွင့္ ဖဲြ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၄ ဇယား (၅)ပါ အခြန္အခမ်ားကို ျကပ္ျကပ္မတ္မတ္ေကာက္ခံသင့္ပါသည္။

(င)  ဘ႑ာေငြလ်ာထားတြက္ခ်က္ရာတြင္ ရံုးသံုးပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဃသာစကအနမယ ဏမငညအနမ မိတၱူကူးစက္၊ မီးအားျမွင့္စက္ စသည္တို့ကို ေရာေထြးစုေပါင္းေဖာ္ျပမည့္အစား တစ္ခုခ်င္းစီ၏ တန္ဖိုးျဖင့္သီးျခားေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ ထိုမွသာ စိစစ္တြက္ခ်က္ နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(စ) ဘ႑ာေငြအသံုးစရိတ္လ်ာထားခ်က္တြင္ တိုင္းေဒသျကီးတစ္ခုအတြင္း အဝီစီတြင္း မည္မွ်တူးေဖာ္ျခင္းဟု ေဖာ္ျပမည့္အစား ေနရာေဒသအလိုက္ တစ္တြင္းခ်င္းစီကုန္က် စရိတ္ကို သီးျခားစီေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ သို့မွသာ မွန္ကန္မႈ ရိွ/မရိွ စိစစ္နိုင္မည္ျဖစ္ပါ သည္။

နိဂံုး

၈။      ေကာ္မတီအေနျဖင့္ တည္ဆဲဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင့္ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို စုေဆာင္း ျပီး ေကာ္မတီဝင္မ်ားအတြင္းေဝငွကာ ေလ့လာေဆြးေနြးခဲ့ပါသည္။ေကာ္မတီ၏ အဓိကတာဝန္ တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ခု၊ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြက္ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာကို ေလ့လာ သံုးသပ္ျပီး အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာကို (၃.၄.၂ဝ၁၇) ရက္ေန့ မွသာရရိွသျဖင့္ ေလ့လာသံုးသပ္စိစစ္လ်က္ရိွျပီး အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္သို့ ဆက္လက္တင္ျပ မည္ျဖစ္ပါေျကာင္း ေလးစားစြာအစီရင္ခံအပ္ပါသည္။

ဥကၠဋၭ ။         ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ျပည္သူ့ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၏ နွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ကမွတ္တမ္းတင္ေျကာင္း ေျကညာပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ာ။ ဒုတိယအျကိမ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမွန္ အစည္းအေဝး၊ အဋၭမေန့ျဖစ္ေသာ ၂၉.၃.၂ဝ၁၆ ရက္ေန့တြင္ ဖဲြ့စည္းခဲ့သည့္ ျပည္သူ့ေငြစာရင္း ေကာ္မတီသည္ အဖဲြ့ဝင္ (၁၁)သီးျဖင့္ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူ့ေငြစာရင္းေကာ္မတီ ၂၉.၃.၂ဝ၁၇ ရက္ေန့တြင္ ေကာ္မတီ၏သက္တမ္းတစ္နွစ္ျပည့္ေျမာက္ျပီျဖစ္တဲ့အတြက္ တိုင္းေဒသျကီး သို့မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ၂၃အရ သက္တမ္း တစ္နွစ္တိုးျမွင့္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူပါသလားခင္ဗ်ာ။ (သေဘာတူပါတယ္)။ သေဘာတူ ပါသလားခင္ဗ်ာ။ (သေဘာတူပါတယ္)။ သေဘာတူပါသလားခင္ဗ်ာ။ (သေဘာတူပါတယ္)။လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူတဲ့အတြက္ ျပည္သူ့ေငြစာရင္းေကာ္မတီကို သက္တမ္းတစ္နွစ္တိုးျမွင့္ ေျကာင္း ေျကညာပါတယ္။

ဒုတိယအျကိမ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္  ပို့ေဆာင္ေရး၊  ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာ ေကာ္မတီ၏နွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာအား                          ဖတ္ျကားတင္ျပျခင္းနွင့္ ေကာ္မတီ၏သက္တမ္းတိုးျမွင့္ျခင္း

အခိ်န္။ ၁၂၄၂

ဥကၠဋၭ ။         ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ဒုတိယအျကိမ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမွန္အစည္းအေဝး၊ (၁၂)ရက္ေျမာက္ေန့ျဖစ္ေသာ ၅.၄.၂ဝ၁၆ ရက္ေန့တြင္ ဖဲြ့စည္းခဲ့သည့္ ပို့ေဆာင္ေရး၊  ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာ ေကာ္မတီသည္ ၅.၄.၂ဝ၁၇ ရက္ေန့တြင္ သက္တမ္းတစ္နွစ္ျပည့္ျပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ေကာ္မတီ၏ နွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ျကားတင္ျပရန္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယအျကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ ပို့ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး နွင့္စက္မႈလက္မႈေရးရာေကာ္မတီ၏ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခုနွစ္(၁)နွစ္တာကာလအတြင္းလုပ္ငန္း                                        ေဆာင္ရြက္မႈ နွစ္ခု်ပ္အစီရင္ခံစာ

ဦးေဝျဖိုးဟန္၊ အတြင္းေရးမွူး၊ ပို့ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာေကာ္မတီ။ ။ ေလးစားအပ္ပါေသာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီးနွင့္တကြအားလံုး မဂၤလာပါ။ ဒုတိယအျကိမ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ ပို့ေဆာင္ေရး၊  ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာေကာ္မတီ၏ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခုနွစ္ (၁)နွစ္တာ ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ နွစ္ခု်ပ္အစီရင္ခံစာကို ေကာ္မတီ၏တာဝန္ေပးခ်က္အရ ေကာ္မတီကိုယ္စား အတြင္းေရးမွူး ကြ်န္ေတာ္ဦးေဝျဖိုးဟန္မွ ဖတ္ျကားတင္သြင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နိဒါန္း

၁။      ဒုတိယအျကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္မွ ဖဲြ့စည္းတာဝန္ေပးထားေသာ ပို့ေဆာင္ေရး၊  ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာေကာ္မတီ၏၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခုနွစ္၊ ပထမ (၁)နွစ္တာကာလအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ျပည္သူ့ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ျပည့္ဝေအာင္လက္ေတြ့ ျကိုးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားရိွရန္ ဤအစီရင္ခံစာအား စုစည္း တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ရည္မွန္းခ်က္

၂။      ပို့ေဆာင္ေရး၊  ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာေကာ္မတီသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအတြင္းရိွ မဲဆနၵရွင္ျပည္သူလူထု၏ အသံကိုနားေထာင္ျပီး ျပည္သူ့ဆနၵ၊ ျပည္သူ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျပည့္ဝစြာရရိွခံစာနိုင္ေရးအလို့ငွာ က႑အလိုက္ထိန္းေက်ာင္း၍ လက္ေတြ့ျကိုးပမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထားရိွပါသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

၃။      ပို့ေဆာင္ေရး၊  ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာေကာ္မတီကို ဒုတိယအျကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္၊ ပထမပံုမွန္အစည္းအေဝး (၁၂)ရက္ေျမာက္ေန့ (၅.၄.၂ဝ၁၆) ရက္ေန့တြင္ အဖဲြ့ဝင္ (၁၁)ဦးျဖင့္ ဖဲြ့စည္းတာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ အမို်းသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ့ခု်ပ္ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၉)ဦး၊ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၂)ဦး ပါဝင္ပါသည္။

၄။      ပို့ေဆာင္ေရး၊  ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာေကာ္မတီ၏ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ပထမတစ္နွစ္တာကာလအတြင္း ေကာ္မတီပံုမွန္အစည္းအေဝး (၁၉)ျကိမ္ျပုလုပ္ခဲ့ျပီး ဌာနဆိုင္ရာ အဖဲြ့အစည္းမ်ား၊ ျပင္ပအဖဲြ့အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားနွင့္ ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးမႈ (၁၅)ျကိမ္ျပုလုပ္နိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို့အျပင္ ဥပေဒျကမ္းေကာ္မတီနွင့္ ပူးေပါင္း ေကာ္မတီအစည္းအေဝး (၂)ျကိမ္ျပုလုပ္နိုင္ခဲ့ပါသည္။

၅။      ပို့ေဆာင္ေရး၊  ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာေကာ္မတီအေနျဖင့္ နယ္ေျမကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈ (၃)ျကိမ္ျပုလုပ္နိုင္ခဲ့ျပီး စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ျပင္ပျမို့နယ္မ်ား၌ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ျကီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာလုပ္ငန္းမ်ား စက္မႈဇုန္မ်ားအတြင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွေသာ အေသးစားအလတ္စားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပကတိ ေျမျပင္ အေျခအေနမ်ားကို လက္ေတြ့ေလ့လာျပီး သံုးသပ္အျကံျပုခ်က္မ်ား ျပုလုပ္နိုင္ခဲ့ပါသည္။

၆။      ပို့ေဆာင္ေရး၊  ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာေကာ္မတီသည္ ဖဲြ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဇယား (၂)၌ ျပဋၭာန္းထားသည့္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚမူတည္ျပီး ပို့ေဆာင္ေရးက႑၊ ဆက္သြယ္ေရးက႑၊ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၊ စက္မႈလက္မႈက႑မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျပုလုပ္နိုင္ခဲ့ပါသည္။

ပို့ေဆာင္ေရးက႑

၇။      ပို့ေဆာင္ေရး၊  ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာေကာ္မတီအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအတြင္း သယ္ယူပို့ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း ကိစၥမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ျပီး အခက္အခဲျပႆနာမ်ားသိရိွနိုင္ရန္နွင့္ ကူညီေျဖရွင္း

ေပးနိုင္ရန္အလို့ငွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးျကီးျကပ္မႈေကာ္မတီ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး သယ္ယူပို့ေဆာင္ေရးျကီးျကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္အဖဲြ့၊ ျမန္မာ့မီးရထား (ေအာက္ျမန္မာျပည္)၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္၊ ေရေျကာင္းပို့ေဆာင္ေရးညႊန္ျကားမႈဦးစီးဌာန၊ ေရအရင္းျမစ္နွင့္ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းမ်ားဖံြ့ျဖိုးေရးဦးစီးဌာန၊  လုပ္ငန္းလိုင္စင္နွင့္ သယ္ယူပို့ေဆာင္ေရး ျကီးျကပ္ညိွနိႈင္းမႈဌာန၊ ဆိပ္ကမ္းပညာရွင္အဖဲြ့၊ ျမန္မာနိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းမ်ားနွင့္ ေတြ့ဆံု ေဆြးေနြးမႈမ်ား ျပုလုပ္ခဲ့ပါသည္။

၈။      ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးရာ၌  ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးျကီးျကပ္မႈေကာ္မတီနွင့္ ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္ပတ္သက္ျပီး ေဆာင္ရြက္ထားရိွမႈအေျခအေနမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး သယ္ယူပို့ေဆာင္ေရးျကီးျကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္အဖဲြ့နွင့္ လက္ရိွ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အမ်ားပိုင္ဘတ္(စ္)ကားလိုင္းမ်ား ပိုမိုထိေရာက္စြာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးနိုင္ေရး အေျခအေနမ်ားအား လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့မီးရထား(ေအာက္ျမန္မာျပည္)ဌာနနွင့္ ျမို့ပတ္ရထား အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဘူတာရံုမ်ားအဆင့္ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း၊ ရထားသံလမ္းမ်ားပ်က္စီး ယိုယြင္းမႈမရိွဘဲ ေရရွည္ျကံ့ခိုင္နိုင္ေရး ျပုျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ား၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္၊ ေရေျကာင္း ပို့ေဆာင္ေရးညႊန္ျကားမႈဦးစီးဌာန၊ ေရအရင္းျမစ္နွင့္ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းမ်ားဖံြ့ျဖိုးေရးဦးစီးဌာနမ်ားနွင့္ ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္တင္ကုန္ခ်လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေသာင္တူးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပစၥည္းသိုေလွာင္၊ ထိန္းသိမ္း၊ ျဖန့္ျဖူးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရယာဥ္လုပ္ငန္း လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းအေျခအေနမ်ား၊ ေရလမ္းေျကာင္း ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ား၊ ကမ္းပါးျပိုမႈနွင့္ ျပန္လည္ေနခ်ထားေရးအေျခအေနမ်ား၊ ကမ္းနားနယ္နိမိတ္အတြင္း ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ ခ်ထားေပးျခင္းအေျခအေနမ်ား၊ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းေဘးတစ္ေလွ်ာက္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ဏကဘူငခ ဧရိယာအျဖစ္ထားရိွေပးရမည့္အေျခအေနမ်ား၊  ဆိပ္ကမ္းသို့သေဘၤာဆိုက္ကပ္လွ်င္ ေပးေဆာင္ ရမည့္ အခြန္အခအေျခအေနမ်ား၊ ေရယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ တန္ပိုခရီးသည္တင္ျခင္း၊ တန္ပိုကုန္တင္ျခင္း မ်ားကို ေစာင့္ျကည့္ျကပ္မတ္အေရးယူနိုင္ေရးအေျခအေနမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းလံုျခံုေရး၊ ျမစ္ေျကာင္း လံုျခံုေရးရဲတပ္ဖဲြ့မ်ား ထားရိွေပးေရးအေျခအေနမ်ား၊ ျမစ္ေျကာင္းအတြင္း အမိႈက္သိမ္း ေရယာဥ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ား၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းနယ္နိမိတ္အတြင္းအမွတ္ အသားျပုလုပ္သင့္သည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ေရဆိုးထိန္းသိမ္းေရး ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အေျခအေနမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္နွင့္ သယ္ယူပို့ေဆာင္ေရးျကီးျကပ္ညိွနိႈင္း မႈဌာနနွင့္ ျပဋၭာန္းထားရိွျပီးေသာ ပုဂၢလိကပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား စနစ္တက်ေျပးဆဲြေရး ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအေျခအေနမ်ား အားလည္းေကာင္းအျပန္အလွန္ ညိွနိႈင္းေဆြးေနြးသံုးသပ္ အျကံျပုခ်က္မ်ား ျပုလုပ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဆက္သြယ္ေရးက႑

၉။      ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဥသမနိသသယ ႊနူနညသမ ဥစနမေအသမ အဖဲြ့မ်ားနွင့္ လည္းေကာင္းေတြ့ဆံုေဆြးေနြးမႈမ်ားျပုလုပ္ခဲ့ပါသည္။

၁ဝ။    ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးမႈအရ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ေျမေနရာရွာေဖြေရြးခ်ယ္ ရာတြင္ စည္ပင္ပိုင္ေျမအမ်ားဆံုးျဖစ္ေနေျကာင္း ေျမေနရာခြင့္ျပုမိန့္ရရိွရန္ အခက္အခဲရိွေနေျကာင္း တာဝါတိုင္မ်ားစိုက္ထူရာတြင္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာေျမမ်ား၊ အဆင္ေျပသည့္ ေျမေနရာ မ်ားတြင္ ခြင့္ျပုေပးေစလိုေျကာင္း၊ ရန္ကုန္ျမို့တြင္း ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအတြကႈ္ည္မေ်အမကခအကမန တစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုေျကာင္း တာဝါတိုင္ေျမေနရာခြင့္ျပုမိန့္မ်ား ျကန့္ျကာ ေနေျကာင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိက်သည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားမရိွသည့္အတြက္ ျကန့္ျကာမႈမ်ားအခက္အခဲမ်ား ရိွေနေျကာင္း၊ ေကာ္မတီနွင့္ထိေတြ့ေဆြးေနြးမႈမ်ား မျကာခဏ ျပုလုပ္ေပးေစလိုေျကာင္း၊ သိရိွခဲ့ရပါသည္။

၁၁။    ဆက္သြယ္ေရးတိုင္ျကားစာနွင့္ပတ္သက္၍ လွည္းကူးျမို့နယ္၊ ဒါးပိန္ေတာင္ေက်းရြာအုပ္စုမွ ရပ္မိ၊ ရပ္ဖမ်ားအားေတြ့ဆံုျပီး ေဆြးေနြးမႈမ်ား ျပုလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑

၁၂။    ပို့ေဆာင္ေရး၊  ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑နွင့္ ပတ္သက္ျပီးေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ တံတားဦးစီး ဌာန၊ ျမို့ျပနွင့္အိမ္ရာဖံြ့ျဖိုးေရးဦးစီးဌာနမ်ားနွင့္ ေတြဆံုေဆြးေနြးမႈမ်ား ျပုလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေတြ့ဆံု ေဆြးေနြးရာ၌ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး စည္းပင္သာယာနယ္နိမိတ္ျပင္ပ ျမို့နယ္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရိွေသာ လမ္း၊ တံတားေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အိမ္ရာေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက် အခက္အခဲမရိွေဆာင္ရြက္နိုင္မႈ အေျခအေနမ်ားနွင့္ ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေနြးခဲ့ျကပါသည္။

၁၃။    ေဆာက္လုပ္ေရးက႑နွင့္ ပတ္သက္ျပီးရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ ထန္းတပင္ ျမို့နယ္နွင့္ ေမွာ္ဘီျမို့နယ္မ်ားသို့လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ပိုင္းခရိုင္၊ သန္လ်င္ျမို့နယ္၊ ေက်ာက္တန္း ျမို့နယ္၊ တံတားျမို့၊ သံုးခြျမို့နယ္နွင့္ ခရမ္းျမို့နယ္မ်ားသို့လည္းေကာင္း၊ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျကပါသည္။

၁၄။    ကြင္းဆင္းေလ့လာရာတြင္  လမ္းပိုင္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ကာလတိုအတြက္မဟုတ္ဘဲ ကာလရွည္အသံုံုးခံနိုင္မႈရိွရမည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြင္း အခိ်န္မီလုပ္ငန္းျပီးစီးနိုင္ေရးအေျခအေနမ်ား၊ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္၌ အသံုးျပုေနေသာ စက္ယနၱရား၊ ယာဥ္နွင့္ လုပ္ငန္းခြင္သံုးပစၥည္းမ်ား ေကာင္းမြန္ျကံ့ခိုင္မႈ အေျခအေနမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ ေျကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈရိွ/မရိွ နွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေနျပည္သူလူထုအခက္အခဲ မရိွသြားလာေနထိုင္လႈပ္ရွားနိုင္မႈ ရိွ/မရိွ အေျခအေနမ်ား၊ လုပ္ငန္းအတြက္ အရည္အေသြး စစ္ေဆးမႈ (ွ်ဃ)ေဆာင္ရြက္နိုင္မႈ ရိွ/မရိွ အေျခအေနမ်ား၊ လမ္းျကံ့ခိုင္မႈနွင့္ ေရရွည္အသံုးျပု နိုင္ေရးျပုျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္အျကံျပုမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျကပါသည္။

စက္မႈလက္မႈက႑

၁၅။    ေကာ္မတီအေနျဖင့္  စက္မႈျကီးျကပ္ေရးနွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ အေသးစားစက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာနိုင္ငံ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခု်ပ္တို့နွင့္ ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးမႈမ်ား ျပုလုပ္ခဲ့ပါသည္။

၁၆။    ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးရာတြင္ စက္မႈဇုန္မ်ားအဆင့္ျမွင့္တင္ေရးကိစၥ၊ အေသးစားအလတ္စားစက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခ်ထားေပးသည့္ကိစၥ၊ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းျမွင့္တင္ေရး ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သင့္သည့္ကိစၥ၊ စက္မႈလက္မႈျပပဲြ ျပိုင္ပဲြမ်ားျပုလုပ္ေပးေရးကိစၥ၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကိစၥ၊  နွင့္ ဓါတ္ခဲြခန္းကိစၥ၊ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခိုင္မာသည့္ဥပေဒမ်ားေပၚေပါက္ေရးကိစၥမ်ား၊ အစိုးရဘဏ္မ်ား၊ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားနွင့္ ခိ်တ္ဆက္ျပီး ေခ်းေငြထုတ္ယူကာ တစ္ပိုင္တစ္နိုင္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥမ်ား အျပန္အလွန္ေဆြးေနြးခဲ့ျကပါသည္။

၁၇။    စက္မႈလက္မႈက႑နွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဒဂံုျမို့သစ္(အေရွ့ပိုင္း)စက္မႈဇုန္သို့ ကြင္းဆင္း ေလ့လာေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာရာ၌ အေသးစားနွင့္ အလတ္စားစက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကဦးစားေပးေလ့လာရာ မုန့္လုပ္ငန္း၊ ဒန္အိုးလုပ္ငန္း၊ ပလပ္စတစ္ လုပ္ငန္း၊ ေဆးဆိုးပန္းရိုက္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ပကတိေျမျပင္လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားကို သိရိွခဲ့ရပါသည္။

ေကာ္တီ၏သံုးသပ္ေလ့လာအျကံျပုခ်က္

၁၈။    ပို့ေဆာင္ေရး၊  ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာေကာ္မတီသည္ က႑အလိုက္ သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာနမ်ား၊ အဖဲြ့အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားနွင့္ ေတြ့ဆံုေဆြးေနြး မႈမ်ားကို အျမဲမျပတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသကဲ့သို့ လိုအပ္ခ်က္အရ ေျမျပင္သို့ ကြင္းဆင္း ေလ့လာမႈမ်ား ကိုလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ျကိုးပမ္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွပါသည္။ ထိုသို့ ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးမႈမ်ား၊ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္သည့္ သံုးသပ္အျကံျပုခ်က္မ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ားအား လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီးထံသို့ လည္းေကာင္း၊ ဥကၠဋၭျကီးမွတဆင့္ တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့ထံသို့ လည္းေကာင္း တင္ျပခဲ့မႈမ်ားရိွပါသည္။

၁၉။    ပို့ေဆာင္ေရး၊  ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာေကာ္မတီ၏ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခုနွစ္ ပထမတစ္နွစ္တာကာလအတြင္း က႑အလိုက္ေလ့လာေတြ့ရိွခ်က္မ်ားအေပၚ ေအာက္ပါအတိုင္းသံုးသပ္အျကံျပုပါသည္-

(က)   ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး သယ္ယူပို့ေဆာင္ေရးျကီးျကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္အဖဲြ့သည္ ရန္ကုန္ျမို့ေတာ္အတြင္း သယ္ယူပို့ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ယခုထက္ပိုမို လြယ္ကူ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ့စြာ ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာအဖဲြ့အစည္း ျဖစ္ေျကာင္း သံုးသပ္ပါသည္။ သို့ပါ၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအတြင္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျပီးေသာေဆာင္ရြက္ေနေသာ၊ ေဆာင္ရြက္ရန္ရိွေသာ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူ ပို့ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆိုပါက ျကိုတင္ေလ့လာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ အျကံျပုပါသည္။ ထို့အျပင္ ၄င္းစီမံကိန္းမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ့ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ ျပည္သူ့အကို်းစီးပြားအလို့ငွာ အစဥ္ေရွ့ရႈ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရန္ အျကံျပုပါသည္။ ကုန္လမ္းပို့ေဆာင္ေရး၊ ေရေျကာင္း၊ ေလေျကာင္းပို့ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈမ်ား၊ အကို်းခံစား ခြင့္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူပြင့္လင္းျမင္သာစြာ သိရိွနိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္အျကံျပု ပါသည္။

(ခ)     ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအတြင္း ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ တာဝါတိုင္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူေက်နပ္လက္ခံနိုင္ေသာ အေျခ အေနမ်ားရိွရန္ လိုအပ္ေျကာင္း သံုးသပ္မိပါသည္။ ထို့အျပင္ အဆိုပါဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ အမ်ားျပည္သူအေပၚ ေပးေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာ တိက်ခိုင္မာျပီး စနစ္တက်ရိွရန္လိုအပ္ေျကာင္း သံုးသပ္မိပါသည္။ သို့ပါ၍ ဆက္သြယ္ေရေအာ္ပေရတာမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးအလို့ငွာ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ ေနျကျခင္းမ်ားထက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အကို်း သက္ေရာက္မႈ အေျခအေနမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူအေပၚ ထိခိိုက္နစ္နာမႈ စိုးရိမ္ထိပ္လန့္မႈ မျဖစ္ေပၚေစရန္ သတိထား ေဆာင္ရြက္ေရးအေျခအေနမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ အနီးကပ္ျကီးျကပ္ မႈေပးရန္ အျကံျပုပါသည္။

(ဂ)     စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ျပင္ပ၌ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လမ္း၊ တံတား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရည္အေသြးမီွ၊ စံခိ်န္စံညႊန္းမီွ ျဖစ္ေပၚလာေရး အတြက္ အရည္အေသြး စစ္ေဆးေရးအဖဲြ့မ်ား၊ ျပုျပင္ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ့မ်ား အားေကာင္းခိုင္မာရန္ အေရးျကီးေျကာင္း သံုးသပ္မိပါသည္။ ထို့အျပင္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား ျမန္ဆန္ထိေရာက္အကို်းရိွစြာေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး အုပ္ခု်ပ္ေရး အဖဲြ့အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သား မ်ားအားလံုး ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေျကာင္း သံုးသပ္မိပါသည္။ သို့ပါ၍ အရည္အေသြး စစ္ေဆးေရး (ွ်ဃ)အဖဲြ့မ်ား၏စစ္ေဆးမႈကို အခိ်န္နွင့္တေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးနိုင္ေရး အျကံျပုပါသည္။ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ပါဝင္သြားသည့္ လယ္ယာ ေျမနွင့္ အျခားေျမမ်ားအတြက္ နစ္နာေျကး၊ ေလ်ာ္ေျကးကိစၥမ်ား ပြင္းလင္း ျမင္သာစြာ အျပီးအျပတ္ ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ေျကာင္း အျကံျပုပါသည္။ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာသန့္ရွင္းေရ ရရိွမႈ၊ တည္ေဆာက္မႈသက္တမ္း မျပည့္မီ အသံုးျပုျခင္းမ်ားကို ဟန့္တားမႈ၊ လိုအပ္ေသာ လမ္းပခံုးမ်ားျဖည့္တင္းမႈ၊ အနၱရာယ္ရိွနိုင္ေသာ လမ္းေကြ့မ်ား၊ လမ္းက်ဥ္းမ်ားကို အခိ်န္မီွျပုျပင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ေရး အျကံျပုပါသည္။

(ဃ)   စက္မႈလုပ္ငန္းဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္ေရး၌အေရးပါေသာ ွျန လုပ္ငန္းမ်ားပိုမို တြင္က်ယ္စြာေပၚ ေပါက္လာေရးအတြက္ အဖက္ဖက္မွ အားေပးျမွင့္တင္မႈမ်ား လိုအပ္ေျကာင္း သံုးသပ္မိပါသည္။ ထို့အျပင္ နိုင္ငံျခားရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈမ်ားကို ျကိုဆို ရမည္ျဖစ္သကဲ့သို့ ၄င္းနိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားနွင့္  ေဈးကြက္ယွဥ္ျပိုင္ျပီး နိုင္ငံေတာ္ အတြက္အခြန္ဘ႑ာရွာေဖြေပးနိုင္မည့္ အေသးစားနွင့္ အလတ္စားစက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား တစ္ပိုင္တစ္နိုင္ေပၚထြန္းလာေရး အတြက္ အစိုးရ၏ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေရးပါေျကာင္း သံုးသပ္မိပါသည္။ သို့ပါ၍ ွျန လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒထုတ္ျပန္ထားရိွျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း လိုအပ္လ်က္ရိွေသာ နည္းဥပေဒအျမန္ဆံုးထြက္ရိွရန္ အျကံျပုပါသည္။ လုပ္ငန္းတိုးတက္ေရးအတြက္ လိုင္စင္ရယူမႈအပိုင္း၊ သယ္ယူပို့ေဆာင္ေရးအပိုင္း၊ စီမံခန့္ခဲြမႈ အပိုင္းမ်ားကို အစိုးရမွ အထိုက္အေလ်ာက္ ေျဖေလ်ာ့ေပးရန္လိုေျကာင္း အျကံျပုပါသည္။ ဘဏ္မ်ားမွ ရင္းနီွးျမႈပ္နံွရန္လိုအပ္ေသာေခ်းေငြကို ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္အညီ ထုတ္ေခ်းနိုင္ရန္ အျကံျပုပါသည္။ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္အတန္းရိွရိွ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္အနၱရာယ္၊ မီးေဘးအနၱရာယ္ ျကိုတင္ကာကြယ္မႈမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္ အနၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈ၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးအျပည့္အဝရရိွမႈ အေျခ အေနမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာစက္မႈဇုန္စီမံခန့္ခဲြေရးေကာ္မတီမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ မ်က္ေျခမပ်က္ေစာင့္ျကည့္ေလ့လာစစ္ေဆးရန္ အျကံျပုပါသည္။

နိဂံုး

၂ဝ။    ဒုတိယအျကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္၊ ပို့ေဆာင္ေရး၊  ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာေကာ္မတီအေနျဖင့္ ၂ဝဝ၈ ခုနွစ္ဖဲြ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ဇယား (၂)ပါ ျပဋၭာန္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ နိုင္ငံေတာ္ဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္ေရး မဲဆနၵရွင္ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ဆနၵမ်ား ျပည့္ဝေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အကို်းရိွရိွ ထိထိမိမိေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ ျကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရိွပါေျကာင္း တင္ျပပါသည္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဥကၠဋၭ ။         ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ပို့ေဆာင္ေရး၊  ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာေကာ္မတီ၏ နွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ေျကာင္း ေျကညာပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ဒုတိယအျကိမ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမွန္ အစည္းအေဝး၊ (၁၂)ရက္ေျမာက္ေန့ျဖစ္ေသာ ၅.၄.၂ဝ၁၆ ရက္ေန့တြင္ ဖဲြ့စည္းခဲ့သည့္ ပို့ေဆာင္ေရး၊  ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာေကာ္မတီကို အဖဲြ့ဝင္ (၁၁)သီးျဖင့္တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ယခုအခါ  ပို့ေဆာင္ေရး၊  ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာေကာ္မတီသည္ ၅.၄.၂ဝ၁၇ ရက္ေန့တြင္ ေကာ္မတီ၏သက္တမ္းတစ္နွစ္ျပည့္ေျမာက္ျပီျဖစ္တဲ့အတြက္ တိုင္းေဒသျကီး သို့မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ၂၃အရ သက္တမ္း တစ္နွစ္တိုးျမွင့္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူပါသလားခင္ဗ်ာ။ (သေဘာတူပါတယ္)။ သေဘာတူ ပါသလားခင္ဗ်ာ။ (သေဘာတူပါတယ္)။ သေဘာတူပါသလားခင္ဗ်ာ။ (သေဘာတူပါတယ္)။လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူ တဲ့အတြက္ ပို့ေဆာင္ေရး၊  ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာ ေကာ္မတီကို သက္တမ္းတစ္နွစ္ထပ္မံတိုးျမွင့္ေျကာင္း ေျကညာပါတယ္။

ဒုတိယအျကိမ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္  လူမႈေရးနွင့္စီမံခန့္ခဲြေရး ေကာ္မတီ၏ နွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာအားဖတ္ျကားတင္ျပျခင္းနွင့္ေကာ္မတီ၏ သက္တမ္းတိုးျမွင့္ျခင္း

အခိ်န္။ ၁၂၅၅

ဥကၠဋၭ ။         ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ဒုတိယအျကိမ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမွန္အစည္းအေဝး၊ (၁၂)ရက္ေျမာက္ေန့ျဖစ္ေသာ ၅.၄.၂ဝ၁၆ ရက္ေန့တြင္ ဖဲြ့စည္းခဲ့သည့္ လူမႈေရးနွင့္စီမံခန့္ခဲြေရးေကာ္မတီသည္ ၅.၄.၂ဝ၁၇ ရက္ေန့တြင္ သက္တမ္းတစ္နွစ္ျပည့္ျပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ေကာ္မတီ၏ နွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ျကား တင္ျပရန္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယအျကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ လူမႈေရးနွင့္စီမံခန့္ခဲြေရးေကာ္မတီ၏ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခုနွစ္(၁)နွစ္တာကာလအတြင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ နွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ

ဦးညီညီ၊ အတြင္းေရးမွူး၊ လူမႈေရးနွင့္စီမံခန့္ခဲြေရးေကာ္မတီ။           ။လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဋၭျကီးနွင့္တကြ အားလံုးပဲမဂၤလာပါ။ ဒုတိယအျကိမ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္၊ လူမႈေရးနွင့္စီမံခန့္ခဲြေရးေကာ္မတီမွ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝးသို့ တင္သြင္းသည့္ နွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာအား ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွူး ကြ်န္ေတာ္ဦးညီညီမွ ဖတ္ျကားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။  ဒုတိယအျကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ လူမႈေရးနွင့္စီမံခန့္ခဲြေရးေကာ္မတီ၏ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခုနွစ္ နွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ။

နိဒါန္း

၁။      ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္၊ လူမႈေရးနွင့္စီမံခန့္ခဲြေရးေကာ္မတီကို ၂ဝ၁၆ခုနွစ္၊ ဧျပီလ ၅ရက္၊ ျကာသပေတးေန့တြင္ အဖဲြ့ဝင္ (၁၁)ဦးျဖင့္ဖဲြ့စည္းခဲ့ျပီးေနာက္ တစ္နွစ္တာကာလအတြင္း ေကာ္မတီအေနနွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္မွ ေပးအပ္ေသာတာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာထမ္း ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုအသံုးျပု၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားကို အစီရင္ခံတင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေကာ္မတီဖဲြ့စည္းျခင္းနွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား

၂။      ေကာ္မတီကို တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ နွင့္အတူ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၂)ဦး၊ ေပါင္း (၁၁)ဦးနွင့္ဖဲြ့စည္းထားပါတယ္။ ဒုတိယအျကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး လႊတ္ေတာ္၊ ပထမပံုမွန္အစည္းအေဝး (၁၃)ရက္ေျမာက္ေန့ (၆.၄.၂ဝ၁၆) ရက္ေန့အစီအစဥ္အရ လူမႈေရးနွင့္စီမံခန့္ခဲြေရးေကာ္မတီအဖဲြ့ဝင္ ဦးေအာင္နိုင္၊ ကိုကိုးကြ်န္းျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္ (၂)(အစား) ဦးစံေက်ာ္၊ ဆိပ္ကမ္းျမို့နယ္၊ မဲဆနၵနယ္အမွတ္ (၁)တို့အား ေျပာင္းလဲခန့္အပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယအျကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး လႊတ္ေတာ္၊ တတိယပံုမွန္အစည္းအေဝး (၁၉)ရက္ေျမာက္ေန့ (၆.၁၂.၂ဝ၁၆) ရက္ေန့အစီအစဥ္အရ လူမႈေရးနွင့္စီမံခန့္ခဲြေရးေကာ္မတီအဖဲြ့ဝင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွူးျကီးေဇာ္မို်းထြန္း (အစား) ဗိုလ္မွူးေမာ္သူရိန္အားေျပာင္းလဲ ခန့္အပ္ခဲ့ပါတယ္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

၃။      ဥပေဒျပုေရးမ႑ိုင္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး လႊတ္ေတာ္၏ ေကာ္မတီ (၁ဝ)ခုအနက္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ လူမႈေရးနွင့္စီမံခန့္ခဲြေရးေကာ္မတီ နွင့္လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ငယ္မ်ားျဖစ္သည္ဟူေသာခံယူခ်က္ျဖင့္ လူထု အကို်းစီးပြားကိုေရွးရႈလွ်က္ အျခားေသာမ႑ိုင္မ်ားျဖစ္ေသာ အုပ္ခု်ပ္ေရးမ႑ိုင္၊ တရားစီရင္ေရး မ႑ိုင္တို့ကို ေကာင္းမြန္စြာေစာင့္ျကည့္ထိန္းေက်ာင္းနိုင္ရန္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္တို့ကို ရည္ရြယ္ ခဲ့ပါသည္။

ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

၄။      လူမႈေရးနွင့္စီမံခန့္ခဲြေရးေကာ္မတီ၏ ပံုမွန္အစည္းအေဝးနွင့္ ေခၚယူျကားနာသည့္အစည္း အေဝးစုစုေပါင္း (၃၆)ျကိမ္၊ ဥပေဒျကမ္းေကာ္မတီနွင့္ပူးေပါင္းအစည္းအေဝး (၂)ျကိမ္တို့ကို ျပုလုပ္က်င္းပါခဲ့ပါသည္။ လုမႈေရးနွင့္စီမံခန့္ခဲြေရးေကာ္မတီသို့ ၂၃.၁.၂ဝ၁၇ ရက္ေန့အထိ ေရာက္ရိွ ခဲ့ေသာအမႈတဲြေပါင္း (၁၂၅)ေစာင္ရိွသည့္အနက္ ေကာ္မတီမွ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ျခင္း (၃၇)ခု၊ အစည္းအေဝးတြင္ေျဖရွင္းျခင္း (၇၉)ခု၊ စုစုေပါင္း (၁၁၆)ခုကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭျကီးမွတဆင့္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖဲြ့မ်ားသို့ အျကံျပုစာမ်ားေပးပို့ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္၍လည္း ေဆာင္ရြက္ဆဲအမႈ (၉)မႈ အားလည္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ေနပါသည္။

(က)   အမႈတဲြအေပၚတြင္ေကာ္မတီအစည္းအေဝးျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းဆံုးျဖတ္ျပီးျပန္လည္                             တင္ျပျခင္း

ေကာ္မတီအေနနွင့္ေရာက္ရိွလာေသာ အမႈတဲြမ်ားမွ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရန္                                မလိုအပ္ေသာအမႈတဲြ (၇၉)ခုကို ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ဝိုင္းဝန္း                                ေဆြးေနြးဆံုးျဖတ္ျပီးအစီရင္ခံစာေရးကာ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနသို့                                       လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭမွတဆင့္ေပးပို့ခဲ့ပါသည္။

(ခ)     ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ျပီး အမႈမ်ားအားျပန္လည္တင္ျပျခင္း

ေကာ္မတီအေနနွင့္ ကြန္းျခံကုန္း၊ ဒလ၊ ဒဂံုျမို့သစ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ဒဂံု(ဆိပ္ကမ္း)                          ဒဂံုျမို့သစ္ (အေရွ့ပိုင္း)၊ သဃၤန္းကြ်န္း၊ ေတာင္ဥကၠလာ၊ေျမာက္ဥကၠလာ၊                            ေဒါပံု၊ မဂၤလာေတာင္ညြန့္၊ ဗဟန္း၊ မဂၤလာဒံု၊ လွည္းကူး၊ ကမာရြတ္၊ အလံု၊                           စမ္းေခ်ာင္း၊ ဒဂံု၊ လမ္းမေတာ္ စသည့္ျမို့နယ္ေပါင္း (၁၈)ျမို့နယ္မ်ားသို့                         ေျမျပင္သို့ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို (၃၇)ျကိမ္တိတိ ျပုလုပ္ခဲ့ပါသည္။                      ေတြ့ရိွခ်က္မ်ား၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ                         အစီရင္ခံစာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနသို့လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭမွတဆင့္                       ေပးပို့ခဲ့ပါသည္။

(ဂ)     ေကာ္မတီမွေဆာင္ရြက္ရန္မလိုေသာ အမႈတဲြမ်ား

ေကာ္မတီမွေဆာင္ရြက္ရန္မလိုေသာ အမႈတဲြမ်ားအေနျဖင့္ အခို့်အမႈတဲြမ်ား                      ကိုလႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭမွတဆင့္ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ(သို့) အစိုးရ                            ဌာနသို့လဲႊေျပာင္းေပးခဲ့ပါသည္။

(ဃ)   ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း

လူမႈေရးနွင့္စီမံခန့္ခဲြေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအတြင္း            ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ၊ သဘာဝေဘးအနၱရာယ္မ်ား၊ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ားနွင့္ အတိဒုကၡေရာက္္                   သူမ်ားအား အားေပးကူညီျခင္း၊ ပံ့ပိုးေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္းေဆာင္ရြက္                   ခဲ့ပါတယ္။ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္

(၁)     ေတာင္ဒဂံု(၁ဝ၆)ရပ္ကြက္ေလေဘးကယ္ဆယ္ေရးသို့လည္း လူကယ္ျပန္                                နွင့္ပူးေပါင္းျပီးေတာ့လည္း ကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(၂)     အင္းစိန္၊ စိန္စီလက္ဘက္ရည္ဆိုင္နွင့္ အိမ္သံုးလံုးမီးေလာင္မႈကိစၥ                                တြင္ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ျခင္း၊

(၃)     ထန္းတပင္ျမို့နယ္၊ ေမွာ္ဘီျမို့နယ္၊ တိုက္ျကိီးျမို့နယ္မ်ားသို့လည္း                                    ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းသြားေရာက္လွူဒါန္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္                                       ခဲ့ျခင္း၊

(၄)     တိုက္ျကီးျမို့နယ္၊ အေဖ်ာက္ကမ္းပါးျပိုျခင္းကိစၥ ကယ္ဆယ္ေရး                                     လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္အတူ                                  တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့နွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကူညီေပးျခင္းမ်ား                               ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း၊

(၅)     တိုက္ျကီးေျမငလ်င္ကိစၥတြင္လည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭနွင့္အတူအေရး                                       ေပၚသြားေရာက္၍ ကူညီေပးခဲ့ျခင္း၊

(၆)     ေလဆိပ္တြင္လုပ္ျကံခံရေသာ ျီူ ဗဟိုအျကံေပး ဦးကိုနီနွင့္အငွား                                    ယာဥ္ေမာင္းကိုေနဝင္းတို့၏ မိသားစုဝင္မ်ားထံသို့လည္း သြားေရာက္                                      အားေပးကူညီရင္း တစ္နိုင္တစ္ပိုင္ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ျခင္း၊

(၇)     ေအာင္မဂၤလာအေဝးေျပးဝင္းအတြင္း နိွပ္ဆက္ခံရေသာအိမ္ေဖာ္                                  သက္ငယ္မိန္းမပို် (၂)ဦးအတြက္လည္း အင္းစိန္ေဆးရံုသို့ ေကာ္မတီ                                ဝင္မ်ားမွ သြားေရာက္အားေပးကူညီပံ့ပိုးျပီးျခင္း၊

(၈)     သဃၤန္းကြ်န္းျမို့နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အိမ္ေဖာ္သက္ငယ္ မိန္းမပို်                                        တစ္ဦးအားလည္းစံျပေဆးရံုတြင္ ထားရိွကုသျပီးလူမႈေရးဝန္ျကီးနွင့္                               ပူးေပါင္း၍လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး                                      ဦးစီးဌာနသို့ ကူညီပို့ေဆာင္ေပးျခင္း၊

(၉)     ဒဂံုျမို့သစ္ (အေရွ့ပိုင္း) ျမို့နယ္တြင္ (၅)နွစ္အရြယ္ အမို်းသမီးငယ္                                  တစ္ဦးမတရားျပုက်င့္ခံရမႈနွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေကာ္မတီမွအမႈမွန္                                       ေဖာ္ထုတ္ေပးနိုင္ခဲ့ျခင္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္္။

၅။      ေကာ္မတီမွေဆြးေနြးပဲြမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား၊ အခမ္းအနားမ်ားကိုလည္း ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ (၁၉)ျကိမ္တိတိအလုပ္ရံုေဆြးေနြးပဲြမ်ား၊ သင္တန္းမ်ားနွင့္အခမ္းအနားမ်ားသို့လည္းဖြင့္လွစ္ ေပးနိုင္ခဲ့ပါတယ္။

၆။      ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးစဥ္မ်ားသြားေရာက္ျခင္း

(က)   ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးစဥ္မ်ာအေနနွင့္ ေကာ္မတီဥကၠဋၭဦးသာေအာင္သည္ လႊတ္ေတာ္                             ဥကၠဋၭနွင့္အတူစကၤာပူ၊ မကာအို၊ ေဟာင္ေကာင္နိုင္ငံမ်ားသို့ ေလ့လာေရးခရီးမ်ား                       သြားေရာက္နိုင္ခဲ့ျခင္း၊

(ခ)     ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွူးဦးညီညီနွင့္ ေကာ္မတီအဖဲြ့ဝင္ဦးလွသိန္းတို့ ဘန္ေကာက္သို့                             သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ျခင္း၊

(ဂ)     ေကာ္မတီအဖဲြ့ဝင္ ဦးေနမို်းေက်ာ္ (ခ) ေနဘုန္းလတ္သည္ ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံသို့                       လႊတ္ေတာ္ေလ့လာေရးခရီးသြားေရာက္ခဲ့ျခင္း၊

(ဃ)   ေကာ္မတီဥကၠဋၭ ဦးသာေအာင္နွင့္အတူအတြင္းေရးမွူး ဦးညီညီတို့မွလည္းကိုကိုးကြ်န္း                           ေဒသဖံြ့ျဖိုးေရးေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ ေဒသခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္အတူ                            ဝန္ျကီးခု်ပ္ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖဲြ့မ်ားနွင့္ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ျခင္း၊

၇။      အစိုးရအဖဲြ့မ်ားနွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

(က)   ့ျွ တြင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

(ခ)     အမို်းသားေအာင္ပဲြေန့အခမ္းအနားျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီတြင္လည္း ပူးေပါင္း                        ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(ဂ)     လူမႈေရးဝန္ျကီးနွင့္ ပုဂၢလိကေဆးေပးခန္းမ်ားစစ္ေဆးျခင္းတို့တြင္ ပူးေပါင္း                      ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို့ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

၈။      ေကာ္မတီနွင့္နီွးနြယ္ေသာ ဥပေဒျပုေရးကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း

(က)   အမို်းသားဒီမိုေရစီအဖဲြ့ခု်ပ္ ဗဟိုဥပေဒအျကံေပး ဦးကိုနီအပါအဝင္ ရန္ကုန္ျမို့ေတာ္                      စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒနွင့္ ပတ္သက္ေသာေဆြးေနြးပဲြကို ျနိငေ ဃသညနမ                           တြင္က်င္းပျပုလုပ္ခဲ့ျခင္း၊

(ခ)     ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးကုန္တင္ကုန္ခ် အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္နိုင္ေရးအတြက္                               လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဋၭ၊ ဥပေဒျကမ္းေကာ္မတီတို့နွင့္ အစည္းအေဝးမ်ားျပုလုပ္ျခင္း၊

(ဂ)     ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးမီးေဘးနွင့္ သဘာဝေဘးအနၱရာယ္ျကိုတင္ကာကြယ္ေရး                         ဥပေဒျကမ္းေရးဆဲြေရးနွင့္ ပတ္သက္ျပီးလႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဋၭ၊ ဥပေဒျကမ္း                           ေကာ္မတီတို့နွင့္ အစည္းအေဝးမ်ားျပုလုပ္ျခင္းတို့ကိုလည္း ေကာ္မတီမွစီစဥ္ေဆာင္                              ရြက္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။

၉။      သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအေနနွင့္ ျမို့နယ္မ်ားကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ၊ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အားနည္းေနသည္ဟုလည္း သံုးသပ္ ရပါသည္။ တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ားမွ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရာတြင္ အေနွာက္အယွက္ ကင္းရွင္းေစရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာျမို့နယ္လံုျခံုေရးတာဝန္ရိွသူမ်ားမွ လံုျခံုေရးကိစၥရပ္မ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေျကာင္းလည္း သံုးသပ္ပါသည္။ (ဥပမာ- ကြ်န္ေတာ္တို့ျမို့နယ္တစ္ျမို့ နယ္မွာ အေနွာက္အယွက္မ်ားခံခဲ့ရသည့္ ကိစၥမ်ားလည္းရိွခဲ့ပါသည္) ေကာ္မတီမွကြင္းဆင္း၍ျဖစ္ေစ၊   အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေဆြးေနြးဆံုးျဖတ္ျပီး ေပးပို့တင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားအေပၚ သက္ဆိုင္ရာအဖဲြ့အစည္းမ်ားမွ အေလးအနက္ထား၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္ျပီးစီး မႈအေျခအေနကို ျပန္လည္အသိေပးတင္ျပျခင္းအားနည္းေျကာင္း သံုးသပ္ရပါသည္။  (ဥပမာ- မီးေဘးသင့္မဂၤလာေဈးကိစၥနွင့္ပတ္သက္၍ ေကာ္မတီမွေလ့လာသံုးသပ္ေဆြးေနြးျပီး အစီရင္ခံစာတင္ ျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္နွစ္နီးပါးျကာျမင့္သည္အထိ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေနွာင့္ေနွးျခင္းနွင့္ ေကာ္မတီသို့ အေျခအေနမ်ားကို အေျခအေနမ်ားကိုျပန္လည္တင္ျပျခင္းမရိွေသးသည္ကို ေတြ့ရိွ ရပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭ၊ ဒုတိယဥကၠဋၭမ်ားမွ ေကာ္မတီဥကၠဋၭ၊ အတြင္းေရးမွူးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ ပံုမွန္ေတြ့ဆံုမႈမ်ားလည္း အားနည္းသျဖင့္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လစ္ဟာမႈမ်ားရိွသည္ကိုလည္း သံုးသပ္ရပါသည္။

၁ဝ။    အျကံျပုခ်က္မ်ား

ေကာ္မတီမွ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ခိ်န္တြင္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရတာဝန္ရိွသူမ်ား အေနျဖင့္ ထိေရာက္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီမွကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈ မျပုလုပ္မီ အမႈတဲြနွင့္ပတ္သက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ျကိုတင္ေလ့လာထားရန္အစိုးရအဖဲြ့အေနျဖင့္ တိက်စြာညႊန္ျကားသင့္ပါသည္။ေကာ္မတီမွ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေသာအခိ်န္တြင္ သက္ဆိုင္ရာျမို့နယ္ရိွ လံုျခံုေရးတာဝန္ရိွသူမ်ားမွ လံုျခံုေရးကိစၥမ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစိုးရအဖဲြ့အေနျဖင့္ညႊန္ျကားထားသင့္ပါေျကာင္း အျကံျပုအပ္ပါသည္။ တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရ အဆင့္အဖဲြ့အစည္းမ်ားသို့တင္ျပရန္မလိုအပ္ေသာ သက္ဆိုင္ရာျမို့နယ္အဆင့္တြင္ ေျဖရွင္းနိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္၊ လူမႈေရးနွင့္စီမံခန့္ခဲြ ေရးေကာ္မတီမွ ကြင္းဆင္း၍ျဖစ္ေစ၊ အစည္းေဝးျဖင့္ျဖစ္ေစ ေဆြးေနြးဆံုးျဖတ္ျပီး ေပးပို့တင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားအေပၚ သက္ဆိုင္ရာအဖဲြ့အစည္းမ်ားမွ အလးအနက္ထား၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္ ရန္၊ ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ားကိုလည္း လႊတ္ေတာ္သို့အေလးအနက္ထား၍ ျပန္လည္ အသိေပးတင္ျပရန္ အစိုးရအဖဲြ့အေနနွင့္ ညႊန္ျကားထားသင့္ပါသည္။  လႊတ္ေတာ္နွင့္ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ လစ္ဟာမႈမ်ားမရိွေစရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဋၭ၊ လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဋၭ၊ ေကာ္မတီဥကၠဋၭ၊ အတြင္းေရးမွူးမ်ားနွင့္ ပံုမွန္ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးမႈမ်ားကို အနည္းဆံုးတစ္လတစ္ျကိမ္ ျပုလုပ္သင့္ပါေျကာင္း အျကံျပုပါသည္။

၁၁။    နိဂံုး

နိဂံုးခု်ပ္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ငယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေရးရာေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ ရည္ျပည့္ဝစြာျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္နိုင္ျခင္းသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုျမွင့္တင္ျခင္းျဖစ္သလို ဒီမိုကေရစီစနစ္၏မူေဘာင္မ်ားကိုလည္း ရွင္သန္အားေကာင္းေစ ျခင္းျဖစ္သည္ဟုခံယူပါသည္။ နွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာတင္သြင္းျခင္းသည္လည္း ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မႈျပီးေျမာက္မႈအေျခအေနကို       လႊတ္ေတာ္မွတဆင့္ ျပည္သူသို့အစီရင္ခံတင္ ျပျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈပိုမိုေခ်ာေမြ့ေစရန္ ျပည္သူ့အကို်းျပုလုပ္ငန္းမ်ားကိုပိုမိုေဆာင္ရြက္နိုင္ေစ ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရိွသူမ်ားသို့ အျကံျပုေဆြးေနြးျခင္းသေဘာထားမ်ား သက္ေရာက္ပါ ဝင္သည္ဟုယံုျကည္ပါသည္။ သို့ပါေသာေျကာင့္ ဒုတိယအျကိမ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္၊ လူမႈေရးနွင့္စီမံခန့္ခဲြေရးေကာ္မတီအေနနွင့္ ျပည္သူလူထုမွ ေပးအပ္ေသာတာဝန္မ်ားကို ဆက္လက္၍ ေက်ပြန္စြာထမ္းရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္း နွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာကို နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္း ျပည္သူမ်ားသိရိွေစရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္မွတဆင့္ တင္သြင္းအစီရင္ခံသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဥကၠဋၭ ။         ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ လူမႈေရးနွင့္စီမံခန့္ခဲြေရးေကာ္မတီ၏ နွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ေျကာင္း ေျကညာပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ဒုတိယအျကိမ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမွန္ အစည္းအေဝး၊ (၁၂)ရက္ေျမာက္ေန့ျဖစ္ေသာ ၅.၄.၂ဝ၁၆ ရက္ေန့တြင္ ဖဲြ့စည္းခဲ့သည့္ လူမႈေရးနွင့္ စီမံခန့္ခဲြေရးေကာ္မတီကို အဖဲြ့ဝင္ (၁၁)သီးျဖင့္တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ လူမႈေရးနွင့္ စီမံခန့္ခဲြေရးေကာ္မတီသည္ ၅.၄.၂ဝ၁၇ ရက္ေန့တြင္ ေကာ္မတီ၏သက္တမ္းတစ္နွစ္ ျပည့္ေျမာက္ျပီျဖစ္တဲ့အတြက္ တိုင္းေဒသျကီး သို့မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ၂၃အရ သက္တမ္းတစ္နွစ္တိုးျမွင့္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူပါသလားခင္ဗ်ာ။ (သေဘာတူပါတယ္)။ သေဘာတူပါသလားခင္ဗ်ာ။ (သေဘာတူပါတယ္)။ သေဘာတူပါသလား ခင္ဗ်ား။ (သေဘာတူပါတယ္)။လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူတဲ့အတြက္ လူမႈေရးနွင့္စီမံခန့္ခဲြေရး ေကာ္မတီကို သက္တမ္းတစ္နွစ္ထပ္မံတိုးျမွင့္ေျကာင္း ေျကညာပါတယ္။

အခိ်န္။ ၁၂၅၅

ဒုတိယအျကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝး နဝမေန့ အစီအစဥ္ရပ္နားေျကာင္းနွင့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ဒသမေန့က်င္းပမည့္ေန့ရက္နွင့္                                           အခိ်န္ကိုေျကညာျခင္း

ဥကၠဋၭ။          ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ဒုတိယအျကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝး နဝမေန့အစီအစဥ္ရပ္နားေျကာင္းနွင့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဒသမေန့ကို ၂၆-၄-၂ဝ၁၇ ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန့) နံနက္ ၁ဝဝဝ နာရီအခိ်န္တြင္ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္ေျကာင္း ေျကညာပါတယ္။ (တူထုရန္)

အခမ္းအနားမွူး။        ။ ဥကၠဋၭျပန္လည္ထြက္ခြာပါ့မယ္ရွင္။

အခမ္းအနားမွူး။        ။ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ျကီးမ်ား ထြက္ခြာနိုင္ပါျပီရွင္။

ဟ ဒုတိယအျကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝးနဝမေန့ အစည္းအေဝးကို (၁၂၅၅)နာရီအခိ်န္ရပ္နားျပီး အစည္းအေဝးတြင္  တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၇)ခုေမးျမန္းျခင္းနွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသျကီးအဆင့္ အဖဲြ့အစည္းဝင္မ်ားက ျပန္လည္ေျဖျကားျခင္းနွင့္ ”၂ဝ၁၇ခုနွစ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသျကီးအခြန္အခဥပေဒ(မူျကမ္း)” နွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒျကမ္းေကာ္မတီ၏ သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာအား လႊတ္ေတာ္သို့ ဖတ္ျကားတင္ျပျခင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရ အဖဲြ့မွေပးပို့ေသာ ”၂ဝ၁၇ခုနွစ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအခြန္အခဥပေဒ(မူျကမ္း)” နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၈)ဦးမွ ေဆြးေနြးျခင္း၊  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ့ေငြစာရင္း ေကာ္မတီ၊ ပို့ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာေကာ္မတီ နွင့္  လူမႈေရးနွင့္စီမံခန့္ခဲြေရးေကာ္မတီတို့၏ နွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာအား ဖတ္ျကားတင္ျပနွင့္ ေကာ္မတီ၏ သက္တမ္းတိုးျခင္းတို့ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။’